เนื้อเพลง No Worries คำอ่านไทย Simon Webbe

I just know your life’s gonna change
( ไอ จัซท โน ยุร ไลฟ กอนนะ เชนจ)
Gonna get a little better
(กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ)
Even on the darkest day
(อีเฝ็น ออน เดอะ ดาร์คเนท เด)
I just know your life’s gonna change
(ไอ จัซท โน ยุร ไลฟ กอนนะ เชนจ)
Gonna get a little further
(กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เฟอเฑอะ)
Right until the feelings change
(ไรท อันทีล เดอะ ฟีลอิง เชนจ)

So, this is how it goes?
(โซ , ดีซ ซิส เฮา อิท โกซ)
Think you’ve come this far with nothing to show
(ธิงค ยู๊ฟ คัม ดีซ ฟา วิฑ นัธอิง ทู โฌ)
That ain’t so, no
(แดท เอน โซ , โน)
You don’t see where you are
(ยู ด้อนท์ ซี ฮแว ยู อาร์)
And if you don’t look back you know you’ll never know
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ ลุค แบ็ค ยู โน โยว เนฝเออะ โน)

Cause you think that you’ve been living, just treading water
(คอส ยู ธิงค แดท ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง , จัซท เทรดดิ้ง วอเทอะ)
And waiting in the wings for the show to begin
(แอ็นด เวททิง อิน เดอะ วิง ฟอ เดอะ โฌ ทู บีกีน)
But I always see you searching
(บัท ไอ ออลเว ซี ยู เซิชอิง)
As you try that bit harder
(แอ็ส ยู ทไร แดท บิท อาณ์เดอ)
Getting closer, oh yeah, to the life you’re imagining
(เกดดดิ้ง โคลเซอร์ , โอ เย่ , ทู เดอะ ไลฟ ยัวร์ เอมมาจินนิ่ง)

[I just know your life’s gonna change]
([ ไอ จัซท โน ยุร ไลฟ กอนนะ เชนจ ])
Maybe not today, maybe not today
(เมบี น็อท ทุเด , เมบี น็อท ทุเด)
Some day soon you’ll be all right
(ซัม เด ซูน โยว บี ออล ไรท)
[I just know your life’s gonna change]
([ ไอ จัซท โน ยุร ไลฟ กอนนะ เชนจ ])
Don’t turn the other way, turn the other way
(ด้อนท์ เทิน ดิ อัฑเออะ เว , เทิน ดิ อัฑเออะ เว)
Feel lucks on your side
(ฟีล ลัค ออน ยุร ไซด)
[Just wanna live]
([ จัซท วอนนา ไลฝ ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Don’t wanna die]
([ ด้อนท์ วอนนา ได ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Fight thought the lows]
([ ไฟท ธอท เดอะ โล ])
Say it for me, say it for me
(เซ อิท ฟอ มี , เซ อิท ฟอ มี)
[And take all the highs]
([ แอ็นด เทค ออล เดอะ ไฮ ])
We all need somebody
(วี ออล นีด ซัมบอดี้)
[Yeah we can sink]
([ เย่ วี แค็น ซิงค ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Or can you swim]
([ ออ แค็น ยู ซวิม ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Or walk on out]
([ ออ วอค ออน เอ้า ])
Say it for me, say it for me,
(เซ อิท ฟอ มี , เซ อิท ฟอ มี ,)
[Or jump right in]
([ ออ จัมพ ไรท อิน ])
We all need somebody
(วี ออล นีด ซัมบอดี้)

So, baby keep drifting on
(โซ , เบบิ คีพ ดริฟทิง ออน)
Your endeavours ain’t just selfless wasted time
(ยุร เอ็นเดฝเออะ เอน จัซท เซลฟเล็ซ ว็อซท ไทม)
Seek and find, yeah yeah
(ซีค แอ็นด ไฟนด , เย่ เย่)
You’re not that far from what you’ve hoped and wished for all along
(ยัวร์ น็อท แดท ฟา ฟร็อม ว็อท ยู๊ฟ ฮ็อพ แอ็นด วิฌ ฟอ ออล อะลอง)

Cause you think that you’ve been living, just treading water
(คอส ยู ธิงค แดท ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง , จัซท เทรดดิ้ง วอเทอะ)
And waiting in the wings for the show to begin
(แอ็นด เวททิง อิน เดอะ วิง ฟอ เดอะ โฌ ทู บีกีน)
But I always see you searching
(บัท ไอ ออลเว ซี ยู เซิชอิง)
As you try that bit harder
(แอ็ส ยู ทไร แดท บิท อาณ์เดอ)
Getting closer, oh yeah, to the life you’re imagining
(เกดดดิ้ง โคลเซอร์ , โอ เย่ , ทู เดอะ ไลฟ ยัวร์ เอมมาจินนิ่ง)

[I just know your life’s gonna change]
([ ไอ จัซท โน ยุร ไลฟ กอนนะ เชนจ ])
Maybe not today, maybe not today
(เมบี น็อท ทุเด , เมบี น็อท ทุเด)
Some day soon you’ll be all right
(ซัม เด ซูน โยว บี ออล ไรท)
[I just know your life’s gonna change]
([ ไอ จัซท โน ยุร ไลฟ กอนนะ เชนจ ])
Don’t turn the other way, turn the other way
(ด้อนท์ เทิน ดิ อัฑเออะ เว , เทิน ดิ อัฑเออะ เว)
Feel lucks on your side
(ฟีล ลัค ออน ยุร ไซด)
[Just wanna live]
([ จัซท วอนนา ไลฝ ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Don’t wanna die]
([ ด้อนท์ วอนนา ได ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Fight thought the lows]
([ ไฟท ธอท เดอะ โล ])
Say it for me, say it for me
(เซ อิท ฟอ มี , เซ อิท ฟอ มี)
[And take all the highs]
([ แอ็นด เทค ออล เดอะ ไฮ ])
We all need somebody
(วี ออล นีด ซัมบอดี้)
[Yeah we can sink]
([ เย่ วี แค็น ซิงค ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Or can you swim]
([ ออ แค็น ยู ซวิม ])
No worries, no worries
(โน วอรีสฺ , โน วอรีสฺ)
[Or walk on out]
([ ออ วอค ออน เอ้า ])
Say it for me, say it for me,
(เซ อิท ฟอ มี , เซ อิท ฟอ มี ,)
[Or jump right in]
([ ออ จัมพ ไรท อิน ])
We all need somebody
(วี ออล นีด ซัมบอดี้)

I just know your life’s gonna change
(ไอ จัซท โน ยุร ไลฟ กอนนะ เชนจ)
Say it for me, say it for me
(เซ อิท ฟอ มี , เซ อิท ฟอ มี)
We all need somebody
(วี ออล นีด ซัมบอดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Worries คำอ่านไทย Simon Webbe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น