เนื้อเพลง Don’t Want You Back คำอ่านไทย Backstreet Boys

You Hit Me Faster Than A Shark Attack
( ยู ฮิท มี ฟาสเทอะ แฑ็น อะ ฌาค แอ็ทแทค)
You Saw My Picture On The Backstreet’s Back Alright
(ยู ซอ มาย พีคเชอะ ออน เดอะ แบคสตีท แบ็ค ออลไร๊ท)
And You Were More Than Just A Pretty Face
(แอ็นด ยู เวอ โม แฑ็น จัซท ดา พรีททิ เฟซ)
But How You Fooled Me
(บัท เฮา ยู ฟูล มี)
I’m Still Amazed Baby
(แอม ซทิล อะเมส เบบิ)
But I Should Have Known
(บัท ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)
That I Would Be
(แดท ไอ เวิด บี)
Another Victim Of Your Sexuality
(แอะนัธเออะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร เซคฌุแอลอิทิ)
But Now We’re Done
(บัท เนา เวีย ดัน)
And Over With
(แอ็นด โอเฝอะ วิฑ)
Don Don’t Want You Back
(ด็อน ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
cause You’re No Good For Me
(คอส ยัวร์ โน เกิด ฟอ มี)
I Know
(ไอ โน)
That’s All I Can Say
(แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เซ)
Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Forgive My Honesty But You Gotta Go
(เฟาะกีฝ มาย ออนเอ็ซทิ บัท ยู กอททะ โก)
I I Don’t Want You Back
(ไอ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

You Started Going Out With So Called Friends
(ยู ซทาท โกอิ้ง เอ้า วิฑ โซ คอล ฟเร็นด)
But I Was Blind And So I Lost All Common Sense
(บัท ไอ วอส บไลนด แอ็นด โซ ไอ ล็อซท ดอร์ คอมมัน เซ็นซ)
But There Were Things That Made Me Realize
(บัท แดร์ เวอ ธิง แดท เมด มี รีแอะไลส)
Like All The Hundred No Thousand Lies
(ไลค ออล เดอะ ฮันดเร็ด โน เธาแส็น ไล)

Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
cause You’re No Good For Me
(คอส ยัวร์ โน เกิด ฟอ มี)
I Know
(ไอ โน)
That’s All I Can Say
(แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เซ)
Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Forgive My Honesty But You Gotta Go
(เฟาะกีฝ มาย ออนเอ็ซทิ บัท ยู กอททะ โก)
I I Don’t Want You Back
(ไอ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

Ooh Y’know
(อู้ Yknow)
I I Don’t Want Yo Back
(ไอ ไอ ด้อนท์ ว็อนท โย แบ็ค)
That’s Right
(แด๊ท ไรท)

Baby Don’t Bother Telling Me Your Reasons Why
(เบบิ ด้อนท์ บอฑเออะ เทลลิง มี ยุร รี๊ซั่น ฮไว)
Just Let Us Sing This Story
(จัซท เล็ท อัซ ซิง ดีซ ซโทริ)
bout You And I
(เบาท ยู แอ็นด ดาย)
Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
That’s All I Know
(แด๊ท ซอร์ ไอ โน)
Don’t Want You Back Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
All I Can Say
(ออล ไอ แค็น เซ)
Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
You Know You Gotta Go Ho
(ยู โน ยู กอททะ โก โฮ)

Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Don’t Want You Back That’s All I Know
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค แด๊ท ซอร์ ไอ โน)
cause You’re No Good For Me
(คอส ยัวร์ โน เกิด ฟอ มี)
I Know
(ไอ โน)
Don’t Want You Back Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
That’s All I Can Say
(แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เซ)
Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Don’t Want You Back You Know You Gotta Go
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค ยู โน ยู กอททะ โก)
Forgive My Honesty But You Gotta Go
(เฟาะกีฝ มาย ออนเอ็ซทิ บัท ยู กอททะ โก)
Got To Go
(ก็อท ทู โก)
I I Don’t Want You Back
(ไอ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ohooo
(Ohooo)
Don’t Want You Back You That’s All I Know
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค ยู แด๊ท ซอร์ ไอ โน)
Ba Ck Ba Ck
(บา Ck บา Ck)
That’s All I Can Say
(แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เซ)
Don’t Want You Back
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Yeah Y’know
(เย่ Yknow)
Don’t Want You Back You Know You Gotta Go
(ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค ยู โน ยู กอททะ โก)
I I Don’t Want You Back
(ไอ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Want You Back คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น