เนื้อเพลง Colors of The Wind คำอ่านไทย Christy Carlson Romano

You think you own whatever land you land on
( ยู ธิงค ยู โอน ฮว็อทเอฝเออะ แล็นด ยู แล็นด ออน)
The Earth is just a dead thing you can claim
(ดิ เอิธ อีส จัซท ดา เด็ด ธิง ยู แค็น คเลม)
But I know every rock and tree and creature
(บัท ไอ โน เอฝริ ร็อค แอ็นด ทรี แอ็นด ครีเชอะ)
Has a life, has a spirit, has a name
(แฮ็ส ซา ไลฟ , แฮ็ส ซา ซพีริท , แฮ็ส ซา เนม)

You think the only people who are people
(ยู ธิงค ดิ โอ๊นลี่ พี๊เพิ่ล ฮู อาร์ พี๊เพิ่ล)
Are the people who look and think like you
(อาร์ เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู ลุค แอ็นด ธิงค ไลค ยู)
But if you walk the footsteps of a stranger
(บัท อิฟ ยู วอค เดอะ ฟุทเสต็ป อ็อฝ อะ ซทเรนเจอะ)
You’ll learn things you never knew you never knew
(โยว เลิน ธิง ยู เนฝเออะ นยู ยู เนฝเออะ นยู)

Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฮิด เดอะ วูลฟ คไร ทู เดอะ บลู คอน มูน)
Or asked the grinning bobcat why he grinned?
(ออ อาซค เดอะ กรีนนิ่ง bobcat ฮไว ฮี grinned)
Can you sing with all the voices of the mountains?
(แค็น ยู ซิง วิฑ ออล เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ เมานทิน)
Can you paint with all the colors of the wind?
(แค็น ยู เพนท วิฑ ออล เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ วินด)
Can you paint with all the colors of the wind?
(แค็น ยู เพนท วิฑ ออล เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ วินด)

Come run the hidden pine trails of the forest
(คัม รัน เดอะ ฮีดดน ไพน ทเรล อ็อฝ เดอะ ฟอเร็ซท)
Come taste the sunsweet berries of the Earth
(คัม เทซท เดอะ sunsweet แบร์รีสฺ อ็อฝ ดิ เอิธ)
Come roll in all the riches all around you
(คัม โรล อิน ออล เดอะ ริชอิส ซอร์ อะเรานด ยู)
And for once, never wonder what they’re worth
(แอ็นด ฟอ วันซ , เนฝเออะ วันเดอะ ว็อท เดรว เวิธ)

The rainstorm and the river are my brothers
(เดอะ เรนสตอม แอ็นด เดอะ รีฝเออะ อาร์ มาย บรัฑเออะ)
The heron and the otter are my friends
(เดอะ เฮรัน แอ็นด ดิ otter อาร์ มาย ฟเร็นด)
And we are all connected to each other
(แอ็นด วี อาร์ ออล ค็อนเนคท ทู อีช อัฑเออะ)
In a circle, in a hoop that never ends
(อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , อิน อะ ฮูพ แดท เนฝเออะ เอ็นด)

Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฮิด เดอะ วูลฟ คไร ทู เดอะ บลู คอน มูน)
Or have the Eagle tell where he’s been?
(ออ แฮ็ฝ ดิ อี๊เกิ้ล เท็ล ฮแว อีส บีน)
Can you sing with all the voices of the moutnain
(แค็น ยู ซิง วิฑ ออล เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ moutnain)
Can you paint with all the colors of the wind
(แค็น ยู เพนท วิฑ ออล เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ วินด)
Can you paint with all the colors of the wind
(แค็น ยู เพนท วิฑ ออล เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ วินด)

How high will the sycamore grow?
(เฮา ไฮ วิล เดอะ ซีคอะโม กโร)
If you cut it down, then you’ll never know
(อิฟ ยู คัท ดิธ เดาน , เด็น โยว เนฝเออะ โน)
And you’ll never hear the wolf cry to the blue corn moon
(แอ็นด โยว เนฝเออะ เฮีย เดอะ วูลฟ คไร ทู เดอะ บลู คอน มูน)

For whether we are white or copper skinned
(ฟอ ฮเวทเออะ วี อาร์ ฮไวท ออ คอพเพอะ ซคินด)
We need to sing with all the voices of the mountains
(วี นีด ทู ซิง วิฑ ออล เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ เมานทิน)
We need to paint with all the colors of the wind
(วี นีด ทู เพนท วิฑ ออล เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ วินด)

You can own the Earth and still
(ยู แค็น โอน ดิ เอิธ แอ็นด ซทิล)
All you’ll own is Earth until
(ออล โยว โอน อีส เอิธ อันทีล)
You can paint with all the colors of the wind
(ยู แค็น เพนท วิฑ ออล เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ วินด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Colors of The Wind คำอ่านไทย Christy Carlson Romano

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น