เนื้อเพลง Semi-Charmed Life คำอ่านไทย Third Eye Blind

Do do do, do do do do
( ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do
(ดู ดู ดู)
I’m packed and I’m holding
(แอม แพ็ค แอ็นด แอม โฮลดิง)
I’m smiling, she’s living, she’s golden
(แอม ซไมลอิง , ชี ลีฝอิง , ชี โกลเด็น)
She lives for me
(ชี ไลฝ ฟอ มี)
She says she lives for me
(ชี เซ ชี ไลฝ ฟอ มี)
Ovation
(โอะเฝฌัน)
Her own motavation
(เฮอ โอน motavation)
She comes ’round and she goes down on me
(ชี คัม เรานด แอ็นด ชี โกซ เดาน ออน มี)
And I make her smile like a drug for you
(แอ็นด ดาย เมค เฮอ ซไมล ไลค เก ดรัก ฟอ ยู)
Do whatever whatchu wanna do
(ดู ฮว็อทเอฝเออะ วอทชู วอนนา ดู)
Coming over you
(คัมอิง โอเฝอะ ยู)
Keep on smiling what we go through
(คีพ ออน ซไมลอิง ว็อท วี โก ธรู)
One stop to the rhythm that divides you
(วัน ซท็อพ ทู เดอะ ริธึ่ม แดท ดิไฝด ยู)

And I speak to you like the chorus to the verse
(แอ็นด ดาย ซพีค ทู ยู ไลค เดอะ โครัซ ทู เดอะ เฝิซ)
Chop another line like a coda witha curse
(ช็อพ แอะนัธเออะ ไลน ไลค เก โคดา witha เคิซ)
Comin like a freak show takes the stage
(คัมอิน ไลค เก ฟรีค โฌ เทค เดอะ ซเทจ)
We give in the games she plays
(วี กิฝ อิน เดอะ เกม ชี พเล)
She say
(ชี เซ)

I want something else
(ไอ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
To get me through this
(ทู เก็ท มี ธรู ดีซ)
Semi-charmed kinda life
(เซมอิ ชาม กินดา ไลฟ)
Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
I want something else
(ไอ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
I’m listening when you say
(แอม ลิเซินนิง ฮเว็น ยู เซ)
Goodbye
(กู๊ดบาย)
Do do do, do do do do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do
(ดู ดู ดู)

The sky was gold
(เดอะ ซไค วอส โกลด)
it was rose
(อิท วอส โรส)
i was taking sips of it to my nose
(ไอ วอส เทคอิง ซิพ อ็อฝ อิท ทู มาย โนส)
And i wish i could get back there
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด เก็ท แบ็ค แดร์)
some place back there
(ซัม พเลซ แบ็ค แดร์)
Smiling in the pictures you would take
(ซไมลอิง อิน เดอะ พีคเชอะ ยู เวิด เทค)
Doing crystal meth
(ดูอิง ครีซแท็ล เมตสฺ)
Will lift you up until you break
(วิล ลิฟท ยู อัพ อันทีล ยู บเรค)
it wont stop
(อิท ว็อนท ซท็อพ)
i wont come down
(ไอ ว็อนท คัม เดาน)
I keep stock
(ไอ คีพ ซท็อค)
with the tick tock rhythm
(วิฑ เดอะ ทิค ทอก ริธึ่ม)
a bump for the drop
(อะ บัมพ ฟอ เดอะ ดร็อพ)
And then i bumped up
(แอ็นด เด็น นาย บัมพ อัพ)
i took the hit that i was given
(ไอ ทุค เดอะ ฮิท แดท ไอ วอส กีฝเอ็น)
I bumped again
(ไอ บัมพ อะเกน)
then i bumped again
(เด็น นาย บัมพ อะเกน)

Said
(เซ็ด)
How do i get back there
(เฮา ดู ไอ เก็ท แบ็ค แดร์)
to the place that i fell asleep inside you
(ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ เฟ็ล อัซลีพ อีนไซด ยู)
How do i get myself back to
(เฮา ดู ไอ เก็ท ไมเซลฟ แบ็ค ทู)
the place where you said
(เดอะ พเลซ ฮแว ยู เซ็ด)

I want something else
(ไอ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
To get me through this
(ทู เก็ท มี ธรู ดีซ)
Semi-charmed kinda life
(เซมอิ ชาม กินดา ไลฟ)
Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
I want something else
(ไอ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
I’m listening when you say
(แอม ลิเซินนิง ฮเว็น ยู เซ)
Goodbye
(กู๊ดบาย)

i believe in the sand beneath my toes
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ แซ็นด บินีธ มาย โท)
the beach gives a feeling
(เดอะ บีช กิฝ ซา ฟีลอิง)
and earthy feeling
(แอ็นด เออธิ ฟีลอิง)
I believe in the faith that grows
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เฟธ แดท กโร)
and the four right chords can make me cry
(แอ็นด เดอะ โฟ ไรท คอด แค็น เมค มี คไร)
when i’m with you i feel like i could die and that would be all right
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ไอ ฟีล ไลค ไก เคิด ได แอ็นด แดท เวิด บี ออล ไรท)
All right
(ออล ไรท)

And when the plane came in she said she was crashing
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ พเลน เคม อิน ชี เซ็ด ชี วอส แคร๊ชชิง)
The velvet it rips in the city we tripped in the urge to feel alive
(เดอะ เฝลเฝ็ท ดิธ ริพ ซิน เดอะ ซีทอิ วี ทริพชฺ อิน ดิ เอิจ ทู ฟีล อะไลฝ)
And now i’m struggling to survive
(แอ็นด เนา แอม ซทรักกลิง ทู เซอะไฝฝ)
those days you wearing that velvet dress
(โฑส เด ยู เวียริง แดท เฝลเฝ็ท ดเรซ)
You’re the priestess
(ยัวร์ เดอะ พรีซเท็ซ)
I must confess
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
Those little red panties
(โฑส ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด แพนดีสฺ)
They pass the test
(เด เพซ เดอะ เท็ซท)
So slip up around the belly
(โซ ซลิพ อัพ อะเรานด เดอะ เบลลิ)
face down on the matress
(เฟซ เดาน ออน เดอะ matress)

One,
(วัน ,)
And you hold me
(แอ็นด ยู โฮลด มี)
And we are broken
(แอ็นด วี อาร์ บโรเค็น)
Still it’s all that i wanna do
(ซทิล อิทซ ซอร์ แดท ไอ วอนนา ดู)
Just a lil now
(จัซท ดา ลิล เนา)
Feel myself
(ฟีล ไมเซลฟ)
Head made of the ground
(เฮ็ด เมด อ็อฝ เดอะ กเรานด)
I’m scared
(แอม ซคา)
I’m not coming down
(แอม น็อท คัมอิง เดาน)
no no
(โน โน)
And I won’t run for my life
(แอ็นด ดาย ว็อนท รัน ฟอ มาย ไลฟ)
shes got her jaws now locked down in a smile
(ชี ก็อท เฮอ จอ เนา ล็อค เดาน อิน อะ ซไมล)
But nothing is all right
(บัท นัธอิง อีส ซอร์ ไรท)
alll right
(alll ไรท)

and i want something else
(แอ็นด ดาย ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
to get me through this life
(ทู เก็ท มี ธรู ดีซ ไลฟ)
baby, i want something else
(เบบิ , ไอ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
Not listening when you say
(น็อท ลิเซินนิง ฮเว็น ยู เซ)
Goodbye…
(กู๊ดบาย)
Goodbye…
(กู๊ดบาย)
Goodbye…
(กู๊ดบาย)
GoodBYE
(กู๊ดบาย)

[do do do, do do do do
([ ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do]
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ])
The sky was gold it was rose I was taking sips of it to my nose
(เดอะ ซไค วอส โกลด ดิท วอส โรส ไอ วอส เทคอิง ซิพ อ็อฝ อิท ทู มาย โนส)
And i was i could get back there in the place where you would smile
(แอ็นด ดาย วอส ซาย เคิด เก็ท แบ็ค แดร์ อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู เวิด ซไมล)
[do do do, do do do do
([ ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
do do do, do do do do]
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ])
I want something else
(ไอ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Semi-Charmed Life คำอ่านไทย Third Eye Blind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น