เนื้อเพลง Learn To Fly คำอ่านไทย a1

When you feel the dream is over
( ฮเว็น ยู ฟีล เดอะ ดรีม อีส โอเฝอะ)
Feel the world is on your shoulders
(ฟีล เดอะ เวิลด อีส ออน ยุร โฌลเดอะ)
And you lost the strength to carry on
(แอ็นด ยู ล็อซท เดอะ ซทเร็งธ ทู แคริ ออน)
Even though the walls may crumble
(อีเฝ็น โธ เดอะ วอล เม แคมเบิล)
And you find you always stumble through
(แอ็นด ยู ไฟนด ยู ออลเว แสตมเบิล ธรู)
Remember never to surrender to the dark
(ริเมมเบอะ เนฝเออะ ทู ซะเรนเดอะ ทู เดอะ ดาค)
Cuz if you turn another page
(คัซ อิฟ ยู เทิน แอะนัธเออะ เพจ)
You will see that’s not the way
(ยู วิล ซี แด๊ท น็อท เดอะ เว)
The story has to end
(เดอะ ซโทริ แฮ็ส ทู เอ็นด)

And if you need to find a way back
(แอ็นด อิฟ ยู นีด ทู ไฟนด อะ เว แบ็ค)
Feel you’re on the wrong track
(ฟีล ยัวร์ ออน เดอะ ร็อง ทแรค)
Give it time, you’ll learn to fly
(กิฝ อิท ไทม , โยว เลิน ทู ฟไล)
Tomorrow is a new day
(ทุมอโร อีส ซา นยู เด)
And you will find your own way
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด ยุร โอน เว)
You’ll be stronger with each day that you cry
(โยว บี สตองเกอร์ วิฑ อีช เด แดท ยู คไร)
Then you’ll learn to fly
(เด็น โยว เลิน ทู ฟไล)

In your head, so many questions
(อิน ยุร เฮ็ด , โซ เมนอิ คเวซชัน)
The truth is your possession
(เดอะ ทรูธ อีส ยุร พ็อสเสฌอัน)
The answer lies within your heart [within your heart]
(ดิ อานเซอะ ไล วิฑีน ยุร ฮาท [ วิฑีน ยุร ฮาท ])
You will see the doors are open
(ยู วิล ซี เดอะ โด แซร์ โอเพ็น)
If you only dare to hope
(อิฟ ยู โอ๊นลี่ แด ทู โฮพ)
And you will find a way to fight
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด อะ เว ทู ไฟท)
The fears that kept you down
(เดอะ เฟีย แดท เค็พท ยู เดาน)
Cuz if you turn another page
(คัซ อิฟ ยู เทิน แอะนัธเออะ เพจ)
You will see that’s not the way
(ยู วิล ซี แด๊ท น็อท เดอะ เว)
The story has to end
(เดอะ ซโทริ แฮ็ส ทู เอ็นด)

And if you need to find a way back
(แอ็นด อิฟ ยู นีด ทู ไฟนด อะ เว แบ็ค)
Feel you’re on the wrong track
(ฟีล ยัวร์ ออน เดอะ ร็อง ทแรค)
Give it time, you’ll learn to fly
(กิฝ อิท ไทม , โยว เลิน ทู ฟไล)
Tomorrow is a new day
(ทุมอโร อีส ซา นยู เด)
And you will find your own way
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด ยุร โอน เว)
You’ll be stronger with each day that you cry
(โยว บี สตองเกอร์ วิฑ อีช เด แดท ยู คไร)
Then you’ll learn to fly
(เด็น โยว เลิน ทู ฟไล)

Looking at your situation
(ลุคอิง แอ็ท ยุร ซิชิวเอฌัน)
There’s so much that you can do
(แดร์ โซ มัช แดท ยู แค็น ดู)
Now’s the time to make your stand
(เนา เดอะ ไทม ทู เมค ยุร ซแท็นด)
This is just an observation
(ดีซ ซิส จัซท แอน ออปซีเวเชิน)
In the end it’s up to you
(อิน ดิ เอ็นด อิทซ อัพ ทู ยู)
The future’s in your hands
(เดอะ ฟยูเชอะ ซิน ยุร แฮ็นด)

And if you need to find a way back
(แอ็นด อิฟ ยู นีด ทู ไฟนด อะ เว แบ็ค)
Feel you’re on the wrong track
(ฟีล ยัวร์ ออน เดอะ ร็อง ทแรค)
Give it time, you’ll learn to fly
(กิฝ อิท ไทม , โยว เลิน ทู ฟไล)
Tomorrow is a new day
(ทุมอโร อีส ซา นยู เด)
And you will find your own way
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด ยุร โอน เว)
You’ll be stronger with each day that you cry
(โยว บี สตองเกอร์ วิฑ อีช เด แดท ยู คไร)
Then you’ll learn to fly
(เด็น โยว เลิน ทู ฟไล)

Give it time
(กิฝ อิท ไทม)
Then you’ll learn to fly
(เด็น โยว เลิน ทู ฟไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Learn To Fly คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น