เนื้อเพลง It’s Alright คำอ่านไทย Blue

let me tell you ’bout a story that I heard
( เล็ท มี เท็ล ยู เบาท ดา ซโทริ แดท ไอ เฮิด)
bouta guy that thought love was just a word
(bouta ไก แดท ธอท ลัฝ วอส จัซท ดา เวิด)
and a girl that promised she would be there when he called
(แอ็นด อะ เกิล แดท พรอมอิซ ชี เวิด บี แดร์ ฮเว็น ฮี คอล)
he always playing off the line
(ฮี ออลเว พเลนิ่ง ออฟฟ เดอะ ไลน)
never knowing that she’s reading all the signs
(เนฝเออะ โนอิง แดท ชี รีดอิง ออล เดอะ ไซน)
cos all she wants is……
(คอซ ซอร์ ชี ว็อนท ซิส)

Man that’s strong enough
(แม็น แด๊ท ซทร็อง อินัฟ)
Really want a man that’s man enough
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ดา แม็น แด๊ท แม็น อินัฟ)
Only want a man that’s true enough
(โอ๊นลี่ ว็อนท ดา แม็น แด๊ท ทรู อินัฟ)
I can see your eyes are filling up
(ไอ แค็น ซี ยุร ไอ แซร์ ฟีลลิง อัพ)
all your really need is human touch
(ออล ยุร ริแอ็ลลิ นีด อีส ฮยูแม็น ทั๊ช)
baby can’t you see I’m feelin us, I’m feelin us
(เบบิ แค็นท ยู ซี แอม ฟีลิน อัซ , แอม ฟีลิน อัซ)

Chorus:
(โครัซ :)
Come on come on closer
(คัมมอน คัมมอน โคลเซอร์)
Babe I really wanna hold you
(เบบ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โฮลด ยู)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)
come on I wanna feel ya
(คัมมอน นาย วอนนา ฟีล ยา)
never ever gonna leave ya
(เนฝเออะ เอฝเออะ กอนนะ ลีฝ ยา)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)

Wise words my father said to me
(ไวส เวิด มาย ฟาเฑอะ เซ็ด ทู มี)
love a woman and her love you will receive
(ลัฝ อะ วูมเอิน แอ็นด เฮอ ลัฝ ยู วิล รีซีฝ)
make a promise and swear you’ll always be there when she calls
(เมค เก พรอมอิซ แอ็นด ซแว โยว ออลเว บี แดร์ ฮเว็น ชี คอล)
let her know that your love will never die
(เล็ท เฮอ โน แดท ยุร ลัฝ วิล เนฝเออะ ได)
Oh girl you got to realise
(โอ เกิล ยู ก็อท ทู รีโอราย)
cos you need a man who…
(คอซ ยู นีด อะ แม็น ฮู)

Man that’s strong enough
(แม็น แด๊ท ซทร็อง อินัฟ)
Really want a man that’s man enough
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ดา แม็น แด๊ท แม็น อินัฟ)
Only want a man that’s true enough
(โอ๊นลี่ ว็อนท ดา แม็น แด๊ท ทรู อินัฟ)
I can see your eyes are filling up
(ไอ แค็น ซี ยุร ไอ แซร์ ฟีลลิง อัพ)
all your really need is human touch
(ออล ยุร ริแอ็ลลิ นีด อีส ฮยูแม็น ทั๊ช)
baby can’t you see I’m feelin us, I’m feelin us
(เบบิ แค็นท ยู ซี แอม ฟีลิน อัซ , แอม ฟีลิน อัซ)

Chorus:
(โครัซ :)
Come on come on closer
(คัมมอน คัมมอน โคลเซอร์)
Babe I really wanna hold you
(เบบ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โฮลด ยู)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)
come on I wanna feel ya
(คัมมอน นาย วอนนา ฟีล ยา)
never ever gonna leave ya
(เนฝเออะ เอฝเออะ กอนนะ ลีฝ ยา)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)

Chorus:
(โครัซ :)
Come on come on closer
(คัมมอน คัมมอน โคลเซอร์)
Babe I really wanna hold you
(เบบ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โฮลด ยู)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)
come on I wanna feel ya
(คัมมอน นาย วอนนา ฟีล ยา)
never ever gonna leave ya
(เนฝเออะ เอฝเออะ กอนนะ ลีฝ ยา)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)

Chorus:
(โครัซ :)
Come on come on closer
(คัมมอน คัมมอน โคลเซอร์)
Babe I really wanna hold you
(เบบ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โฮลด ยู)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)
come on I wanna feel ya
(คัมมอน นาย วอนนา ฟีล ยา)
never ever gonna leave ya
(เนฝเออะ เอฝเออะ กอนนะ ลีฝ ยา)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)

Chorus:
(โครัซ :)
Come on come on closer
(คัมมอน คัมมอน โคลเซอร์)
Babe I really wanna hold you
(เบบ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โฮลด ยู)
if it’s alright with you
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิฑ ยู)
then it’s alright with me
(เด็น อิทซ ออลไร๊ท วิฑ มี)
come on I wanna feel ya
(คัมมอน นาย วอนนา ฟีล ยา)
never ever gonna leave ya
(เนฝเออะ เอฝเออะ กอนนะ ลีฝ ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Alright คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น