เนื้อเพลง Keep on Singin’ My Song คำอ่านไทย Christina Aguilera

Oohhh, Yeah, Oooh Huh
( อู้ , เย่ , อู้ ฮู)
I woke up this morning with a smile on my face
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง วิฑ อะ ซไมล ออน มาย เฟซ)
& Nobody’s gonna bring me down today
(& โนบอดี้ กอนนะ บริง มี เดาน ทุเด)
Been feeling like nothings been going my way lately
(บีน ฟีลอิง ไลค นัธอิง บีน โกอิ้ง มาย เว เลทลิ)
So I decided right here and now that my outlooks gotta change
(โซ ไอ ดิไซด ไรท เฮียร แอ็นด เนา แดท มาย เอาทลุค กอททะ เชนจ)

That’s why I’m gonna
(แด๊ท ฮไว แอม กอนนะ)
Say goodbye to all the tears I’ve cried
(เซ กู๊ดบาย ทู ออล เดอะ เทีย แอฝ คไร)
For everytime somebody hurt my pride
(ฟอ เอ๊รี่ไทม์ ซัมบอดี้ เฮิท มาย พไรด)
Feeling like they won’t let me live life
(ฟีลอิง ไลค เด ว็อนท เล็ท มี ไลฝ ไลฟ)
& Take the time to look at what is mine
(& เทค เดอะ ไทม ทู ลุค แกท ว็อท อีส ไมน)

I see every lesson completely
(ไอ ซี เอฝริ เล๊ซซั่น ค็อมพลีทลี)
I thank God for what I got from above
(ไอ แธ็งค ก็อด ฟอ ว็อท ไอ ก็อท ฟร็อม อะบัฝ)
I believe they can take anything from me
(ไอ บิลีฝ เด แค็น เทค เอนอิธิง ฟร็อม มี)
But they can’t succeed in taking my inner peace
(บัท เด แค็นท ซัคซีด อิน เทคอิง มาย อีนเนอะ พีซ)
They can say all they wanna say about me
(เด แค็น เซ ออล เด วอนนา เซ อะเบาท มี)

But I’m gonna carry on
(บัท แอม กอนนะ แคริ ออน)
Keep on singing my song
(คีพ ออน ซิงกิง มาย ซ็อง)

I never wanna dwell on my pain again
(ไอ เนฝเออะ วอนนา ดเว็ล ออน มาย เพน อะเกน)
There’s no use in reliving how I hurt back then
(แดร์ โน ยูซ อิน relivings เฮา ไอ เฮิท แบ็ค เด็น)
Remembering all of the hell I felt when I was running out of faith
(รัเมมเบอร์ริง ออล อ็อฝ เดอะ เฮ็ล ไอ เฟ็ลท ฮเว็น นาย วอส รันนิง เอ้า อ็อฝ เฟธ)
Every step I vowed to take was towards a better day
(เอฝริ ซเท็พ ไอ เฝา ทู เทค วอส ทูวอด ซา เบทเทอะ เด)

Cos I’m about to
(คอซ แอม อะเบาท ทู)
Say goodbye to every single lie
(เซ กู๊ดบาย ทู เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไล)
& All the fears I’ve held too long inside
(& ออล เดอะ เฟีย แอฝ เฮ็ลด ทู ล็อง อีนไซด)
Everytime I felt I could try
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เฟ็ลท ไอ เคิด ทไร)
All the negativity I had inside
(ออล เดอะ เนกเกเทฝเวดี้ ไอ แฮ็ด อีนไซด)

For too long I’ve been struggling. I couldn’t go on
(ฟอ ทู ล็อง แอฝ บีน ซทรักกลิง ไอ คูดซึ่น โก ออน)
But now I’ve found I’m feeling strong and moving on
(บัท เนา แอฝ เฟานด แอม ฟีลอิง ซทร็อง แอ็นด มูฝอิง ออน)
I believe they can take anything from me
(ไอ บิลีฝ เด แค็น เทค เอนอิธิง ฟร็อม มี)
But they can’t succeed in taking my inner peace
(บัท เด แค็นท ซัคซีด อิน เทคอิง มาย อีนเนอะ พีซ)
They can say all they wanna say about me
(เด แค็น เซ ออล เด วอนนา เซ อะเบาท มี)

But I’m gonna carry on
(บัท แอม กอนนะ แคริ ออน)
I’m gonna keep on singing my song
(แอม กอนนะ คีพ ออน ซิงกิง มาย ซ็อง)

Whoa, & everytime I tried to be what they wanted from me
(โว้ว , & เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู บี ว็อท เด ว็อนท ฟร็อม มี)
It never came naturally
(อิท เนฝเออะ เคม แนชแร็ลลิ)
So I ended up in misery, wasn’t able to see
(โซ ไอ เอ็นด อัพ อิน มีสริ , วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล ทู ซี)
All the good around me
(ออล เดอะ เกิด อะเรานด มี)
They wasted so much energy on what they thought of me
(เด ว็อซท โซ มัช เอนเออะจิ ออน ว็อท เด ธอท อ็อฝ มี)
Simply just remembering to breathe
(ซีมพลิ จัซท รัเมมเบอร์ริง ทู บรีฑ)

I’m human, I ain’t able to please
(แอม ฮยูแม็น , ไอ เอน เอ๊เบิ้ล ทู พลีส)
Everyone at the same time, so now I find
(เอ๊วี่วัน แอ็ท เดอะ เซม ไทม , โซ เนา ไอ ไฟนด)
My peace of mind living one day at a time
(มาย พีซ อ็อฝ ไมนด ลีฝอิง วัน เด แอ็ท ดา ไทม)

I’m human and I answer to one god
(แอม ฮยูแม็น แอ็นด ดาย อานเซอะ ทู วัน ก็อด)
It comes down to one love
(อิท คัม เดาน ทู วัน ลัฝ)
Until I get to heave above
(อันทีล ไอ เก็ท ทู ฮีฝ อะบัฝ)

I’ve made the decision
(แอฝ เมด เดอะ ดิซีฉอัน)
Never to give up
(เนฝเออะ ทู กิฝ อัพ)
Til the I day I die no matter what
(ทิล ดิ ไอ เด ไอ ได โน แมทเทอะ ว็อท)

I’m gonna carry on & keep on singing my song…..
(แอม กอนนะ แคริ ออน & คีพ ออน ซิงกิง มาย ซ็อง)

[They can’t take anything from me]
([ เด แค็นท เทค เอนอิธิง ฟร็อม มี ])

I believe that they can do what they wanna.
(ไอ บิลีฝ แดท เด แค็น ดู ว็อท เด วอนนา)
Say what they wanna say
(เซ ว็อท เด วอนนา เซ)

[They can say what they wanna]
([ เด แค็น เซ ว็อท เด วอนนา ])

But I’m gonna keep on
(บัท แอม กอนนะ คีพ ออน)
[Keep on ]
([ คีพ ออน ])
I believe it
(ไอ บิลีฝ อิท)
That they can take from me
(แดท เด แค็น เทค ฟร็อม มี)
But they can’t take my inner peace
(บัท เด แค็นท เทค มาย อีนเนอะ พีซ)

Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
(โอ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ,)

Say what you wanan say, but I’m gonna sing my song
(เซ ว็อท ยู wanan เซ , บัท แอม กอนนะ ซิง มาย ซ็อง)
Oh, Oh, Oh, Oh, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah
(โอ , โอ , โอ , โอ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Guy 1 = Hey I said
(ไก วัน = เฮ ไอ เซ็ด)
Guy 2 = Hi dog
(ไก ทู = ไฮ ด็อก)
Guy 1 = Hi
(ไก วัน = ไฮ)
Guy 2 = Hey dog
(ไก ทู = เฮ ด็อก)
Guy 1 = Hi
(ไก วัน = ไฮ)
Guy 2 = It’s me Wassim. Is that it?
(ไก ทู = อิทซ มี Wassim อีส แดท ดิธ)
Guy 1 = Yeah
(ไก วัน = เย่)
Guy 2 = Are we done?
(ไก ทู = อาร์ วี ดัน)
Guy 1 = You’re done.
(ไก วัน = ยัวร์ ดัน)
Guy 2 = Can we do home now?
(ไก ทู = แค็น วี ดู โฮม เนา)
Guy 1 = Goodbye
(ไก วัน = กู๊ดบาย)
Guy 2 = Diginose
(ไก ทู = Diginose)
[Christina laughing]
([ คริสตินา ลาฟอิง ])
Guy 2 = Stop
(ไก ทู = ซท็อพ)
Guy 1 = Please. Thank you.
(ไก วัน = พลีส แธ็งค ยู)
Christina = I’m done.
(คริสตินา = แอม ดัน)
Guy 2 = You rock.
(ไก ทู = ยู ร็อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep on Singin’ My Song คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น