เนื้อเพลง Breezy คำอ่านไทย Jojo

Are you ready?
( อาร์ ยู เรดอิ)
Are you ready?
(อาร์ ยู เรดอิ)

I get shoppin sprees off the heezy
(ไอ เก็ท ชอพพิน ซพรี ออฟฟ เดอะ ฮีซี่)
I get dough to blow, please believe me
(ไอ เก็ท โด ทู บโล , พลีส บิลีฝ มี)
Don’t want the one on one
(ด้อนท์ ว็อนท ดิ วัน ออน วัน)
Take it easy
(เทค อิท อีสอิ)
You’re just the jump-off
(ยัวร์ จัซท เดอะ จัมพ ออฟฟ)
I’m his breezy
(แอม ฮิส บรีสอิ)
I’m the one who knows him the best
(แอม ดิ วัน ฮู โน ฮิม เดอะ เบ็ซท)
I’m his one and only, nothin less
(แอม ฮิส วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , นอทติน เลซ)
You don’t wanna take it there
(ยู ด้อนท์ วอนนา เทค อิท แดร์)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
He told me he loves me
(ฮี โทลด มี ฮี ลัฝ มี)
Calls me his breezy
(คอล มี ฮิส บรีสอิ)

Let me break it down, break it down
(เล็ท มี บเรค อิท เดาน , บเรค อิท เดาน)
I got it on lock and
(ไอ ก็อท ดิธ ออน ล็อค แอ็นด)
I think you better stop
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ซท็อพ)
I heard you been checkin for my boo
(ไอ เฮิด ยู บีน เชคกิน ฟอ มาย บู)
Who do you think he is, busy giving your best shot
(ฮู ดู ยู ธิงค ฮี อีส , บีสอิ กีฝวิง ยุร เบ็ซท ฌ็อท)
But you couldn’t get a call back
(บัท ยู คูดซึ่น เก็ท ดา คอล แบ็ค)
And even after all that
(แอ็นด อีเฝ็น อาฟเทอะ ออล แดท)
Caught you at the mall for a throwback
(คอท ยู แอ็ท เดอะ มอล ฟอ รา โตวแบค)
?? but you
(บัท ยู)
Wouldn’t listen, he’s mine
(วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น , อีส ไมน)
All toys better fall back
(ออล ทอย เบทเทอะ ฟอล แบ็ค)

I get shoppin sprees off the heezy [Off the heezy]
(ไอ เก็ท ชอพพิน ซพรี ออฟฟ เดอะ ฮีซี่ [ ออฟฟ เดอะ ฮีซี่ ])
I get dough to blow, please believe me [Please believe me]
(ไอ เก็ท โด ทู บโล , พลีส บิลีฝ มี [ พลีส บิลีฝ มี ])
Don’t want the one on one
(ด้อนท์ ว็อนท ดิ วัน ออน วัน)
Take it easy
(เทค อิท อีสอิ)
You’re just the jump-off
(ยัวร์ จัซท เดอะ จัมพ ออฟฟ)
I’m his breezy
(แอม ฮิส บรีสอิ)
I’m the one who knows him the best
(แอม ดิ วัน ฮู โน ฮิม เดอะ เบ็ซท)
I’m his one and only, nothin less
(แอม ฮิส วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , นอทติน เลซ)
You don’t wanna take it there
(ยู ด้อนท์ วอนนา เทค อิท แดร์)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
He told me he loves me
(ฮี โทลด มี ฮี ลัฝ มี)
Calls me his breezy [I’m his breezy]
(คอล มี ฮิส บรีสอิ [ แอม ฮิส บรีสอิ ])

Now I’mma let ya know to your face
(เนา แอมมา เล็ท ยา โน ทู ยุร เฟซ)
You needa hit the brakes
(ยู นีดา ฮิท เดอะ บเรค)
Your about to make a major mistake
(ยุร อะเบาท ทู เมค เก เมเจอะ มิซเทค)
I’m gonna call you out, no doubt
(แอม กอนนะ คอล ยู เอ้า , โน เดาท)
Let me spell it out
(เล็ท มี ซเพ็ล อิท เอ้า)
Baby you ain’t nothin but a fake
(เบบิ ยู เอน นอทติน บัท ดา เฟค)
Cause I know what you want
(คอส ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
And you ain’t gotta front
(แอ็นด ยู เอน กอททะ ฟรันท)
So go ahead and pull another stunt
(โซ โก อะเฮด แอ็นด พุล แอะนัธเออะ ซทันท)
Remember that it’s me that he loves
(ริเมมเบอะ แดท อิทซ มี แดท ฮี ลัฝ)
All he’s thinkin of
(ออล อีส ติ้งกิน อ็อฝ)
I’m the only one that he wants
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ฮี ว็อนท)

I get shoppin sprees off the heezy
(ไอ เก็ท ชอพพิน ซพรี ออฟฟ เดอะ ฮีซี่)
I get dough to blow, please believe me
(ไอ เก็ท โด ทู บโล , พลีส บิลีฝ มี)
Don’t want my one on one
(ด้อนท์ ว็อนท มาย วัน ออน วัน)
Take it easy
(เทค อิท อีสอิ)
You’re just the jump-off
(ยัวร์ จัซท เดอะ จัมพ ออฟฟ)
I’m his breezy
(แอม ฮิส บรีสอิ)
I’m the one who knows him the best
(แอม ดิ วัน ฮู โน ฮิม เดอะ เบ็ซท)
I’m his one and only, nothin less
(แอม ฮิส วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , นอทติน เลซ)
You don’t wanna take it there
(ยู ด้อนท์ วอนนา เทค อิท แดร์)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
He told me he loves me
(ฮี โทลด มี ฮี ลัฝ มี)
Calls me his breezy
(คอล มี ฮิส บรีสอิ)

Cause what we have is so real
(คอส ว็อท วี แฮ็ฝ อีส โซ ริแอ็ล)
It’s more than just dollar bills
(อิทซ โม แฑ็น จัซท ดอลเลอะ บิล)
This livin lavish
(ดีซ ลีฝอิน แลฝอิฌ)
Wouldn’t matter if I didn’t have his heart
(วูดดึ่น แมทเทอะ อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ฮิส ฮาท)
Sorry shorty, he’s mine
(ซอริ ชอร์ทดิง , อีส ไมน)
Better luck next time
(เบทเทอะ ลัค เน็คซท ไทม)
?? you can have it
(ยู แค็น แฮ็ฝ อิท)
But I’ll still be his girl
(บัท แอล ซทิล บี ฮิส เกิล)

I get shoppin sprees off the heezy
(ไอ เก็ท ชอพพิน ซพรี ออฟฟ เดอะ ฮีซี่)
I get dough to blow, please believe me
(ไอ เก็ท โด ทู บโล , พลีส บิลีฝ มี)
Don’t want my one on one
(ด้อนท์ ว็อนท มาย วัน ออน วัน)
Take it easy
(เทค อิท อีสอิ)
You’re just the jump-off
(ยัวร์ จัซท เดอะ จัมพ ออฟฟ)
I’m his breezy
(แอม ฮิส บรีสอิ)
I’m the one who knows him the best
(แอม ดิ วัน ฮู โน ฮิม เดอะ เบ็ซท)
I’m his one and only, nothin less
(แอม ฮิส วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , นอทติน เลซ)
You don’t wanna take it there
(ยู ด้อนท์ วอนนา เทค อิท แดร์)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
He told me he loves me
(ฮี โทลด มี ฮี ลัฝ มี)
Calls me his breezy
(คอล มี ฮิส บรีสอิ)

I get shoppin sprees off the heezy
(ไอ เก็ท ชอพพิน ซพรี ออฟฟ เดอะ ฮีซี่)
I get dough to blow, please believe me
(ไอ เก็ท โด ทู บโล , พลีส บิลีฝ มี)
Don’t want my one on one
(ด้อนท์ ว็อนท มาย วัน ออน วัน)
Take it easy
(เทค อิท อีสอิ)
You’re just the jump-off
(ยัวร์ จัซท เดอะ จัมพ ออฟฟ)
I’m his breezy
(แอม ฮิส บรีสอิ)
I’m the one who knows him the best
(แอม ดิ วัน ฮู โน ฮิม เดอะ เบ็ซท)
I’m his one and only, nothin less
(แอม ฮิส วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , นอทติน เลซ)
You don’t wanna take it there
(ยู ด้อนท์ วอนนา เทค อิท แดร์)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
He told me he loves me
(ฮี โทลด มี ฮี ลัฝ มี)
Calls me his breezy
(คอล มี ฮิส บรีสอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breezy คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น