เนื้อเพลง Hump De Bump คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

40 detectives this week
( 40 ดิเทคทิฝ ดีซ วีค)
40 detectives strong
(40 ดิเทคทิฝ ซทร็อง)
Takin’ a stroll down Love Street
(ทอคกิ่น อะ ซทโรล เดาน ลัฝ ซทรีท)
Strollin’ is that so wrong
(Strollin อีส แดท โซ ร็อง)
Can I get my co-defendant
(แค็น นาย เก็ท มาย โค ดิเฟนแด็นท)

Hump de bump doop bodu
(ฮัมพ ดี บัมพ doop bodu)
Bump de hump doop bop
(บัมพ ดี ฮัมพ doop บอป)
Hump de bump doop bodu
(ฮัมพ ดี บัมพ doop bodu)

Bump de hump doop bodu
(บัมพ ดี ฮัมพ doop bodu)
Hump de bump doop bop
(ฮัมพ ดี บัมพ doop บอป)
Bump de hump doop bodu
(บัมพ ดี ฮัมพ doop bodu)

Bump bump
(บัมพ บัมพ)

Listen to me what I said
(ลิ๊สซึ่น ทู มี ว็อท ไอ เซ็ด)
Try to get it through your head
(ทไร ทู เก็ท ดิธ ธรู ยุร เฮ็ด)
A little bit of circumstance
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เซอคัมสแท็นซ)
A chance to make out
(อะ ชานซ ทู เมค เอ้า)

Livin’ in a citadel
(ลีฝอิน อิน อะ ซีทอะเด็ล)
It’s hard enough to be yourself
(อิทซ ฮาด อินัฟ ทู บี ยุรเซลฟ)
Waiting for the bell to toll
(เวททิง ฟอ เดอะ เบลล์ ทู โทล)
And I am wide awake now
(แอ็นด ดาย แอ็ม ไวด อะเวค เนา)

Workin’ the beat as we speak
(เวิคกิน เดอะ บีท แอ็ส วี ซพีค)
Working the belle du monde
(เวิคกิง เดอะ เบ็ล ดื มองด)
Believe in the havoc we wreak
(บิลีฝ อิน เดอะ แฮฝอัค วี รีค)
Believin’, is that so wrong
(บีลิฝวิน , อีส แดท โซ ร็อง)
Can I get my co-dependent
(แค็น นาย เก็ท มาย โค ดิเพนเด็นท)

Must have been a hundred miles
(มัซท แฮ็ฝ บีน อะ ฮันดเร็ด ไมล)
Any of a hundred styles
(เอนอิ อ็อฝ อะ ฮันดเร็ด ซไทล)
It’s not about the smile you wear
(อิทซ น็อท อะเบาท เดอะ ซไมล ยู แว)
But the way we make out
(บัท เดอะ เว วี เมค เอ้า)

When I was an all aloner
(ฮเว็น นาย วอส แอน ออล aloner)
Nothin’ but a two-beach comber
(นอทติน บัท ดา ทู บีช โคมเออะ)
Anybody seen the sky?
(เอนอิบอดิ ซีน เดอะ ซไค)
I’m wide awake now
(แอม ไวด อะเวค เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hump De Bump คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น