เนื้อเพลง Absolutely Zero คำอ่านไทย Jason Mraz

words & music by jason mraz
( เวิด & มยูสิค ไบ เจสัน มราด)

You. You were a friend. You were a friend of mine I let you spend the night
(ยู ยู เวอ อะ ฟเร็นด ยู เวอ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน ไอ เล็ท ยู ซเพ็นด เดอะ ไนท)

You see how it was my fault. Of course it was mine.
(ยู ซี เฮา อิท วอส มาย ฟอลท อ็อฝ โคซ อิท วอส ไมน)

I’m too hard at work. Have you ever heard of anything so absurd ever in your life.
(แอม ทู ฮาด แอ็ท เวิค แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ เอนอิธิง โซ แอ็บเซิด เอฝเออะ อิน ยุร ไลฟ)

I’m sorry for wasting your time.
(แอม ซอริ ฟอ เวซทิง ยุร ไทม)

Who am I to say this situation isn’t great? It’s my job to make the most of it
(ฮู แอ็ม ไอ ทู เซ ดีซ ซิชิวเอฌัน อีสซึ่น กเรท อิทซ มาย โจบ ทู เมค เดอะ โมซท อ็อฝ อิท)

Of course I didn’t know that it would happen to me. Not that easy.
(อ็อฝ โคซ ไอ ดิ๊นอิน โน แดท ดิธ เวิด แฮพเพ็น ทู มี น็อท แดท อีสอิ)

Hey what’s that you say? You’re not blaming me for anything that’s great
(เฮ ว็อท แดท ยู เซ ยัวร์ น็อท เบมิง มี ฟอ เอนอิธิง แด๊ท กเรท)

But I don’t break that easy. Does it fade away?
(บัท ไอ ด้อนท์ บเรค แดท อีสอิ โด ซิท เฝด อะเว)

So that’s why I’m apologizing now for telling you I thought that we could make it
(โซ แด๊ท ฮไว แอม apologizings เนา ฟอ เทลลิง ยู ไอ ธอท แดท วี เคิด เมค อิท)

I just don’t get enough to believe that we’ve both changed.
(ไอ จัซท ด้อนท์ เก็ท อินัฟ ทู บิลีฝ แดท หวีบ โบธ เชนจ)

Who am I to say this situation isn’t great? It’s my time to make the most of it
(ฮู แอ็ม ไอ ทู เซ ดีซ ซิชิวเอฌัน อีสซึ่น กเรท อิทซ มาย ไทม ทู เมค เดอะ โมซท อ็อฝ อิท)

How could I ever know that this would happen to me, not that easy, no
(เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ โน แดท ดีซ เวิด แฮพเพ็น ทู มี , น็อท แดท อีสอิ , โน)

All along the fault is up for grabs why don’t you have it
(ออล อะลอง เดอะ ฟอลท อีส อัพ ฟอ กแร็บ ฮไว ด้อนท์ ยู แฮ็ฝ อิท)

Well it’s for sale go make your offer, I’ll sell it for no less than what I bought it for
(เว็ล อิทซ ฟอ เซล โก เมค ยุร ออฟเฟอะ , แอล เซ็ล อิท ฟอ โน เลซ แฑ็น ว็อท ไอ บอท ดิธ ฟอ)

Pay no more than absolutely zero.
(เพ โน โม แฑ็น แอบโซลยูทลิ สีโร)

Well neither one of us deserves the blame because opportunities moved us away
(เว็ล นีเฑอะไนเฑอะ วัน อ็อฝ อัซ ดิเสิฝ เดอะ บเลม บิคอส ออปโพทูนีดิสฺ มูฝ อัซ อะเว)

And it’s not an easy thing to learn to play a game that’s made for two that’s you and me
(แอ็นด อิทซ น็อท แอน อีสอิ ธิง ทู เลิน ทู พเล อะ เกม แด๊ท เมด ฟอ ทู แด๊ท ยู แอ็นด มี)

The rules remain a mystery. See it can be easy.
(เดอะ รูล ริเมน อะ มีซเทอะริ ซี อิท แค็น บี อีสอิ)

Who am I to say this situation isn’t great? It’s our time to make the most of it
(ฮู แอ็ม ไอ ทู เซ ดีซ ซิชิวเอฌัน อีสซึ่น กเรท อิทซ เอ๊า ไทม ทู เมค เดอะ โมซท อ็อฝ อิท)

How could we ever know that this would happen to me, not that easy, no
(เฮา เคิด วี เอฝเออะ โน แดท ดีซ เวิด แฮพเพ็น ทู มี , น็อท แดท อีสอิ , โน)

All along the fault is up for grabs and there you have it
(ออล อะลอง เดอะ ฟอลท อีส อัพ ฟอ กแร็บ แซน แดร์ ยู แฮ็ฝ อิท)

Well it’s for sale go make your offer, I’ll sell it for no less than what I bought it for
(เว็ล อิทซ ฟอ เซล โก เมค ยุร ออฟเฟอะ , แอล เซ็ล อิท ฟอ โน เลซ แฑ็น ว็อท ไอ บอท ดิธ ฟอ)

Pay no more than absolutely zero.
(เพ โน โม แฑ็น แอบโซลยูทลิ สีโร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Absolutely Zero คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น