เนื้อเพลง No More Tears (Enough is Enough) คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Donna Summer

[Barbra:]
( [ บาร์บา : ])
It’s raining, it’s pouring
(อิทซ เรนนิง, อิทซ ช)
My lovelife is boring me to tears, after all these years
(มาย lovelife อีส โบริง มี ทู เทีย , อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย)
[Donna:]
([ ดอนนา : ])
No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance
(โน ซันชาย , โน มูนไลท์ , โน ซตาทดัซ , โน ไซน อ็อฝ โระแมนซ)
We don’t stand a chance
(วี ด้อนท์ ซแท็นด อะ ชานซ)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I’ve always dreamed I found the perfect lover
(แอฝ ออลเว ดรีม ดาย เฟานด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝเออะ)
But he turned out to be like every other man
(บัท ฮี เทิน เอ้า ทู บี ไลค เอฝริ อัฑเออะ แม็น)
Our love, our love
(เอ๊า ลัฝ , เอ๊า ลัฝ)

[Both:]
([ โบธ : ])
Raining [raining]
(เรนนิง[ เรนนิง])
Pouring [pouring]
(ช [ ช ])
There’s nothing left for us here
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ฟอ อัซ เฮียร)
And we won’t waist another tear
(แอ็นด วี ว็อนท เวซท แอะนัธเออะ เทีย)

[Donna:]
([ ดอนนา : ])
If you’ve had enough, don’t put up with his stuff, don’t you do it
(อิฟ ยู๊ฟ แฮ็ด อินัฟ , ด้อนท์ พัท อัพ วิฑ ฮิส ซทัฟ , ด้อนท์ ยู ดู อิท)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
If you’ve had your fill, get the check pay the bill, you can do it
(อิฟ ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร ฟิล , เก็ท เดอะ เช็ค เพ เดอะ บิล , ยู แค็น ดู อิท)

[Donna:]
([ ดอนนา : ])
Tell him to just get out,
(เท็ล ฮิม ทู จัซท เก็ท เอ้า ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Nothing left to talk about
(นัธอิง เล็ฟท ทู ทอค อะเบาท)

[Donna:]
([ ดอนนา : ])
Pack his raincoat show him out
(แพ็ค ฮิส เรนโคท โฌ ฮิม เอ้า)

[Both:]
([ โบธ : ])
Just look him in the eye and simply shout:
(จัซท ลุค ฮิม อิน ดิ ไอ แอ็นด ซีมพลิ เฌาท :)
Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
I can’t go on, I can’t go on no more no
(ไอ แค็นท โก ออน , ไอ แค็นท โก ออน โน โม โน)
Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
I want him out, I want him out that door now
(ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า , ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า แดท โด เนา)

Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
That’s enough
(แด๊ท อินัฟ)

[Donna:]
([ ดอนนา : ])
If you’ve reached the end, don’t pretend that is right when it’s over
(อิฟ ยู๊ฟ รีช ดิ เอ็นด , ด้อนท์ พริเทนด แดท อีส ไรท ฮเว็น อิทซ โอเฝอะ)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
[it’s over]
([ อิทซ โอเฝอะ ])
If the feeling is gone don’t think twice just move on, get it over
(อิฟ เดอะ ฟีลอิง อีส กอน ด้อนท์ ธิงค ทไวซ จัซท มูฝ ออน , เก็ท ดิธ โอเฝอะ)

[Donna:]
([ ดอนนา : ])
[over, over]
([ โอเฝอะ , โอเฝอะ ])

[Both:]
([ โบธ : ])
Tell him to just get out, say it clearly, spell it out:
(เท็ล ฮิม ทู จัซท เก็ท เอ้า , เซ อิท คเลียลิ , ซเพ็ล อิท เอ้า :)
Enough is enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
I can’t go on, I can’t go on no more no
(ไอ แค็นท โก ออน , ไอ แค็นท โก ออน โน โม โน)
Enough is enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
I want him out, I want him out that door now
(ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า , ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า แดท โด เนา)

Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
That’s enough
(แด๊ท อินัฟ)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I’ve always dreamed to find the perfect lover,
(แอฝ ออลเว ดรีม ทู ไฟนด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝเออะ ,)
But he turns out to be like every other man
(บัท ฮี เทิน เอ้า ทู บี ไลค เอฝริ อัฑเออะ แม็น)
Our love [I had no choice from the start]
(เอ๊า ลัฝ [ ไอ แฮ็ด โน ชอยซ ฟร็อม เดอะ ซทาท ])
Our love [I’ve gotta listen to my heart]
(เอ๊า ลัฝ [ แอฝ กอททะ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาท ])
Our love [Tearing us apart]
(เอ๊า ลัฝ [ แทริง อัซ อะพาท ])

Enough is enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
I can’t go on, I can’t go on no more no
(ไอ แค็นท โก ออน , ไอ แค็นท โก ออน โน โม โน)
Enough is enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
I want him out, I want him out that door now
(ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า , ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า แดท โด เนา)

Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)
That’s enough
(แด๊ท อินัฟ)

[Both:]
([ โบธ : ])
No more tears [No more tears]
(โน โม เทีย [ โน โม เทีย ])
No more tears [No more tears]
(โน โม เทีย [ โน โม เทีย ])
No more tears [No more tears]
(โน โม เทีย [ โน โม เทีย ])
No more tears [No more tears]
(โน โม เทีย [ โน โม เทีย ])
Enough is enough is enough is enough is enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
I’ve had it, you’ve had it he’s had it, we’ve had is
(แอฝ แฮ็ด ดิท , ยู๊ฟ แฮ็ด ดิท อีส แฮ็ด ดิท , หวีบ แฮ็ด อีส)

[Donna:]
([ ดอนนา : ])
I always dreamed I find the perfect lover,
(ไอ ออลเว ดรีม ดาย ไฟนด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝเออะ ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
But he turned out to be like every other man
(บัท ฮี เทิน เอ้า ทู บี ไลค เอฝริ อัฑเออะ แม็น)

[Both:]
([ โบธ : ])
I had no choice from the start
(ไอ แฮ็ด โน ชอยซ ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I’ve gotta listen to my heart
(แอฝ กอททะ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาท)
Tearing us apart
(แทริง อัซ อะพาท)

Enough is enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
I can’t go on, I can’t go on no more no
(ไอ แค็นท โก ออน , ไอ แค็นท โก ออน โน โม โน)
Enough is enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
I want him out, I want him out that door now
(ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า , ไอ ว็อนท ฮิม เอ้า แดท โด เนา)

Goodbye mister, goodbye, goodbye mister
(กู๊ดบาย มีซเทอะ , กู๊ดบาย , กู๊ดบาย มีซเทอะ)
Goodbye sugar
(กู๊ดบาย ฌูกเออะ)

It’s raining, it’s pouring,
(อิทซ เรนนิง, อิทซ ช ,)
There’s nothing left for us here
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ฟอ อัซ เฮียร)
And we won’t waist another tear
(แอ็นด วี ว็อนท เวซท แอะนัธเออะ เทีย)

No more tears
(โน โม เทีย)
Is enough is enough is enough is enough is enough is enough is enough
(อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ อีส อินัฟ)
Is enough!
(อีส อินัฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More Tears (Enough is Enough) คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Donna Summer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น