เนื้อเพลง Evil Deeds คำอ่านไทย Eminem

Lord please forgive me for what I do
( ลอด พลีส เฟาะกีฝ มี ฟอ ว็อท ไอ ดู)
For I know not what I’ve done
(ฟอ ไอ โน น็อท ว็อท แอฝ ดัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Father please forgive me for I know not what I do
(ฟาเฑอะ พลีส เฟาะกีฝ มี ฟอ ไอ โน น็อท ว็อท ไอ ดู)
I just never had the chance to ever meet you
(ไอ จัซท เนฝเออะ แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู เอฝเออะ มีท ยู)
Therefore I did not know that I would grow to be
(แดโฟ ไอ ดิด น็อท โน แดท ไอ เวิด กโร ทู บี)
My mother’s evil seed and do these evil deeds
(มาย ม๊าเธ่อร์ อี๊วิ้ว ซี แอ็นด ดู ฑิส อี๊วิ้ว ดีด)

Momma had a baby and it’s head popped off
(มอมมาแฮ็ด อะ เบบิ แอ็นด อิทซ เฮ็ด โพพี ออฟฟ)
[head popped off, head popped off, head popped off, head popped off, head popped off]
([ เฮ็ด โพพี ออฟฟ , เฮ็ด โพพี ออฟฟ , เฮ็ด โพพี ออฟฟ , เฮ็ด โพพี ออฟฟ , เฮ็ด โพพี ออฟฟ ])
My momma don’t want me, the next thing I know I’m gettin’ dropped off
(มาย มอมมาด้อนท์ ว็อนท มี , เดอะ เน็คซท ธิง ไอ โน แอม เกดดิน ดร็อพ ออฟฟ)
[gettin’ dropped off, gettin’ dropped off, gettin’ dropped off, gettin’ dropped off]
([ เกดดิน ดร็อพ ออฟฟ , เกดดิน ดร็อพ ออฟฟ , เกดดิน ดร็อพ ออฟฟ , เกดดิน ดร็อพ ออฟฟ ])
Ring ring ring, on the door bell and the next door neighbors on their front porch
(ริง ริง ริง , ออน เดอะ โด เบลล์ แอ็นด เดอะ เน็คซท โด เนเบอะ ออน แด ฟรันท โพช)
[their front porch, their front porch, their front porch, their front porch]
([ แด ฟรันท โพช , แด ฟรันท โพช , แด ฟรันท โพช , แด ฟรันท โพช ])
But they didn’t want me neither so they left me on someone elses lawn
(บัท เด ดิ๊นอิน ว็อนท มี นีเฑอะไนเฑอะ โซ เด เล็ฟท มี ออน ซัมวัน เอ็ลซ ลอน)
[elses lawn, elses lawn, elses lawn]
([ เอ็ลซ ลอน , เอ็ลซ ลอน , เอ็ลซ ลอน ])
Till somebody finally took me in, my great aunt, uncle Edna ‘n Charles
(ทิล ซัมบอดี้ ไฟแน็ลลิ ทุค มี อิน , มาย กเรท อานท , อั๊งเคิ่ล เอ๊ดนา เอ็น ชาเรวซฺ)
[Edna ‘n Charles, Edna ‘n Charles, Edna ‘n Charles, Edna ‘n Charles]
([ เอ๊ดนา เอ็น ชาเรวซฺ , เอ๊ดนา เอ็น ชาเรวซฺ , เอ๊ดนา เอ็น ชาเรวซฺ , เอ๊ดนา เอ็น ชาเรวซฺ ])
They were the ones who were left in charge
(เด เวอ ดิ วัน ฮู เวอ เล็ฟท อิน ชาจ)
My elementary they gang up on me and sang this song
(มาย เอลิเมนทะริ เด แก็ง อัพ ออน มี แอ็นด แซ็ง ดีซ ซ็อง)
[sang this song, sang this song, sang this song, sang this song]
([ แซ็ง ดีซ ซ็อง , แซ็ง ดีซ ซ็อง , แซ็ง ดีซ ซ็อง , แซ็ง ดีซ ซ็อง ])
It went a little something like mary had a little lamb, little lamb, little lamb
(อิท เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ไลค แมริ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม , ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม , ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม)
Debbie had a Satan spawn, Satan spawn
(เด๊บบี้ แฮ็ด อะ ซาตาน ซพอน , ซาตาน ซพอน)
Momma why do they keep saying this I just dont understand, understand
(มอมมาฮไว ดู เด คีพ เซอิง ดีซ ซาย จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด , อันเดิซแทนด)
And by the way, where’s my dad?
(แอ็นด ไบ เดอะ เว , ฮแว มาย แด็ด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Predominantly, predominantly, everythings always predominantly
(พริดอมอิแน็นทลิ , พริดอมอิแน็นทลิ , เอ๊วี่ติง ออลเว พริดอมอิแน็นทลิ)
Predominantly white, predominantly black
(พริดอมอิแน็นทลิ ฮไวท , พริดอมอิแน็นทลิ บแล็ค)
But what about me, where does that leave me
(บัท ว็อท อะเบาท มี , ฮแว โด แดท ลีฝ มี)
Well I guess that I’m between predominantly both of ’em
(เว็ล ไอ เก็ซ แดท แอม บีทวิน พริดอมอิแน็นทลิ โบธ อ็อฝ เอ็ม)
I think if I hear that f*ckin’ word again I’mma scream
(ไอ ธิงค อิฟ ฟาย เฮีย แดท เอฟ *ckin เวิด อะเกน แอมมา ซครีม)
While I’m projectile vomiting, what do I look like, a comedian to you?
(ฮไวล แอม พโระเจคทิล vomitings , ว็อท ดู ไอ ลุค ไลค , อะ โคะมีเดียน ทู ยู)
Do you think that I’m kidding?
(ดู ยู ธิงค แดท แอม คิดดิง)
What do I look like some kind of idi-wait a minute, sh*t, don’t answer that
(ว็อท ดู ไอ ลุค ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ idi เวท ดา มินยูท , ฌะ *ที , ด้อนท์ อานเซอะ แดท)
Why am I so misunderstood?
(ฮไว แอ็ม ไอ โซ มิซันเดิซทูด)
Why do I go through so much bullsh*t, it s*cks bullsh*t,
(ฮไว ดู ไอ โก ธรู โซ มัช bullsh*ที , อิท เอส *cks bullsh*ที ,)
Woe is me, there goes poor Marshall again
(โว อีส มี , แดร์ โกซ พูร มาร์แชลล์ อะเกน)
Whining about his millions and his mansion and his sorrow he’s always drownin’ in
(ฮไวนอิง อะเบาท ฮิส มีลยัน แซน ฮิส แมนฌัน แอ็นด ฮิส ซอโร อีส ออลเว drownin อิน)
From the dad he never had, and how his childhood was so bad
(ฟร็อม เดอะ แด็ด ฮี เนฝเออะ แฮ็ด , แอ็นด เฮา ฮิส ไชลดฮุด วอส โซ แบ็ด)
And how his mom was a dope addict, and his ex-wife how they go at it
(แอ็นด เฮา ฮิส มัม วอส ซา โดพ แอดดีคท , แอ็นด ฮิส เอ็คซ ไวฟ เฮา เด โก แอ็ท ดิธ)
Man I’d hate to have it, as bad as that Mr. Mathers claims he had it
(แม็น อาย เฮท ทู แฮ็ฝ อิท , แอ็ส แบ็ด แอ็ส แดท มีซเทอะ แมตเดอสฺ คเลม ฮี แฮ็ด ดิท)
I can’t imagine it, that little rich poor white bastard
(ไอ แค็นท อิแมจอิน อิท , แดท ลิ๊ทเทิ่ล ริช พูร ฮไวท แบซเทิด)
Needs to take some of that cash out the bank and take a bath in it
(นีด ทู เทค ซัม อ็อฝ แดท แค็ฌ เอ้า เดอะ แบ็งค แอ็นด เทค เก บัธ อิน หนิด)
Man if I only had half of it.
(แม็น อิฟ ฟาย โอ๊นลี่ แฮ็ด ฮาล์ฟ อ็อฝ อิท)
If you only knew the half of it
(อิฟ ยู โอ๊นลี่ นยู เดอะ ฮาล์ฟ อ็อฝ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Evil deeds, while I plant these evil seeds
(อี๊วิ้ว ดีด , ฮไวล ไอ พลานท ฑิส อี๊วิ้ว ซีด)
Please release me from these deamons
(พลีส รีลีซ มี ฟร็อม ฑิส deamons)
I never had any of this sh*t planned ma, please believe
(ไอ เนฝเออะ แฮ็ด เอนอิ อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที แพลน มา , พลีส บิลีฝ)
I don’t wanna be Satan’s spawn, never got the chance to say I’m sorry
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ซาตาน ซพอน , เนฝเออะ ก็อท เดอะ ชานซ ทู เซ แอม ซอริ)
Now look at all the pain I caused
(เนา ลุค แกท ออล เดอะ เพน นาย แคสซฺ)
This Santa Clause, why you not comin’ this year again
(ดีซ แซนดา คลอส , ฮไว ยู น็อท คัมอิน ดีซ เยีย อะเกน)
What did I do that was so bad to deserve this
(ว็อท ดิด ดาย ดู แดท วอส โซ แบ็ด ทู ดิเสิฝ ดีซ)
Everything could have been so perfect
(เอ๊วี่ติง เคิด แฮ็ฝ บีน โซ เพ๊อร์เฟ็คท)
But life ain’t a fairytale, I’m about to be hoist up in the air
(บัท ไลฟ เอน ดา แฟรี่เทล , แอม อะเบาท ทู บี ฮอยซท อัพ อิน ดิ แอ)
Forty feet below me, there’s people everywhere
(ฟอทิ ฟีท บิโล มี , แดร์ พี๊เพิ่ล เอวี่แวร์)
I don’t even know what it feel like, they know me cuz I’m in this ferris wheel
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ว็อท ดิธ ฟีล ไลค , เด โน มี คัซ แอม อิน ดีซ เฟริ ฮวีล)
And all i wanna do is go to the mall and take hailie on the carousel
(แอ็นด ออล ไอ วอนนา ดู อีส โก ทู เดอะ มอล แอ็นด เทค เฮลลี่ ออน เดอะ แครระเซิล)
Without this crowd everywhere I go, but life is like a merry-go-round
(วิเฑาท ดีซ คเราด เอวี่แวร์ ไอ โก , บัท ไลฟ อีส ไลค เก เมริ โก เรานด)
Here we go now, doe see doe now, curtains up, the show must go now
(เฮียร วี โก เนา , โด ซี โด เนา , เคอทิน อัพ , เดอะ โฌ มัซท โก เนา)
Ring around the rosie, the shows over, you can all go home now
(ริง อะเรานด เดอะ rosie , เดอะ โฌ โอเฝอะ , ยู แค็น ออล โก โฮม เนา)
But the curtain just don’t close for me, this ain’t how fame is supposed to be
(บัท เดอะ เคอทิน จัซท ด้อนท์ คโลส ฟอ มี , ดีซ เอน เฮา เฟม อีส ซัพโพส ทู บี)
Where’s the switch I could just turn off and on, this ain’t what I chose to be
(ฮแว เดอะ ซวิช ไอ เคิด จัซท เทิน ออฟฟ แอ็นด ออน , ดีซ เอน ว็อท ไอ โชส ทู บี)
So please god, give me the strength to have what it takes to carry on
(โซ พลีส ก็อด , กิฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ทู แฮ็ฝ ว็อท ดิธ เทค ทู แคริ ออน)
Till I pass 50 back the baton, the camera’s on, myself is gone
(ทิล ไอ เพซ 50 แบ็ค เดอะ บะทอง , เดอะ แคมเออะระ ออน , ไมเซลฟ อีส กอน)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Evil Deeds คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น