เนื้อเพลง After All (Love Theme From Chances Are) คำอ่านไทย Cher

Duet with Peter Cetera
( ดิวเอท วิฑ พีเทอะ Cetera)

Well, here we are again
(เว็ล , เฮียร วี อาร์ อะเกน)
I guess it must be fate
(ไอ เก็ซ ซิท มัซท บี เฟท)
We’ve tried it on our own
(หวีบ ทไร ดิท ออน เอ๊า โอน)
But deep inside we’ve known
(บัท ดีพ อีนไซด หวีบ โนน)
We’d be back to set things straight
(เว็ด บี แบ็ค ทู เซ็ท ธิง ซทเรท)

I still remember when
(ไอ ซทิล ริเมมเบอะ ฮเว็น)
Your kiss was so brand new
(ยุร คิซ วอส โซ บแร็นด นยู)
Every memory repeats
(เอฝริ เมมโอะริ ริพีท)
Every step I take retreats
(เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค ริทรีท)
Every journey always brings me back to you
(เอฝริ เจอนิ ออลเว บริง มี แบ็ค ทู ยู)

chorus:
(โครัซ :)
After all the stops and starts
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ซท็อพ แซน ซทาท)
We keep coming back to these two hearts
(วี คีพ คัมอิง แบ็ค ทู ฑิส ทู ฮาท)
Two angels who’ve been rescued from the fall
(ทู เอนเจล โอฝ บีน เรซคยู ฟร็อม เดอะ ฟอล)
After all that we’ve been through
(อาฟเทอะ ออล แดท หวีบ บีน ธรู)
It all comes down to me and you
(อิท ดอร์ คัม เดาน ทู มี แอ็นด ยู)
I guess it’s meant to be
(ไอ เก็ซ อิทซ เม็นท ทู บี)
Forever you and me
(เฟาะเรฝเออะ ยู แอ็นด มี)
After all
(อาฟเทอะ ออล)

When love is truly right
(ฮเว็น ลัฝ อีส ทรูลิ ไรท)
It lives from year to year
(อิท ไลฝ ฟร็อม เยีย ทู เยีย)
It changes as it goes
(อิท เชนจ แอ็ส ซิท โกซ)
And on the way it grows
(แอ็นด ออน เดอะ เว อิท กโร)
But it never disappears
(บัท ดิธ เนฝเออะ ดิแซ็พเพีย)

Chorus
(โครัซ)

Bridge
(บริจ)

Always just beyond my touch
(ออลเว จัซท บิยอนด มาย ทั๊ช)
You know I needed you so much
(ยู โน ไอ นีด ยู โซ มัช)
After all, what else is living for?
(อาฟเทอะ ออล , ว็อท เอ็ลซ อีส ลีฝอิง ฟอ)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After All (Love Theme From Chances Are) คำอ่านไทย Cher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น