เนื้อเพลง All The Man That I Need คำอ่านไทย Whitney Houston

I used to cry myself to sleep at night
( ไอ ยูซ ทู คไร ไมเซลฟ ทู ซลีพ แอ็ท ไนท)
But that was all before he came
(บัท แดท วอส ซอร์ บิโฟ ฮี เคม)
I thought love had to hurt to turn out right
(ไอ ธอท ลัฝ แฮ็ด ทู เฮิท ทู เทิน เอ้า ไรท)
But now he’s here, it’s not the same
(บัท เนา อีส เฮียร , อิทซ น็อท เดอะ เซม)
It’s not the same
(อิทซ น็อท เดอะ เซม)
Chorus:
(โครัซ :)
He fills me up
(ฮี ฟิล มี อัพ)
He gives me love
(ฮี กิฝ มี ลัฝ)
More love than I’ve ever seen
(โม ลัฝ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ ซีน)
He’s all I’ve got
(อีส ซอร์ แอฝ ก็อท)
He’s all I’ve got in this world
(อีส ซอร์ แอฝ ก็อท อิน ดีซ เวิลด)
But he’s all the man that I need
(บัท อีส ซอร์ เดอะ แม็น แดท ไอ นีด)

And in the morning when I kiss his eyes
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย คิซ ฮิส ไอ)
He takes me down
(ฮี เทค มี เดาน)
And rocks me slow
(แอ็นด ร็อค มี ซโล)
And in the evening when the moon is high
(แอ็นด อิน ดิ อีฝนิง ฮเว็น เดอะ มูน อีส ไฮ)
He holds me close
(ฮี โฮลด มี คโลส)
And won’t let go
(แอ็นด ว็อนท เล็ท โก)
He won’t let go
(ฮี ว็อนท เล็ท โก)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

[Kenny G Saxophone Solo]
([ เคนนี่ จี แซคโซะโฟน โซโล ])

Repeat Chorus:
(ริพีท โครัซ :)
He fills me up
(ฮี ฟิล มี อัพ)
He gives me love
(ฮี กิฝ มี ลัฝ)
More love than I’ve ever seen
(โม ลัฝ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ ซีน)
He’s all I’ve got
(อีส ซอร์ แอฝ ก็อท)
He’s all I’ve got in this world
(อีส ซอร์ แอฝ ก็อท อิน ดีซ เวิลด)
But he’s all the man that I need
(บัท อีส ซอร์ เดอะ แม็น แดท ไอ นีด)

Repeat Chorus:
(ริพีท โครัซ :)
He fills me up
(ฮี ฟิล มี อัพ)
He gives me love
(ฮี กิฝ มี ลัฝ)
More love than I’ve ever seen [more love more love]
(โม ลัฝ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ ซีน [ โม ลัฝ โม ลัฝ ])
He’s all I’ve got
(อีส ซอร์ แอฝ ก็อท)
He’s all I’ve got in this world
(อีส ซอร์ แอฝ ก็อท อิน ดีซ เวิลด)
But he’s all the man [all the man] that I need
(บัท อีส ซอร์ เดอะ แม็น [ ออล เดอะ แม็น ] แดท ไอ นีด)

More love than I’ve ever seen [woo]
(โม ลัฝ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ ซีน [ วู ])

More love than I’ve ever seen…
(โม ลัฝ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ ซีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All The Man That I Need คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น