เนื้อเพลง When Your Eyes Say It คำอ่านไทย Britney Spears

When Your Eyes Say It
( ฮเว็น ยุร ไอ เซ อิท)

I Love To Hear You Say That You Love Me
(ไอ ลัฝ ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
With Words So Sweet
(วิฑ เวิด โซ สวี้ท)
And I Love The Way With Just One Whisper
(แอ็นด ดาย ลัฝ เดอะ เว วิฑ จัซท วัน ฮวีซเพอะ)
You Tell Me Everything
(ยู เท็ล มี เอ๊วี่ติง)
And When You Say Those Words
(แอ็นด ฮเว็น ยู เซ โฑส เวิด)
It’s The Sweetest Thing I’ve Ever Heard
(อิทซ เดอะ สีสเดส ธิง แอฝ เอฝเออะ เฮิด)

Chorus
(โครัซ)

But When Your Eyes Say It
(บัท ฮเว็น ยุร ไอ เซ อิท)
That’s When I Know That It’s True
(แด๊ท ฮเว็น นาย โน แดท อิทซ ทรู)
I Feel It
(ไอ ฟีล อิท)
I Feel The Love Coming Through
(ไอ ฟีล เดอะ ลัฝ คัมอิง ธรู)
I Know It
(ไอ โน อิท)
I Know That You Truly Care For Me
(ไอ โน แดท ยู ทรูลิ แค ฟอ มี)
cause It’s There To See
(คอส อิทซ แดร์ ทู ซี)
When Your Eyes Say It
(ฮเว็น ยุร ไอ เซ อิท)
End Chorus
(เอ็นด โครัซ)

I Love All The Ways That You Show Me
(ไอ ลัฝ ออล เดอะ เว แดท ยู โฌ มี)
You’ll Never Leave
(โยว เนฝเออะ ลีฝ)
And The Way Your Kisses They Always Convince Me
(แอ็นด เดอะ เว ยุร คีสเซซ เด ออลเว ค็อนฝีนซ มี)
Your Feelings Run So Deep
(ยุร ฟีลอิง รัน โซ ดีพ)
I Love The Things You Say
(ไอ ลัฝ เดอะ ธิง ยู เซ)
And I Love The Love Your Touch Conveys
(แอ็นด ดาย ลัฝ เดอะ ลัฝ ยุร ทั๊ช ค็อนเฝ)

Chorus
(โครัซ)

But When Your Eyes Say It
(บัท ฮเว็น ยุร ไอ เซ อิท)
That’s When I Know That It’s True
(แด๊ท ฮเว็น นาย โน แดท อิทซ ทรู)
I Feel It
(ไอ ฟีล อิท)
I Feel The Love Coming Through
(ไอ ฟีล เดอะ ลัฝ คัมอิง ธรู)
I Know It
(ไอ โน อิท)
I Know That You Truly Care For Me
(ไอ โน แดท ยู ทรูลิ แค ฟอ มี)
cause It’s There To See
(คอส อิทซ แดร์ ทู ซี)
When Your Eyes Tell Me
(ฮเว็น ยุร ไอ เท็ล มี)
I Know They’re Not Tellin’ Lies
(ไอ โน เดรว น็อท เทลลิน ไล)
They Tell Me
(เด เท็ล มี)
All That You’re Feelin’ Inside
(ออล แดท ยัวร์ ฟีลิน อีนไซด)
And It Sounds So Right
(แอ็นด ดิท เซานด โซ ไรท)
When Your Eyes Say It Say It
(ฮเว็น ยุร ไอ เซ อิท เซ อิท)

And The Words That Say Take My Breath Away
(แอ็นด เดอะ เวิด แดท เซ เทค มาย บเร็ธ อะเว)
No Song Ever Sounded So Sweet
(โน ซ็อง เอฝเออะ เซานด โซ สวี้ท)
I Love Every Word That They Say To Me
(ไอ ลัฝ เอฝริ เวิด แดท เด เซ ทู มี)

Chorus
(โครัซ)

But When Your Eyes Say It
(บัท ฮเว็น ยุร ไอ เซ อิท)
That’s When I Know That It’s True
(แด๊ท ฮเว็น นาย โน แดท อิทซ ทรู)
I Feel It
(ไอ ฟีล อิท)
I Feel The Love Coming Through
(ไอ ฟีล เดอะ ลัฝ คัมอิง ธรู)
I Know It
(ไอ โน อิท)
I Know That You Truly Care For Me
(ไอ โน แดท ยู ทรูลิ แค ฟอ มี)
cause It’s There To See
(คอส อิทซ แดร์ ทู ซี)
When Your Eyes Tell Me
(ฮเว็น ยุร ไอ เท็ล มี)
I Know They’re Not Tellin’ Lies
(ไอ โน เดรว น็อท เทลลิน ไล)
They Tell Me
(เด เท็ล มี)
All That You’re Feelin’ Inside
(ออล แดท ยัวร์ ฟีลิน อีนไซด)
And It Sounds So Right
(แอ็นด ดิท เซานด โซ ไรท)
When Your Eyes Say It
(ฮเว็น ยุร ไอ เซ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When Your Eyes Say It คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น