เนื้อเพลง What About Me คำอ่านไทย Shayne Ward

There’s a little boy waitin’ at the counter of the corner shop
( แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย เว๊ทดิน แอ็ท เดอะ เคานเทอะ อ็อฝ เดอะ คอเนอะ ฌ็อพ)
He’s been waitin’ down there
(อีส บีน เว๊ทดิน เดาน แดร์)
Waiting half the day
(เวททิง ฮาล์ฟ เดอะ เด)
We never ever see him from the top
(วี เนฝเออะ เอฝเออะ ซี ฮิม ฟร็อม เดอะ ท็อพ)
He gets pushed around
(ฮี เก็ท พุฌ อะเรานด)
Knocked to the ground
(น็อค ทู เดอะ กเรานด)
But he gets to his feet and he says…
(บัท ฮี เก็ท ทู ฮิส ฟีท แอ็นด ฮี เซ)

What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
It isn’t fair
(อิท อีสซึ่น แฟ)
I’ve had enough now I wasnt my share
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ เนา ไอ วอสซึ้น มาย แฌ)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)
But you just take more then you give
(บัท ยู จัซท เทค โม เด็น ยู กิฝ)

There’s a pretty girl standing at the counter of the corner shop
(แดร์ ซา พรีททิ เกิล ซแทนดิง แอ็ท เดอะ เคานเทอะ อ็อฝ เดอะ คอเนอะ ฌ็อพ)

She’s been waitin’ back there
(ชี บีน เว๊ทดิน แบ็ค แดร์)
Waitin’ for her dreams
(เว๊ทดิน ฟอ เฮอ ดรีม)
Her dreams walk in and I begged ’em to stop
(เฮอ ดรีม วอค อิน แอ็นด ดาย เบก เอ็ม ทู ซท็อพ)
Well she’s not too proud
(เว็ล ชี น็อท ทู พเราด)
To cry out loud
(ทู คไร เอ้า เลาด)
She runs to the street and she screams:
(ชี รัน ทู เดอะ ซทรีท แอ็นด ชี ซครีม :)

What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
It isn’t fair
(อิท อีสซึ่น แฟ)
I’ve had enough now I wasnt my share
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ เนา ไอ วอสซึ้น มาย แฌ)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)
But you just take more then you give
(บัท ยู จัซท เทค โม เด็น ยู กิฝ)

So take a step back and see the little people
(โซ เทค เก ซเท็พ แบ็ค แอ็นด ซี เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊เพิ่ล)
They may be young
(เด เม บี ยัง)
But they’re the ones who need to be people be
(บัท เดรว ดิ วัน ฮู นีด ทู บี พี๊เพิ่ล บี)
So listen
(โซ ลิ๊สซึ่น)
As they whisper
(แอ็ส เด ฮวีซเพอะ)
What about me
(ว็อท อะเบาท มี)

Now I’m standing on the corner all the world’s gone home
(เนา แอม ซแทนดิง ออน เดอะ คอเนอะ ออล เดอะ เวิลด กอน โฮม)
Nobody’s changed
(โนบอดี้ เชนจ)
Nobody’s been saved
(โนบอดี้ บีน เซฝ)
And I’m feeling cold and alone
(แอ็นด แอม ฟีลอิง โคลด แอ็นด อะโลน)
I guess I’m lucky
(ไอ เก็ซ แอม ลัคคิ)
I start a lot
(ไอ ซทาท ดา ล็อท)
But sometimes I wish to gooooooooooooo
(บัท ซัมไทม์ ซาย วิฌ ทู gooooooooooooo)
Here I cooooooome…
(เฮียร ไอ cooooooome)

What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
It isn’t fair
(อิท อีสซึ่น แฟ)
I’ve had enough now I wasnt my share
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ เนา ไอ วอสซึ้น มาย แฌ)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)
But you just take more what about me
(บัท ยู จัซท เทค โม ว็อท อะเบาท มี)
It isn’t fair
(อิท อีสซึ่น แฟ)
I’ve had enough now I want my share
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ เนา ไอ ว็อนท มาย แฌ)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)
But you just take more
(บัท ยู จัซท เทค โม)
You just take more
(ยู จัซท เทค โม)
You just take more then you give
(ยู จัซท เทค โม เด็น ยู กิฝ)

What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
What about me
(ว็อท อะเบาท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What About Me คำอ่านไทย Shayne Ward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น