เนื้อเพลง I Bruise Easily คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

Oh…yeah
( โอ เย่)
My skin is like a map, where my heart has been
(มาย ซคิน อีส ไลค เก แม็พ , ฮแว มาย ฮาท แฮ็ส บีน)
And I can’t hide the marks, but it’s not a negative thing
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฮด เดอะ ม๊าร์ค , บัท อิทซ น็อท ดา เนกอะทิฝ ธิง)
So I lay down my guard, drop my defenses, down by my clothes
(โซ ไอ เล เดาน มาย กาด , ดร็อพ มาย ดิเฟนซ , เดาน ไบ มาย คโลฑ)
I’m learning to fall, with no safety net, to cushion the blow
(แอม เลอนิง ทู ฟอล , วิฑ โน เซพทิ เน็ท , ทู คูฌอัน เดอะ บโล)

I bruise easily, so be gentle when you hande me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , โซ บี เจ๊นเทิ่ล ฮเว็น ยู hande มี)
There’s a mark you leave, like a love heart carved on a tree
(แดร์ ซา ม๊าร์ค ยู ลีฝ , ไลค เก ลัฝ ฮาท คาฝ ออน อะ ทรี)
I bruise easily, can’t scratch the surface without moving me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , แค็นท ซคแร็ช เดอะ เซอฟิซ วิเฑาท มูฝอิง มี)
Underneath I bruise easily, I bruise easily
(อันเดอะนีธ ไอ บรูส อีสอิลิ , ไอ บรูส อีสอิลิ)

I found your finger prints on a glass of wine
(ไอ เฟานด ยุร ฟีงเกอะ พริ๊นท ออน อะ กลัซ อ็อฝ ไวน)
Do your know ur leaving them all over this heart of mine too
(ดู ยุร โน ur ลีฝอิงส เฑ็ม ออล โอเฝอะ ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน ทู)
If I never take this leap of faith I’ll never know
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ เทค ดีซ ลีพ อ็อฝ เฟธ แอล เนฝเออะ โน)
So I’m learining to fall with no safety net to cushion the blow
(โซ แอม learinings ทู ฟอล วิฑ โน เซพทิ เน็ท ทู คูฌอัน เดอะ บโล)

I bruise easily, so be gentle when you hande me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , โซ บี เจ๊นเทิ่ล ฮเว็น ยู hande มี)
There’s a mark you leave, like a love heart carved on a tree
(แดร์ ซา ม๊าร์ค ยู ลีฝ , ไลค เก ลัฝ ฮาท คาฝ ออน อะ ทรี)
I bruise easily, can’t scratch the surface without moving me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , แค็นท ซคแร็ช เดอะ เซอฟิซ วิเฑาท มูฝอิง มี)
Underneath I bruise easily, I bruise easily
(อันเดอะนีธ ไอ บรูส อีสอิลิ , ไอ บรูส อีสอิลิ)

Anyone who, can touch you, can hurt you, or heal you
(เอนอิวัน ฮู , แค็น ทั๊ช ยู , แค็น เฮิท ยู , ออ ฮีล ยู)
Anyone who, can reach you, can love you, or leave you
(เอนอิวัน ฮู , แค็น รีช ยู , แค็น ลัฝ ยู , ออ ลีฝ ยู)

So be gentle
(โซ บี เจ๊นเทิ่ล)
So be gentle
(โซ บี เจ๊นเทิ่ล)
So be gentle
(โซ บี เจ๊นเทิ่ล)
So be gentle
(โซ บี เจ๊นเทิ่ล)

I bruise easily, so be gentle when you handle me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , โซ บี เจ๊นเทิ่ล ฮเว็น ยู แฮ๊นเดิ้ล มี)
There’s a mark you leave, like a love heart carved on a tree
(แดร์ ซา ม๊าร์ค ยู ลีฝ , ไลค เก ลัฝ ฮาท คาฝ ออน อะ ทรี)
I bruise easily, can’t scratch the surface without moving me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , แค็นท ซคแร็ช เดอะ เซอฟิซ วิเฑาท มูฝอิง มี)
Underneath I bruise easily, I bruise easily
(อันเดอะนีธ ไอ บรูส อีสอิลิ , ไอ บรูส อีสอิลิ)

I bruise easily, so be gentle when you hande me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , โซ บี เจ๊นเทิ่ล ฮเว็น ยู hande มี)
There’s a mark you leave, like a love heart carved on a tree
(แดร์ ซา ม๊าร์ค ยู ลีฝ , ไลค เก ลัฝ ฮาท คาฝ ออน อะ ทรี)
I bruise easily, can’t scratch the surface without moving me
(ไอ บรูส อีสอิลิ , แค็นท ซคแร็ช เดอะ เซอฟิซ วิเฑาท มูฝอิง มี)
Underneath I bruise easily, I bruise easily
(อันเดอะนีธ ไอ บรูส อีสอิลิ , ไอ บรูส อีสอิลิ)

I bruise easily
(ไอ บรูส อีสอิลิ)
I bruise easily
(ไอ บรูส อีสอิลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Bruise Easily คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น