เนื้อเพลง F*ck The System คำอ่านไทย System of A Down

I’m but a little bit bit bit slow, little bit bit bit shame…
( แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท ซโล , ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท เฌม)
I’m but a little bit bit bit bit bit…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท บิท บิท)

I’m but a little bit bit bit show, little bit bit bit shame…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท โฌ , ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท เฌม)
I’m but a little bit bit bit bit bit…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท บิท บิท)

I’m just the meaning of pi, just the meaning of pi…
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ , จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ)
I’m just the meaning of pi…
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ)

I’m just the meaning of pi, just the meaning of pi…
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ , จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ)
I’m just the meaning of pi…
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ)

War! F**k the System, War! F**k the System, F**k the System.
(วอ ! เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม , วอ ! เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม , เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม)
War! F**k the System, War! [I need to f**k the sys X3]
(วอ ! เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม , วอ ! [ ไอ นีด ทู เอฟ **เค เดอะ sys X3 ])

I’m but a little bit bit bit show, little bit bit bit shame…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท โฌ , ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท เฌม)
I’m but a little bit bit bit bit bit…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท บิท บิท)

I’m but a little bit bit bit show, little bit bit bit shame…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท โฌ , ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท เฌม)
I’m but a little bit bit bit bit bit…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท บิท บิท)

I’m just the meaning of pi, just the
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ , จัซท เดอะ)
meaning of pi…
(มีนนิง อ็อฝ ไพ)
I’m just the meaning of pi…
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ)

I’m just the meaning of pi, just the meaning of pi…
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ , จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ)
I’m just the meaning of pi…
(แอม จัซท เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไพ)

War! F**k the System, War! F**k the System, F**k the System.
(วอ ! เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม , วอ ! เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม , เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม)
War! F**k the System, War! [I need to f**k the system. X3]
(วอ ! เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม , วอ ! [ ไอ นีด ทู เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม X3 ])

[We all need to F**k the System.X4]
([ วี ออล นีด ทู เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม X4 ])

I’m but a little bit bit bit show, little bit bit bit shame…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท โฌ , ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท เฌม)
I’m but a little bit bit bit bit bit…
(แอม บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บิท บิท บิท บิท)

[I need to F**k the System! X3]
([ ไอ นีด ทู เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม ! X3 ])
We all need to F**k the System!
(วี ออล นีด ทู เอฟ **เค เดอะ ซีซเท็ม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck The System คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น