เนื้อเพลง M!Ssundaztood คำอ่านไทย Pink

Go Damon
( โก เดเมิน)
Go Linda
(โก ลินดา)
Go Pink
(โก พิงค)
Hahaha yeah
(ฮาฮาฮา เย่)
It’s me
(อิทซ มี)

I might be the way everybody likes to say
(ไอ ไมท บี เดอะ เว เอวี่บอดี้ ไลค ทู เซ)
I know what you’re thinking about me
(ไอ โน ว็อท ยัวร์ ติ้งกิง อะเบาท มี)
There might be a day you might have a certain way
(แดร์ ไมท บี อะ เด ยู ไมท แฮ็ฝ อะ เซอทิน เว)

But you don’t in my luxuries
(บัท ยู ด้อนท์ อิน มาย ลอคชูหรีด)
And its me, I know I know my name
(แอ็นด อิทซ มี , ไอ โน ไอ โน มาย เนม)
Cuz I say it proud
(คัซ ไอ เซ อิท พเราด)
Everything I want I always do
(เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท ไอ ออลเว ดู)
Lookin’ for the right track
(ลุคกิน ฟอ เดอะ ไรท ทแรค)
Always on the wrong track
(ออลเว ออน เดอะ ร็อง ทแรค)
But all you’re catchin’ are these tracks that I’m
(บัท ดอร์ ยัวร์ แคซชิน อาร์ ฑิส ทแรค แดท แอม)
layin’ down for you
(เลย์อิน เดาน ฟอ ยู)

There’s a song I was listenin’ to up all night
(แดร์ ซา ซ็อง ไอ วอส ลิเซินนิน ทู อัพ ออล ไนท)
There’s a voice I am hearin’ sayin’ its alright
(แดร์ ซา ฝอยซ ไอ แอ็ม เฮียริน เซย์อิน อิทซ ออลไร๊ท)
When I’m happy, I’m sad, but everything is good
(ฮเว็น แอม แฮพพิ , แอม แซ็ด , บัท เอ๊วี่ติง อีส เกิด)
Its not that complicated I’m just missundaztood
(อิทซ น็อท แดท คอมพลิเคท แอม จัซท missundaztood)

There might be a day everything, it goes my way
(แดร์ ไมท บี อะ เด เอ๊วี่ติง , อิท โกซ มาย เว)
Can’t you think I know I’m superfly?
(แค็นท ยู ธิงค ไอ โน แอม ซูปเพอฟาย)
I might see the world in a world inside of you
(ไอ ไมท ซี เดอะ เวิลด อิน อะ เวิลด อีนไซด อ็อฝ ยู)
Then I just might say goodbye
(เด็น นาย จัซท ไมท เซ กู๊ดบาย)
And its my name I know, I say it loud cuz I’m
(แอ็นด อิทซ มาย เนม ไอ โน , ไอ เซ อิท เลาด คัซ แอม)
really proud
(ริแอ็ลลิ พเราด)
Of all the things I used to do
(อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย ยูซ ทู ดู)
Cuz its the wrong track
(คัซ อิทซ เดอะ ร็อง ทแรค)
Lookin’ for the right track
(ลุคกิน ฟอ เดอะ ไรท ทแรค)
And all you’re catchin’ are these tracks that I’m
(แอ็นด ออล ยัวร์ แคซชิน อาร์ ฑิส ทแรค แดท แอม)
layin’ down for you
(เลย์อิน เดาน ฟอ ยู)

There’s a song I was listenin’ to up all night
(แดร์ ซา ซ็อง ไอ วอส ลิเซินนิน ทู อัพ ออล ไนท)
There’s a voice I am hearin’ sayin’ its alright
(แดร์ ซา ฝอยซ ไอ แอ็ม เฮียริน เซย์อิน อิทซ ออลไร๊ท)
When I’m happy, I’m sad, but everything is good
(ฮเว็น แอม แฮพพิ , แอม แซ็ด , บัท เอ๊วี่ติง อีส เกิด)
Its not that complicated I’m just missundaztood
(อิทซ น็อท แดท คอมพลิเคท แอม จัซท missundaztood)

There’s a song I was listenin’ to up all night
(แดร์ ซา ซ็อง ไอ วอส ลิเซินนิน ทู อัพ ออล ไนท)
There’s a voice I am hearin’ sayin’ its alright
(แดร์ ซา ฝอยซ ไอ แอ็ม เฮียริน เซย์อิน อิทซ ออลไร๊ท)
When I’m happy, I’m sad, but everything is good
(ฮเว็น แอม แฮพพิ , แอม แซ็ด , บัท เอ๊วี่ติง อีส เกิด)
Its not that complicated I’m just missundaztood
(อิทซ น็อท แดท คอมพลิเคท แอม จัซท missundaztood)

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

Lookin’ for the right track
(ลุคกิน ฟอ เดอะ ไรท ทแรค)
Always on the wrong track
(ออลเว ออน เดอะ ร็อง ทแรค)
But all you’re catchin’ are these tracks that I’m
(บัท ดอร์ ยัวร์ แคซชิน อาร์ ฑิส ทแรค แดท แอม)
layin’ down for you
(เลย์อิน เดาน ฟอ ยู)

There’s a song I was listenin’ to up all night
(แดร์ ซา ซ็อง ไอ วอส ลิเซินนิน ทู อัพ ออล ไนท)
There’s a voice I am hearin’ sayin’ its alright
(แดร์ ซา ฝอยซ ไอ แอ็ม เฮียริน เซย์อิน อิทซ ออลไร๊ท)
I was taken for granted but its all good
(ไอ วอส เทคเอ็น ฟอ กรานท บัท อิทซ ซอร์ เกิด)
Cuz I’ll do it again, I’m just missundaztood
(คัซ แอล ดู อิท อะเกน , แอม จัซท missundaztood)
Said I’ll do it again, I’m just missundaztood
(เซ็ด แอล ดู อิท อะเกน , แอม จัซท missundaztood)
I said I’ll do it again, I’m just missundaztood
(ไอ เซ็ด แอล ดู อิท อะเกน , แอม จัซท missundaztood)
I said I’ll do it again, I’m just missundaztood
(ไอ เซ็ด แอล ดู อิท อะเกน , แอม จัซท missundaztood)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
UH! Yeah, yeah, UH! UH! UH! UH! Bring it back,
(อา ! เย่ , เย่ , อา ! อา ! อา ! อา ! บริง อิท แบ็ค ,)
UH!
(อา !)
Damon: Exlax commercial?
(เดเมิน : Exlax ค็อมเมอแฌ็ล)
Pink: Wha? *Laughs* No this ain’t no damn exlax
(พิงค : Wha *ลาฟ * โน ดีซ เอน โน แด็ม exlax)
commercial! This my first single MAN!
(ค็อมเมอแฌ็ล ! ดีซ มาย เฟิซท ซิ๊งเกิ้ล แม็น !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M!Ssundaztood คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น