เนื้อเพลง Drug Ballad คำอ่านไทย Eminem

Girl Yeaaah Hahahaha Whooooo Sh*t
( เกิล เย้ ฮาฮาฮาฮา Whooooo ฌะ *ที)
Em Aight
(เอ็ม ไอชฺ)
Eminem Guess What I Ain’t Coming In Yet
(เอมมีนเอม เก็ซ ว็อท ไอ เอน คัมอิง อิน เย็ท)
I’ll Come In A Minute
(แอล คัม อิน อะ มินยูท)
Eminem Ayo This Is My Love Song It Goes Like This
(เอมมีนเอม เอโย ดีซ ซิส มาย ลัฝ ซ็อง อิท โกซ ไลค ดีซ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Back When Mark Walhberg Was Marky Mark
(แบ็ค ฮเว็น ม๊าร์ค Walhberg วอส Marky ม๊าร์ค)
This Is How We Used To Make The Party Start
(ดีซ ซิส เฮา วี ยูซ ทู เมค เดอะ พาทิ ซทาท)
We Used To Mix Hen’ With Bacardi Dark
(วี ยูซ ทู มิคซ เฮ็น วิฑ เบคาดีดาค)
And When It Kicks In You Can Hardly Talk
(แอ็นด ฮเว็น หนิด คิด ซิน ยู แค็น ฮาดลิ ทอค)
And By The Sixth Gin You’re Gonna Probably Crawl
(แอ็นด ไบ เดอะ ซิคซธ จิน ยัวร์ กอนนะ พรอบอับลิ ครอล)
And You’ll Be Sick Then And You’ll Probably Barf
(แอ็นด โยว บี ซิค เด็น แอ็นด โยว พรอบอับลิ Barf)
And My Pre Diction Is You’re Gonna Probably Fall
(แอ็นด มาย พรี ดีคฌัน อีส ยัวร์ กอนนะ พรอบอับลิ ฟอล)
Either Somewhere In The Lobby Or The Hallway Wall
(อีเฑอะ ซัมแวร์ อิน เดอะ ลอบบิ ออ เดอะ ฮอวเวย์ วอล)
And Everything’s Spinning
(แอ็นด เอ๊วี่ติง สปินนิ่ง)
You’re Beginin’ To Think Women
(ยัวร์ บีกีนนิน ทู ธิงค วีมเอิน)
Are Swimming In Pink Linen Again In The Sink
(อาร์ สวิมมิง อิน พิงค ลีนอิน อะเกน อิน เดอะ ซิงค)
Then In A Couple Of Minutes That Bottle Of Guiness Is Finished
(เด็น อิน อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ มินยูท แดท บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ Guiness ซิส ฟีนอิฌ)
You Are Now Allowed To Officially Slap B*tches
(ยู อาร์ เนา แอ็ลเลา ทู ออฟฟิตเชอรี่ ซแล็พ บี *tches)
You Have The Right To Remain Violent And Start Wilin’
(ยู แฮ็ฝ เดอะ ไรท ทู ริเมน ไฝโอะเล็นท แอ็นด ซทาท Wilin)
Start A Fight With The Same Guy That Was Smart Eyin’ You
(ซทาท ดา ไฟท วิฑ เดอะ เซม ไก แดท วอส ซมาท Eyin ยู)
Get In Your Car Start It And Start Drivin’
(เก็ท อิน ยุร คา ซทาท ดิธ แอ็นด ซทาท ดรายวิน)
Over The Island And Cause A 42 Car Pile Up
(โอเฝอะ ดิ ไอแล็นด แอ็นด คอส อะ 42 คา ไพล อัพ)
Em’s Spaceman Voice Earth Calling Pilot To Co Pilot
(Ems Spaceman ฝอยซ เอิธ คอลลิง ไพลัท ทู โค ไพลัท)
Look At The Life On This Planet Sir No Sign Of It
(ลุค แกท เดอะ ไลฟ ออน ดีซ พแลนเอ็ท เซอ โน ไซน อ็อฝ อิท)
All I Can See Is A Bunch Of Smoke Flyin’
(ออล ไอ แค็น ซี อีส ซา บันช อ็อฝ ซโมค ฟายอิน)
And I’m So High That I Might Die If I Go By It
(แอ็นด แอม โซ ไฮ แดท ไอ ไมท ได อิฟ ฟาย โก ไบ อิท)
Let Me Out Of This Place
(เล็ท มี เอ้า อ็อฝ ดีซ พเลซ)
I’m Outta Place
(แอม เอ๊าตา พเลซ)
I’m In Outer Space
(แอม อิน เอาทเออะ ซเพซ)
I’ve Just Vanished Without A Trace
(แอฝ จัซท แฝนอิฌ วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
I’m Going To A Pretty Place Now Where The Flowers Grow
(แอม โกอิ้ง ทู อะ พรีททิ พเลซ เนา ฮแว เดอะ ฟเลาเออะ กโร)
I’ll Be Back In An Hour Or So
(แอล บี แบ็ค อิน แอน เอาร ออ โซ)

Chorus
(โครัซ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
cause Every Time I Go To Try To Leave
(คอส เอฝริ ไทม ไอ โก ทู ทไร ทู ลีฝ)
Something Keeps Pullin’ On My Sleeve
(ซัมติง คีพ พลูลิน ออน มาย ซลีฝ)
I Don’t Wanna But I Gotta Stay
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บัท ไอ กอททะ ซเท)
These Drugs Really Got Ahold Of Me
(ฑิส ดรัก ริแอ็ลลิ ก็อท อโฮลต์ อ็อฝ มี)

cause Every Time I Try To Tell Them No
(คอส เอฝริ ไทม ไอ ทไร ทู เท็ล เฑ็ม โน)
They Won’t Let Me Ever Let Them Go
(เด ว็อนท เล็ท มี เอฝเออะ เล็ท เฑ็ม โก)
I’m A S*cka All I Gotta Say
(แอม มา เอส *cka ออล ไอ กอททะ เซ)
These Drugs Really Got Ahold Of Me
(ฑิส ดรัก ริแอ็ลลิ ก็อท อโฮลต์ อ็อฝ มี)

Eminem
(เอมมีนเอม)
In Third Grade All I Used To Do
(อิน เธิด กเรด ออล ไอ ยูซ ทู ดู)
Was Sniff Glue Through A Tube And Play Rubix Cube
(วอส ซนิฟ กลู ธรู อะ ทยูบ แอ็นด พเล Rubix คยูบ)
17 Years Later I’m As Rude As Jude
(17 เยีย เลทเออะ แอม แอ็ส รูด แอ็ส Jude)
Scheming On The First Chick With The Hugest Boobs
(ซาคีมมิง ออน เดอะ เฟิซท ชิค วิฑ เดอะ Hugest บูบสฺ)
I’ve Got No Game
(แอฝ ก็อท โน เกม)
And Every Face Looks The Same
(แอ็นด เอฝริ เฟซ ลุค เดอะ เซม)
They’ve Got No Name
(เดวฟ ก็อท โน เนม)
So I Don’t Need Game To Play
(โซ ไอ ด้อนท์ นีด เกม ทู พเล)
I Just Say Whatever I Want To Whoever I Want
(ไอ จัซท เซ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ว็อนท ทู ฮูเอฝเออะ ไอ ว็อนท)
Whenever I Want Wherever I Want However I Want
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ว็อนท ฮแวเรฝเออะ ไอ ว็อนท เฮาเอฝเออะ ไอ ว็อนท)
However I Do Show Some Respect To Few
(เฮาเอฝเออะ ไอ ดู โฌ ซัม ริซเพคท ทู ฟยู)
As Ecstacy Got Me Standing Next To You
(แอ็ส เอกสเตซี่ ก็อท มี ซแทนดิง เน็คซท ทู ยู)
Getting Sentimental As F*ck Spillin’ Guts To You
(เกดดดิ้ง เซนทิเมนแท็ล แอ็ส เอฟ *ck สปิลลิน กัท ทู ยู)
We Just Met
(วี จัซท เม็ท)
But I Think I’m In Love With You
(บัท ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
But You’re On It Too
(บัท ยัวร์ ออน หนิด ทู)
So You Tell Me You Love Me Too
(โซ ยู เท็ล มี ยู ลัฝ มี ทู)
Wake Up In The Morning Like Yo What The F*ck We Do
(เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง ไลค โย ว็อท เดอะ เอฟ *ck วี ดู)
I Gotta Go B*tch
(ไอ กอททะ โก บี *tch)
You Know I Have Stuff To Do
(ยู โน ไอ แฮ็ฝ ซทัฟ ทู ดู)
cause If I Get Caught Cheatin’ Then I’m Stuck With You
(คอส อิฟ ฟาย เก็ท คอท ชีทดินเด็น แอม ซทัค วิฑ ยู)
But In The Long Run
(บัท อิน เดอะ ล็อง รัน)
These Drugs Are Probably Going To Catch Up Sooner Or Later
(ฑิส ดรัก แซร์ พรอบอับลิ โกอิ้ง ทู แค็ช อัพ ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
But F*ck It I’m On One
(บัท เอฟ *ck อิท แอม ออน วัน)
So Let’s Enjoy
(โซ เล็ท เอ็นจอย)
Let The X Destroy Your Spinal Cord
(เล็ท เดอะ เอ๊กซฺ ดิซทรอย ยุร ซไพแน็ล คอด)
So It’s Not A Straight Line No More
(โซ อิทซ น็อท ดา ซทเรท ไลน โน โม)
til We Walk Around Looking Like Some Wind Up Dolls
(ทิล วี วอค อะเรานด ลุคอิง ไลค ซัม วินด อัพ ด็อล)
Sh*t’s Sticking Out Of Our Backs Like A Dinosaur
(ฌะ *ts สติ๊กคิง เอ้า อ็อฝ เอ๊า แบ็ค ไลค เก ไดโนะซอ)
Sh*t Six Hits Won’t Even Get Me High No More
(ฌะ *ที ซิคซ ฮิท ว็อนท อีเฝ็น เก็ท มี ไฮ โน โม)
So Bye For Now
(โซ ไบ ฟอ เนา)
I’m Going To Try To Find Some More
(แอม โกอิ้ง ทู ทไร ทู ไฟนด ซัม โม)

Chorus
(โครัซ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
That’s The Sound Of A Bottle When It’s Hollow
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ อะ บ๊อทเทิ่ล ฮเว็น อิทซ ฮอลโล)
When You Swallow It All Wollow And Drown In Your Sorrow
(ฮเว็น ยู ซวอลโล อิท ดอร์ Wollow แอ็นด ดเราน อิน ยุร ซอโร)
And Tomorrow You’re Probably Going To Want To Do It Again
(แอ็นด ทุมอโร ยัวร์ พรอบอับลิ โกอิ้ง ทู ว็อนท ทู ดู อิท อะเกน)
What’s A Little Spinal Fluid Between You And A Friend Screw It
(ว็อท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซไพแน็ล ฟลูอิด บีทวิน ยู แอ็นด อะ ฟเร็นด ซครู อิท)
And What’s A Little Bit Of Alcohol Poisoning
(แอ็นด ว็อท ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แอลโคะฮ็อล Poisonings)
And What’s A Little Fight
(แอ็นด ว็อท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ไฟท)
Tomorrow You’ll Be Boys Again
(ทุมอโร โยว บี บอย อะเกน)
It’s Your Life
(อิทซ ยุร ไลฟ)
Live It However You Wanna
(ไลฝ อิท เฮาเอฝเออะ ยู วอนนา)
Marijuana Is Everywhere
(มาริฮวานา อีส เอวี่แวร์)
Where Was You Brought Up
(ฮแว วอส ยู บรอท อัพ)
It Don’t Matter As Long As You Get Where You’re Going
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู เก็ท ฮแว ยัวร์ โกอิ้ง)
cause None Of The Sh*t Is Going To Mean Sh*t Where We’re Going
(คอส นัน อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที อีส โกอิ้ง ทู มีน ฌะ *ที ฮแว เวีย โกอิ้ง)
They Tell You To Stop But You Just Sit There Ignoring
(เด เท็ล ยู ทู ซท็อพ บัท ยู จัซท ซิท แดร์ เอ๊กนอลิงค์)
Even Though You Wake Up Feeling Like Sh*t Every Morning
(อีเฝ็น โธ ยู เวค อัพ ฟีลอิง ไลค ฌะ *ที เอฝริ มอนิง)
But You’re Young
(บัท ยัวร์ ยัง)
You’ve Got A Lot Of Drugs To Do
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ดรัก ทู ดู)
Girls To Screw
(เกิล ทู ซครู)
Parties To Crash
(พาร์ที ทู คแร็ฌ)
S*cks To Be You
(เอส *cks ทู บี ยู)
If I Could Take It All Back Now I Wouldn’t
(อิฟ ฟาย เคิด เทค อิท ดอร์ แบ็ค เนา ไอ วูดดึ่น)
I Would Have Did More Sh*t That People Said That I Shouldn’t
(ไอ เวิด แฮ็ฝ ดิด โม ฌะ *ที แดท พี๊เพิ่ล เซ็ด แดท ไอ ชูดดึ่น)
But I’m All Grown Up Now And Upgraded And Graduated
(บัท แอม ออล กโรน อัพ เนา แอ็นด อัพกเรด แอ็นด กแรจอิวเอ็ท)
Did Better Drugs And Updated
(ดิด เบทเทอะ ดรัก แซน อัพเดท)
But I’ve Still Got A Lot Of Growing Up To Do
(บัท แอฝ ซทิล ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ กโรอิง อัพ ทู ดู)
I’ve Still Got A Whole Lot Of Throwing Up To Spew
(แอฝ ซทิล ก็อท ดา โฮล ล็อท อ็อฝ โตววิง อัพ ทู ซพู)
But When It’s All Said And Done I’ll Be 40
(บัท ฮเว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน แอล บี 40)
Before I Know It With A 40 On The Porch Telling Stories
(บิโฟ ไอ โน อิท วิฑ อะ 40 ออน เดอะ โพช เทลลิง สตอยสฺ)
With A Bottle Of Jack
(วิฑ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ แจ็ค)
Two Grandkids In My Lap
(ทู Grandkids ซิน มาย แล็พ)
Babysiting For Haley While Haley’s Out Getting Smashed
(Babysitings ฟอ เฮลี่ ฮไวล เฮลี่ เอ้า เกดดดิ้ง ซแม็ฌ)

Chorus 2x Same As Previous But 2nd Time
(โครัซ 2x เซม แอ็ส พรี๊เฝี๊ยส บัท 2nd ไทม)
The Last Line Is Repeated Like This
(เดอะ ลาซท ไลน อีส ริพีท ไลค ดีซ)

Drugs Really Got Ahold Of Me
(ดรัก ริแอ็ลลิ ก็อท อโฮลต์ อ็อฝ มี)
They Really Got Ahold Of Me
(เด ริแอ็ลลิ ก็อท อโฮลต์ อ็อฝ มี)
cause Drugs Really Got Ahold Of Me
(คอส ดรัก ริแอ็ลลิ ก็อท อโฮลต์ อ็อฝ มี)
They Really Got Ahold Of Me
(เด ริแอ็ลลิ ก็อท อโฮลต์ อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drug Ballad คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น