เนื้อเพลง Never Give Up คำอ่านไทย New Found Glory

living with me
( ลีฝอิง วิฑ มี)
I don’t think it would be so bad
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิท เวิด บี โซ แบ็ด)
this is the first time this year
(ดีซ ซิส เดอะ เฟิซท ไทม ดีซ เยีย)
that I’m not going to make you mad
(แดท แอม น็อท โกอิ้ง ทู เมค ยู แม็ด)
I’m tired of my conscious
(แอม ไทร อ็อฝ มาย คอนฌัซ)
always telling me to stop slipping in
(ออลเว เทลลิง มี ทู ซท็อพ สลิพปิง อิน)
but I can’t waste a second
(บัท ไอ แค็นท เวซท อะ เซคอันด)
on trains that will never begin
(ออน ทเรน แดท วิล เนฝเออะ บีกีน)

everyone has a head upon their shoulders
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส ซา เฮ็ด อุพอน แด โฌลเดอะ)
we’re losing our pride as we all get older
(เวีย โรซิง เอ๊า พไรด แอ็ส วี ออล เก็ท โอลเดอะ)
everyone has to become their saviors
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส ทู บิคัม แด เซฝเยอะ)
you might not get it right
(ยู ไมท น็อท เก็ท ดิธ ไรท)
or you might realize that its too late
(ออ ยู ไมท รีแอะไลส แดท อิทซ ทู เลท)

don’t back down
(ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I’m over the past
(แอม โอเฝอะ เดอะ พาซท)
can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
don’t back down
(ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I don’t really care about before
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท บิโฟ)
before you met me
(บิโฟ ยู เม็ท มี)

is it cool if I see you tonight
(อีส ซิท คูล อิฟ ฟาย ซี ยู ทุไนท)
there’s a thousand questions
(แดร์ ซา เธาแส็น คเวซชัน)
I want to ask you
(ไอ ว็อนท ทู อาซค ยู)
if you think that its alright
(อิฟ ยู ธิงค แดท อิทซ ออลไร๊ท)

everyone has a head upon their shoulders
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส ซา เฮ็ด อุพอน แด โฌลเดอะ)
we’re losing our pride as we all get older
(เวีย โรซิง เอ๊า พไรด แอ็ส วี ออล เก็ท โอลเดอะ)
everyone has to become their saviors
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส ทู บิคัม แด เซฝเยอะ)
you might not get it right
(ยู ไมท น็อท เก็ท ดิธ ไรท)
or you might realize that its too late
(ออ ยู ไมท รีแอะไลส แดท อิทซ ทู เลท)

don’t back down
(ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I’m over the past
(แอม โอเฝอะ เดอะ พาซท)
can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
don’t back down
(ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I don’t really care about before
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท บิโฟ)
before you met me
(บิโฟ ยู เม็ท มี)

so don’t take anything for granted
(โซ ด้อนท์ เทค เอนอิธิง ฟอ กรานท)
sit outside in the rain
(ซิท เอาทไซด อิน เดอะ เรน)
an excuse you know I planned it
(แอน เอ็คซคยูซ ยู โน ไอ แพลน ดิท)
every ending
(เอฝริ เอนดิง)
its all the same
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)

don’t back down
(ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I’m over the past
(แอม โอเฝอะ เดอะ พาซท)
can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
don’t back down
(ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I don’t really care about before
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท บิโฟ)
before you met me
(บิโฟ ยู เม็ท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Give Up คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น