เนื้อเพลง Someday At Christmas คำอ่านไทย Justin Bieber

Someday at Christmas men won’t be boys
( ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เม็น ว็อนท บี บอย)
Playing with bombs like kids play with toys
(พเลนิ่ง วิฑ บ็อม ไลค คิด พเล วิฑ ทอย)
One warm December our hearts will see
(วัน วอม ดิเซมเบอะ เอ๊า ฮาท วิล ซี)
A world where men are free
(อะ เวิลด ฮแว เม็น อาร์ ฟรี)

Someday at Christmas there’ll be no wars
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เดอะเรล บี โน วอ)
When we have learned what Christmas is for
(ฮเว็น วี แฮ็ฝ เลิน ว็อท ครีซมัซ ซิส ฟอ)
When we have found what life’s really worth
(ฮเว็น วี แฮ็ฝ เฟานด ว็อท ไลฟ ริแอ็ลลิ เวิธ)
There’ll be peace on earth
(เดอะเรล บี พีซ ออน เอิธ)

Someday all our dreams will come to be
(ซัมเดย์ ออล เอ๊า ดรีม วิล คัม ทู บี)
Someday in a world where men are free
(ซัมเดย์ อิน อะ เวิลด ฮแว เม็น อาร์ ฟรี)
Maybe not in time for you and me
(เมบี น็อท อิน ไทม ฟอ ยู แอ็นด มี)
But someday at Christmastime
(บัท ซัมเดย์ แอ็ท Christmastime)

Someday at Christmas we’ll see a Man
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เว็ล ซี อะ แม็น)
No hungry children, no empty hand
(โน ฮังกริ ชีลดเร็น , โน เอมทิ แฮ็นด)
One happy morning people will share
(วัน แฮพพิ มอนิง พี๊เพิ่ล วิล แฌ)
Our world where people care
(เอ๊า เวิลด ฮแว พี๊เพิ่ล แค)

Someday at Christmas there’ll be no tears
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เดอะเรล บี โน เทีย)
All men are equal and no men have fears
(ออล เม็น อาร์ อีคแว็ค แอ็นด โน เม็น แฮ็ฝ เฟีย)
One shinning moment my heart ran away
(วัน shinnings โมเม็นท มาย ฮาท แร็น อะเว)
From our world today
(ฟร็อม เอ๊า เวิลด ทุเด)

Someday all our dreams will come to be
(ซัมเดย์ ออล เอ๊า ดรีม วิล คัม ทู บี)
Someday in a world where men are free
(ซัมเดย์ อิน อะ เวิลด ฮแว เม็น อาร์ ฟรี)
Maybe not in time for you and me
(เมบี น็อท อิน ไทม ฟอ ยู แอ็นด มี)
But someday at Christmastime
(บัท ซัมเดย์ แอ็ท Christmastime)

Someday at Christmas man will not fail
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ แม็น วิล น็อท เฟล)
Take hope because your love will prevail
(เทค โฮพ บิคอส ยุร ลัฝ วิล พริเฝล)
Someday a new world that we can start
(ซัมเดย์ อะ นยู เวิลด แดท วี แค็น ซทาท)
With hope in every heart
(วิฑ โฮพ อิน เอฝริ ฮาท)

Someday all our dreams will come to be
(ซัมเดย์ ออล เอ๊า ดรีม วิล คัม ทู บี)
Someday in a world where men are free
(ซัมเดย์ อิน อะ เวิลด ฮแว เม็น อาร์ ฟรี)
Maybe not in time for you and me
(เมบี น็อท อิน ไทม ฟอ ยู แอ็นด มี)
But someday at Christmas time
(บัท ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ ไทม)
Someday at Christmas time
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someday At Christmas คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น