เนื้อเพลง Who Is It คำอ่านไทย Michael Jackson

I Gave Her Money
( ไอ เกฝ เฮอ มันอิ)
I Gave Her Time
(ไอ เกฝ เฮอ ไทม)
I Gave Her Everything
(ไอ เกฝ เฮอ เอ๊วี่ติง)
Inside One Heart Could Find
(อีนไซด วัน ฮาท เคิด ไฟนด)
I Gave Her Passion
(ไอ เกฝ เฮอ แพฌอัน)
My Very Soul
(มาย เฝริ โซล)
I Gave Her Promises
(ไอ เกฝ เฮอ พรอมอิซ)
And Secrets So Untold
(แอ็นด ซีคเร็ท โซ อันโทลด)

And She Promised Me Forever
(แอ็นด ชี พรอมอิซ มี เฟาะเรฝเออะ)
And A Day We’d Live As One
(แอ็นด อะ เด เว็ด ไลฝ แอ็ส วัน)
We Made Our Vows
(วี เมด เอ๊า เฝา)
We’d Live A Life Anew
(เว็ด ไลฝ อะ ไลฟ อันยู)
And She Promised Me In Secret
(แอ็นด ชี พรอมอิซ มี อิน ซีคเร็ท)
That She’d Love Me For All Time
(แดท ชี ลัฝ มี ฟอ ออล ไทม)
It’s A Promise So Untrue
(อิทซ ซา พรอมอิซ โซ อันทรู)
Tell Me What Will I Do
(เท็ล มี ว็อท วิล ไอ ดู)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seem Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Lying To Myself
(คอส แอม ลายยิง ทู ไมเซลฟ)
And The Reason Why She Left Me
(แอ็นด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ชี เล็ฟท มี)
Did She Find In Someone Else
(ดิด ชี ไฟนด อิน ซัมวัน เอ็ลซ)

Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
It Is A Friend Of Mine
(อิท อีส ซา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
Is It My Brother
(อีส ซิท มาย บรัฑเออะ)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
Somebody Hurt My Soul Now
(ซัมบอดี้ เฮิท มาย โซล เนา)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
I Can’t Take This Stuff No More
(ไอ แค็นท เทค ดีซ ซทัฟ โน โม)

I Am The Damned
(ไอ แอ็ม เดอะ แด็ม)
I Am The Dead
(ไอ แอ็ม เดอะ เด็ด)
I Am The Agony Inside
(ไอ แอ็ม ดิ แอกโอะนิ อีนไซด)
The Dying Head
(เดอะ ไดอิง เฮ็ด)
This Is Injustice
(ดีซ ซิส อินจัซทิซ)
Woe Unto Thee
(โว อันทู ฑี)
I Pray This Punishment
(ไอ พเร ดีซ พันอิฌเม็นท)
Would Have Mercy On Me
(เวิด แฮ็ฝ เมอซิ ออน มี)

And She Promised Me Forever
(แอ็นด ชี พรอมอิซ มี เฟาะเรฝเออะ)
That We’d Live Our Life As One
(แดท เว็ด ไลฝ เอ๊า ไลฟ แอ็ส วัน)
We Made Our Vows
(วี เมด เอ๊า เฝา)
We’d Live A Love So True
(เว็ด ไลฝ อะ ลัฝ โซ ทรู)
It Seems That She Has Left Me
(อิท ซีม แดท ชี แฮ็ส เล็ฟท มี)
For Such Reasons Unexplained
(ฟอ ซัช รี๊ซั่น Unexplained)
I Need To Find The Truth
(ไอ นีด ทู ไฟนด เดอะ ทรูธ)
But See What Will I Do
(บัท ซี ว็อท วิล ไอ ดู)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seem Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Bothered Everyday
(คอส แอม บอฑเออะ เอวี่เดย์)
And She Didn’t Leave A Letter
(แอ็นด ชี ดิ๊นอิน ลีฝ อะ เลทเทอะ)
She Just Up And Ran Away
(ชี จัซท อัพ แอ็นด แร็น อะเว)

Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
It Is A Friend Of Mine
(อิท อีส ซา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
Is It My Brother
(อีส ซิท มาย บรัฑเออะ)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
Somebody Hurt My Soul Now
(ซัมบอดี้ เฮิท มาย โซล เนา)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
I Can’t Take It ’cause I’m Lonely
(ไอ แค็นท เทค อิท คอส แอม โลนลิ)

Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
It Is Friend Of Mine
(อิท อีส ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
To Me I’m Bothered
(ทู มี แอม บอฑเออะ)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
Somebody Hurt My Soul Now
(ซัมบอดี้ เฮิท มาย โซล เนา)
Who Is It
(ฮู อีส ซิท)
I Can’t Take It ’cause I’m Lonely
(ไอ แค็นท เทค อิท คอส แอม โลนลิ)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seen Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีน ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Lying To Myself
(คอส แอม ลายยิง ทู ไมเซลฟ)
And The Reason Why She Left Me
(แอ็นด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ชี เล็ฟท มี)
Did She Find Someone Else
(ดิด ชี ไฟนด ซัมวัน เอ็ลซ)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seem Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Bothered Everyday
(คอส แอม บอฑเออะ เอวี่เดย์)
And She Didn’t Leave A Letter
(แอ็นด ชี ดิ๊นอิน ลีฝ อะ เลทเทอะ)
She Just Up And Ran Away
(ชี จัซท อัพ แอ็นด แร็น อะเว)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seem Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Lying To Myself
(คอส แอม ลายยิง ทู ไมเซลฟ)
And The Reason Why She Left Me
(แอ็นด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ชี เล็ฟท มี)
Did She Find Someone Else
(ดิด ชี ไฟนด ซัมวัน เอ็ลซ)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seem Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Bothered Everyday
(คอส แอม บอฑเออะ เอวี่เดย์)
And She Didn’t Leave A Letter
(แอ็นด ชี ดิ๊นอิน ลีฝ อะ เลทเทอะ)
She Just Up And Ran Away
(ชี จัซท อัพ แอ็นด แร็น อะเว)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seem Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Bothered Everyday
(คอส แอม บอฑเออะ เอวี่เดย์)
And She Didn’t Leave A Letter
(แอ็นด ชี ดิ๊นอิน ลีฝ อะ เลทเทอะ)
She Just Up And Ran Away
(ชี จัซท อัพ แอ็นด แร็น อะเว)

And It Doesn’t Seem To Matter
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ทู แมทเทอะ)
And It Doesn’t Seem Right
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซีม ไรท)
cause The Will Has Brought
(คอส เดอะ วิล แฮ็ส บรอท)
No Fortune
(โน ฟอชุน)
Still I Cry Alone At Night
(ซทิล ไอ คไร อะโลน แอ็ท ไนท)
Don’t You Judge Of My Composure
(ด้อนท์ ยู จัจ อ็อฝ มาย ค็อมโพเฉอะ)
cause I’m Lying To Myself
(คอส แอม ลายยิง ทู ไมเซลฟ)
And The Reason Why She Left Me
(แอ็นด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ชี เล็ฟท มี)
Did She Find Someone Else
(ดิด ชี ไฟนด ซัมวัน เอ็ลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Is It คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น