เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Mariah Carey

O holy night the stars are brightly shining
( โอ โฮลิ ไนท เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง)
It is the night of our dear Savior’s birth
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เอ๊า เดีย เซฝเยอะ เบิธ)
Long lay the world in sin and error pining
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Till He appeared and the soul felt its worth
(ทิล ฮี แอ็พเพีย แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)

A thrill of hope, the weary world rejoices
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ , เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ)
For yonder breaks a glorious morn
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา กโลเรียซ มอน)
Fall on your knees
(ฟอล ออน ยุร นี)
O hear the angels’ voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
O night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
O night when Christ was born
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
O night divine, O night
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท)
O night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)

A thrill of hope, the weary world rejoices
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ , เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ)
For yonder breaks a glorious morn
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา กโลเรียซ มอน)
Fall on your knees
(ฟอล ออน ยุร นี)
O hear the angels’ voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
O night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
O night when Christ was born
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
O night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
O night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น