เนื้อเพลง Four Minute Warning คำอ่านไทย Mark Owen

Four minutes left to go,
( โฟ มินยูท เล็ฟท ทู โก ,)
Is this the end then?
(อีส ดีซ ดิ เอ็นด เด็น)
Message on your stereo,
(เมซซิจ ออน ยุร ซเทริโอ ,)
Four minute warning,
(โฟ มินยูท วอนิง ,)
Everybody wants to know,
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู โน ,)
What should we do?
(ว็อท เชิด วี ดู)
A few short stories,
(อะ ฟยู ฌอท สตอยสฺ ,)
A four minute warning
(อะ โฟ มินยูท วอนิง)
Sasha stands in his yellow cafe,
(ซาสชา ซแท็นด ซิน ฮิส เยลโล แคะเฟ ,)
Yes the heart of the city is here,
(เย็ซ เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ อีส เฮียร ,)
So he tells me,
(โซ ฮี เท็ล มี ,)
Sitting on his red leather sofa,
(ซีททิง ออน ฮิส เร็ด เลฑเออะ โซฟะ ,)
He’s rolling another,
(อีส โรลลิง แอะนัธเออะ ,)
Man, I’ll see you when I see you,
(แม็น , แอล ซี ยู ฮเว็น นาย ซี ยู ,)
Polly is said to be the next big thing,
(พอวลี อีส เซ็ด ทู บี เดอะ เน็คซท บิก ธิง ,)
In her high-heeled boots and her two inch earrings,
(อิน เฮอ ไฮ ฮีล บูท แซน เฮอ ทู อินช เอียริง ,)
Heart of glass, Blondie, sings in her ear,
(ฮาท อ็อฝ กลัซ , Blondie , ซิง ซิน เฮอ เอีย ,)
You’re a rock queen, honey and we all hear you!
(ยัวร์ อะ ร็อค ควีน , ฮันอิ แอ็นด วี ออล เฮีย ยู !)
Three minutes left to go,
(ธรี มินยูท เล็ฟท ทู โก ,)
Is this the end then?
(อีส ดีซ ดิ เอ็นด เด็น)
Message on your stereo,
(เมซซิจ ออน ยุร ซเทริโอ ,)
Four minute warning,
(โฟ มินยูท วอนิง ,)
Everybody wants to know,
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู โน ,)
What should we do?
(ว็อท เชิด วี ดู)
A few short stories,
(อะ ฟยู ฌอท สตอยสฺ ,)
A four minute warning
(อะ โฟ มินยูท วอนิง)
Lucy had a hard time with love,
(ลูซี่ แฮ็ด อะ ฮาด ไทม วิฑ ลัฝ ,)
But love recently chose the right time for Lucy,
(บัท ลัฝ รีเซ็นทลิ โชส เดอะ ไรท ไทม ฟอ ลูซี่ ,)
Loving when you know it’s the final time,
(ลัฝอิง ฮเว็น ยู โน อิทซ เดอะ ไฟแน็ล ไทม ,)
She now holds time in her own mind
(ชี เนา โฮลด ไทม อิน เฮอ โอน ไมนด)
Yeah, Jimmies is a local for Michael,
(เย่ , Jimmies ซิส ซา โลแค็ล ฟอ ไมเล ,)
A Guinness in one hand, in the other a fable, able,
(อะ กรินเนตสฺ ซิน วัน แฮ็นด , อิน ดิ อัฑเออะ รา เฟบล , เอ๊เบิ้ล ,)
I once asked are you a lonely man,
(ไอ วันซ อาซค อาร์ ยู อะ โลนลิ แม็น ,)
His reply was non-committal,
(ฮิส ริพไล วอส น็อน ค็อมมีทแท็ล ,)
I am what I am, man’
(ไอ แอ็ม ว็อท ไอ แอ็ม , แม็น)
Two minutes left to go,
(ทู มินยูท เล็ฟท ทู โก ,)
Is this the end then?
(อีส ดีซ ดิ เอ็นด เด็น)
Message on your stereo,
(เมซซิจ ออน ยุร ซเทริโอ ,)
Four minute warning,
(โฟ มินยูท วอนิง ,)
Everybody wants to know,
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู โน ,)
What should we do?
(ว็อท เชิด วี ดู)
A few short stories,
(อะ ฟยู ฌอท สตอยสฺ ,)
A four minute warning
(อะ โฟ มินยูท วอนิง)
Cry, laugh, feel love, peace, panic,
(คไร , ลาฟ , ฟีล ลัฝ , พีซ , แพนอิค ,)
These are your four minutes,
(ฑิส อาร์ ยุร โฟ มินยูท ,)
[I’m counting you down, four minutes of sound,
([ แอม เค๊าติง ยู เดาน , โฟ มินยูท อ็อฝ เซานด ,)
It’s always a rush when you’re around]
(อิทซ ออลเว ซา รัฌ ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด ])
The final story is one of me,
(เดอะ ไฟแน็ล ซโทริ อีส วัน อ็อฝ มี ,)
Who with four minutes left has used up three,
(ฮู วิฑ โฟ มินยูท เล็ฟท แฮ็ส ยูซ อัพ ธรี ,)
I think of you, I think of me,
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยู , ไอ ธิงค อ็อฝ มี ,)
Then I think of nothing, it’s the end you see, yeah!
(เด็น นาย ธิงค อ็อฝ นัธอิง , อิทซ ดิ เอ็นด ยู ซี , เย่ !)
One minute left to go,
(วัน มินยูท เล็ฟท ทู โก ,)
Is this the end then?
(อีส ดีซ ดิ เอ็นด เด็น)
Message on your stereo,
(เมซซิจ ออน ยุร ซเทริโอ ,)
Four minute warning,
(โฟ มินยูท วอนิง ,)
Everybody wants to know,
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู โน ,)
What should we do?
(ว็อท เชิด วี ดู)
A few short stories,
(อะ ฟยู ฌอท สตอยสฺ ,)
A four minute warning
(อะ โฟ มินยูท วอนิง)
What would you do, yeah
(ว็อท เวิด ยู ดู , เย่)
With a four minute warning, a four minute warning,
(วิฑ อะ โฟ มินยูท วอนิง , อะ โฟ มินยูท วอนิง ,)
I’m fading away, I’m fading away,
(แอม เฟดิง อะเว , แอม เฟดิง อะเว ,)
If anybody want to know,
(อิฟ เอนอิบอดิ ว็อนท ทู โน ,)
I’m fading away, I’m fading away,
(แอม เฟดิง อะเว , แอม เฟดิง อะเว ,)
There’s only seconds left to go:

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Four Minute Warning คำอ่านไทย Mark Owen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น