เนื้อเพลง Send Me a Song คำอ่านไทย Celtic Woman

Take the wave now and know that you’re free
(แดร์ โอ๊นลี่ เซคอันด เล็ฟท ทู โก : เทค เดอะ เวฝ เนา แอ็นด โน แดท ยัวร์ ฟรี)
Turn your back the land, face the sea
(เทิน ยุร แบ็ค เดอะ แล็นด , เฟซ เดอะ ซี)
Face the wind now, so wild and so strong
(เฟซ เดอะ วินด เนา , โซ ไวลด แอ็นด โซ ซทร็อง)
When you think of me, wave to me and send me song
(ฮเว็น ยู ธิงค อ็อฝ มี , เวฝ ทู มี แอ็นด เซ็นด มี ซ็อง)

Don’t look back when you reach the new shore
(ด้อนท์ ลุค แบ็ค ฮเว็น ยู รีช เดอะ นยู โฌ)
Don’t forget what you’re leaving me for
(ด้อนท์ เฟาะเกท ว็อท ยัวร์ ลีฝอิงส มี ฟอ)
Don’t forget when you’re missing me so
(ด้อนท์ เฟาะเกท ฮเว็น ยัวร์ มีซซิง มี โซ)
Love must never hold, never hold tight, but let go
(ลัฝ มัซท เนฝเออะ โฮลด , เนฝเออะ โฮลด ไทท , บัท เล็ท โก)

Oh, the nights will be long when I’m not in your arms
(โอ , เดอะ ไนท วิล บี ล็อง ฮเว็น แอม น็อท อิน ยุร อาม)
But I’ll be in this song that you sing to me
(บัท แอล บี อิน ดีซ ซ็อง แดท ยู ซิง ทู มี)
Across the sea, somehow, someday
(อัครอซ เดอะ ซี , ซัมฮาว , ซัมเดย์)
You will be far away, so far from me
(ยู วิล บี ฟา อะเว , โซ ฟา ฟร็อม มี)
And maybe someday I will follow you in all you do
(แอ็นด เมบี ซัมเดย์ ไอ วิล ฟอลโล ยู อิน ออล ยู ดู)
Til then, send me a song
(ทิล เด็น , เซ็นด มี อะ ซ็อง)

When the sun sets the water on fire
(ฮเว็น เดอะ ซัน เซ็ท เดอะ วอเทอะ ออน ไฟร)
When the wind swells the sails of your hire
(ฮเว็น เดอะ วินด ซเว็ล เดอะ เซล อ็อฝ ยุร ไฮร)
Let the call of the bird on the wind
(เล็ท เดอะ คอล อ็อฝ เดอะ เบิด ออน เดอะ วินด)
Calm your sadness and lonliness
(คาม ยุร แซดเน็ซ แซน ลอนลีเนส)
And then start to sing to me
(แอ็นด เด็น ซทาท ทู ซิง ทู มี)
I will sing to you
(ไอ วิล ซิง ทู ยู)
If you promise to send me a song
(อิฟ ยู พรอมอิซ ทู เซ็นด มี อะ ซ็อง)

I walk by the shore and I hear
(ไอ วอค ไบ เดอะ โฌ แอ็นด ดาย เฮีย)
Hear your song come so faint and so clear
(เฮีย ยุร ซ็อง คัม โซ เฟนท แอ็นด โซ คเลีย)
And I catch it, a breath on the wind
(แอ็นด ดาย แค็ช อิท , อะ บเร็ธ ออน เดอะ วินด)
And I smile and I sing you a song
(แอ็นด ดาย ซไมล แอ็นด ดาย ซิง ยู อะ ซ็อง)
I will send you a song
(ไอ วิล เซ็นด ยู อะ ซ็อง)
I will sing you a song
(ไอ วิล ซิง ยู อะ ซ็อง)
I will sing to you
(ไอ วิล ซิง ทู ยู)
If you promise to send me a song
(อิฟ ยู พรอมอิซ ทู เซ็นด มี อะ ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Send Me a Song คำอ่านไทย Celtic Woman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น