เนื้อเพลง Creepin’ up on You คำอ่านไทย Darren Hayes

Creepin’ up on you is the wrong thing to do
( คลีพปิน อัพ ออน ยู อีส เดอะ ร็อง ธิง ทู ดู)
I found your address got your phone number too
(ไอ เฟานด ยุร แอ็ดเรซ ก็อท ยุร โฟน นัมเบอะ ทู)
Visit all the stores where you buy all your clothes
(ฝีสอิท ดอร์ เดอะ ซโท ฮแว ยู ไบ ออล ยุร คโลฑ)
Been to secret places you think nobody knows
(บีน ทู ซีคเร็ท พเลซ ยู ธิงค โนบอดี้ โน)

If I have to live without you
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Nobody could…
(โนบอดี้ เคิด)
I need to be around you
(ไอ นีด ทู บี อะเรานด ยู)
Watchin you
(วันชิน ยู)

Noone else can love you like I do
(นูอิน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)
Feel it when I’m creepin’ up on you
(ฟีล อิท ฮเว็น แอม คลีพปิน อัพ ออน ยู)
I know that it wouldn’t be right
(ไอ โน แดท ดิธ วูดดึ่น บี ไรท)
If I stayed all night
(อิฟ ฟาย ซเท ออล ไนท)
Just to peek in on you
(จัซท ทู พีค อิน ออน ยู)
Creepin’ up on you
(คลีพปิน อัพ ออน ยู)

I been hanging round all the places you haunt
(ไอ บีน แฮงอิง เรานด ออล เดอะ พเลซ ยู ฮอนท)
Spying on your friends to find out what you want
(Spyings ออน ยุร ฟเร็นด ทู ไฟนด เอ้า ว็อท ยู ว็อนท)
Drinking from the glass that you left on the bar
(ดริงคิง ฟร็อม เดอะ กลัซ แดท ยู เล็ฟท ออน เดอะ บา)
Follow you around driving home in your car
(ฟอลโล ยู อะเรานด ดรายวิง โฮม อิน ยุร คา)

Do I have to breathe without you?
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู บรีฑ วิเฑาท ยู)
Cos nobody could
(คอซ โนบอดี้ เคิด)
I need to be round you
(ไอ นีด ทู บี เรานด ยู)
Watching you
(วัทชิง ยู)

Noone else can love you like I do
(นูอิน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)
Feel it when I’m creepin’ up on you
(ฟีล อิท ฮเว็น แอม คลีพปิน อัพ ออน ยู)
I know that it wouldn’t be right
(ไอ โน แดท ดิธ วูดดึ่น บี ไรท)
If I stayed all night
(อิฟ ฟาย ซเท ออล ไนท)
Just to peek in on you
(จัซท ทู พีค อิน ออน ยู)
Creepin’ up on you
(คลีพปิน อัพ ออน ยู)

This must be wrong
(ดีซ มัซท บี ร็อง)
It can’t go on
(อิท แค็นท โก ออน)
This kind of thing
(ดีซ ไคนด อ็อฝ ธิง)
It’s taking all my sanity and making a mockery
(อิทซ เทคอิง ออล มาย แซนอิทิ แอ็นด เมคอิง อะ มอคเคอะริ)
This must be wrong
(ดีซ มัซท บี ร็อง)
It can’t go on
(อิท แค็นท โก ออน)
So won’t somebody free me from this misery
(โซ ว็อนท ซัมบอดี้ ฟรี มี ฟร็อม ดีซ มีสริ)
Bring me baby closer to me
(บริง มี เบบิ โคลเซอร์ ทู มี)

Noone else can love you like I do
(นูอิน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)
Feel it when I’m creepin’ up on you
(ฟีล อิท ฮเว็น แอม คลีพปิน อัพ ออน ยู)
I know that it wouldn’t be right
(ไอ โน แดท ดิธ วูดดึ่น บี ไรท)
If I stayed all night
(อิฟ ฟาย ซเท ออล ไนท)
Just to peek in on you
(จัซท ทู พีค อิน ออน ยู)
Creepin’
(คลีพปิน)

Noone else can love you like I do
(นูอิน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)
Feel it when I’m creepin’ up on you
(ฟีล อิท ฮเว็น แอม คลีพปิน อัพ ออน ยู)
I know that it wouldn’t be right
(ไอ โน แดท ดิธ วูดดึ่น บี ไรท)
If I stayed all night
(อิฟ ฟาย ซเท ออล ไนท)
Just to peek in on you
(จัซท ทู พีค อิน ออน ยู)
Creepin’ up on you
(คลีพปิน อัพ ออน ยู)

Cos no-one else can love you, no no, like I do
(คอซ โน วัน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู , โน โน , ไลค ไก ดู)
I know u feel it, watching everything I do
(ไอ โน ยู ฟีล อิท , วัทชิง เอ๊วี่ติง ไอ ดู)
Cos no-one else can love you, no, like I do
(คอซ โน วัน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู , โน , ไลค ไก ดู)
Cos no-one else should love you, no, like I do
(คอซ โน วัน เอ็ลซ เชิด ลัฝ ยู , โน , ไลค ไก ดู)
Baby I’m creepin up on you
(เบบิ แอม คลีพปิน อัพ ออน ยู)
Watchin everything you do
(วันชิน เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Cos no-one else can love you, no
(คอซ โน วัน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู , โน)
No-one else should touch you, no
(โน วัน เอ็ลซ เชิด ทั๊ช ยู , โน)
No-one else can love you, touch you, love you, no
(โน วัน เอ็ลซ แค็น ลัฝ ยู , ทั๊ช ยู , ลัฝ ยู , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Creepin’ up on You คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น