เนื้อเพลง Must I Paint You a Picture คำอ่านไทย Billy Bragg

It’s bad timing and me
( อิทซ แบ็ด ไทมอิง แอ็นด มี)
We find a lot of things out this way
(วี ไฟนด อะ ล็อท อ็อฝ ธิง เอ้า ดีซ เว)
And there’s you
(แอ็นด แดร์ ยู)
A little black cloud in a dress
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บแล็ค คเลาด อิน อะ ดเรซ)
The temptation
(เดอะ เทมเทฌัน)
To take the precious things we have apart
(ทู เทค เดอะ พเรฌอัซ ธิง วี แฮ็ฝ อะพาท)
To see how they work
(ทู ซี เฮา เด เวิค)
Must be resisted for they never fit together again
(มัซท บี ริสีซท ฟอ เด เนฝเออะ ฟิท ทุเกฑเออะ อะเกน)
If this is rain let it fall on me and drown me
(อิฟ ดีซ ซิส เรน เล็ท ดิธ ฟอล ออน มี แอ็นด ดเราน มี)
If these are tears let them fall
(อิฟ ฑิส อาร์ เทีย เล็ท เฑ็ม ฟอล)

Chorus:
(โครัซ :)
Must i paint you a picture
(มัซท ไอ เพนท ยู อะ พีคเชอะ)
About the way that i feel
(อะเบาท เดอะ เว แดท ไอ ฟีล)
You know my love for you is strong, girl
(ยู โน มาย ลัฝ ฟอ ยู อีส ซทร็อง , เกิล)
You know my love for you is real
(ยู โน มาย ลัฝ ฟอ ยู อีส ริแอ็ล)

It took a short walk and a talk
(อิท ทุค กา ฌอท วอค แอ็นด อะ ทอค)
To change the rules of engagement
(ทู เชนจ เดอะ รูล อ็อฝ เอ็นเกจเม็นท)
While you searched frantically for reverse and them claiming
(ฮไวล ยู เซิช ฟแรนทิแค็ลลิ ฟอ ริเฝิซ แอ็นด เฑ็ม ครีมมิง)
That virtue never tested is no virtue at all
(แดท เฝอชิว เนฝเออะ เท็ซท อีส โน เฝอชิว แอ็ท ดอร์)
And so i lost my ignorance
(แอ็นด โซ ไอ ล็อซท มาย อีกโนะแร็นซ)
And now the bells across the river chime out your name
(แอ็นด เนา เดอะ เบลล์ อัครอซ เดอะ รีฝเออะ ไชม เอ้า ยุร เนม)
I look across to them again
(ไอ ลุค อัครอซ ทู เฑ็ม อะเกน)

All your friends said come down
(ออล ยุร ฟเร็นด เซ็ด คัม เดาน)
It will never fly
(อิท วิล เนฝเออะ ฟไล)
And on that imperfect day
(แอ็นด ออน แดท อิมเพอเฟ็คท เด)
We threw it all away
(วี ธรู อิท ดอร์ อะเว)
Crisis after crisis, with such intensity
(คไรซิซ อาฟเทอะ คไรซิซ , วิฑ ซัช อินเทนซิทิ)
This would never happen if we lived by the sea
(ดีซ เวิด เนฝเออะ แฮพเพ็น อิฟ วี ไลฝ ไบ เดอะ ซี)

Most important decisions in life
(โมซท อิมพอแท็นท ดิซีฉอัน ซิน ไลฟ)
Are made between two people in bed
(อาร์ เมด บีทวิน ทู พี๊เพิ่ล อิน เบ็ด)
I found that out at my expense
(ไอ เฟานด แดท เอ้า แอ็ท มาย เอ็คซเพนซ)
And when i see you
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยู)
You just turn around and walk away like we never met
(ยู จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด วอค อะเว ไลค วี เนฝเออะ เม็ท)
Oh we used to be so brave
(โอ วี ยูซ ทู บี โซ บเรฝ)
I dreamt the world stopped turning as we climbed the hill
(ไอ ดเร็มท เดอะ เวิลด สต๊อปพฺ เทินนิง แอ็ส วี คไลม เดอะ ฮิล)
I dreamt impossible dreams that we were lovers still
(ไอ ดเร็มท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม แดท วี เวอ ลัฝเออะ ซทิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Must I Paint You a Picture คำอ่านไทย Billy Bragg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น