เนื้อเพลง So Long, Farewell คำอ่านไทย Julie Andrews

the Children
( เดอะ ชีลดเร็น)
Portia Nelson, Irwin Kostal, Rodgers & Hammerstein, Julie Andrews, Marni Nixon
(โพฌะ เนลซัน , เออวิน ครอสเตล , รอตเจอร์ & เฮมเมอร์สเตน , จูรี แอนดรู , มาร์นี นิกสัน)

[Children:]
([ ชีลดเร็น : ])
There’s a sad sort of clanging from the clock in the hall
(แดร์ ซา แซ็ด ซอท อ็อฝ clangings ฟร็อม เดอะ คล็อค อิน เดอะ ฮอล)
And the bells in the steeple too
(แอ็นด เดอะ เบลล์ ซิน เดอะ steeple ทู)
And up in the nursery an absurd little bird
(แอ็นด อัพ อิน เดอะ เนิซเออะริ แอน แอ็บเซิด ลิ๊ทเทิ่ล เบิด)
Is popping out to say ” cuckoo ”
(อีส พ๊อพปิง เอ้า ทู เซ ” คูคคู “)
[Marta, Gretl, Brigitta:]
([ Marta , Gretl , Brigitta : ])
Cuckoo, cuckoo
(คูคคู , คูคคู)

[Children: Marta, Gretl, Brigitta: ]
([ ชีลดเร็น : Marta , Gretl , Brigitta : ])
Regretfully they tell us Cuckoo, cuckoo
(ริกเรทฟุลิ เด เท็ล อัซ คูคคู , คูคคู)
But firmly they compel us Cuckoo, cuckoo
(บัท เฟิมลิ เด ค็อมเพล อัซ คูคคู , คูคคู)
To say goodbye . . .
(ทู เซ กู๊ดบาย)
[Marta, Gretl, Brigitta:]
([ Marta , Gretl , Brigitta : ])
Cuckoo!
(คูคคู !)
[Children:]
([ ชีลดเร็น : ])
. . . to you
(ทู ยู)

[Children:]
([ ชีลดเร็น : ])
So long, farewell, auf Wiedersehen, good night
(โซ ล็อง , แฟเวล , อัฟ Wiedersehen , เกิด ไนท)
[Marta:]
([ Marta : ])
I hate to go and leave this pretty sight
(ไอ เฮท ทู โก แอ็นด ลีฝ ดีซ พรีททิ ไซท)

[Children:]
([ ชีลดเร็น : ])
So long, farewell, auf Wiedersehen, adieu
(โซ ล็อง , แฟเวล , อัฟ Wiedersehen , อัดยู)
[Friedrich:]
([ Friedrich : ])
Adieu, adieu, to yieu and yieu and yieu
(อัดยู , อัดยู , ทู yieu แอ็นด yieu แอ็นด yieu)

[Children:]
([ ชีลดเร็น : ])
So long, farewell, au revoir, auf wiedersehen
(โซ ล็อง , แฟเวล , โอ revoir , อัฟ wiedersehen)
[Liesl:]
([ Liesl : ])
I’d like to stay and taste my first champagne
(อาย ไลค ทู ซเท แอ็นด เทซท มาย เฟิซท แฌ็มเพน)

[Children:]
([ ชีลดเร็น : ])
So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye
(โซ ล็อง , แฟเวล , อัฟ Wiedersehen , กู๊ดบาย)
[Kurt:]
([ เคิท : ])
I leave and heave a sigh and say goodbye — Goodbye!
(ไอ ลีฝ แอ็นด ฮีฝ อะ ไซ แอ็นด เซ กู๊ดบาย กู๊ดบาย !)
[Brigitta:]
([ Brigitta : ])
I’m glad to go, I cannot tell a lie
(แอม กแล็ด ทู โก , ไอ แคนน็อท เท็ล อะ ไล)
[Louisa:]
([ Louisa : ])
I flit, I float, I fleetly flee, I fly
(ไอ ฟลิท , ไอ ฟโลท , ไอ fleetly ฟลี , ไอ ฟไล)
[Gretl:]
([ Gretl : ])
The sun has gone to bed and so must I
(เดอะ ซัน แฮ็ส กอน ทู เบ็ด แอ็นด โซ มัซท ไอ)

[Children:]
([ ชีลดเร็น : ])
So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye
(โซ ล็อง , แฟเวล , อัฟ Wiedersehen , กู๊ดบาย)
Goodbye, goodbye, goodbye
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)

[Guests:]
([ เก็ซท : ])
Goodbye!
(กู๊ดบาย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Long, Farewell คำอ่านไทย Julie Andrews

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น