เนื้อเพลง Turn the Page คำอ่านไทย Metallica

On a long and lonesome highway, east of Omaha.
( ออน อะ ล็อง แอ็นด โลนซัม ไฮฮเวย์ , อีซท อ็อฝ Omaha)
You can listen to the engine’s moanin out as one long song.
(ยู แค็น ลิ๊สซึ่น ทู ดิ เอนจิน โมวนิน เอ้า แอ็ส วัน ล็อง ซ็อง)
You can think about the woman, or the girl you knew the night before…
(ยู แค็น ธิงค อะเบาท เดอะ วูมเอิน , ออ เดอะ เกิล ยู นยู เดอะ ไนท บิโฟ)
But your thoughts will soon be wanderin’, the way they always do.
(บัท ยุร ธอท วิล ซูน บี wanderin , เดอะ เว เด ออลเว ดู)
When your ridin’ sixteen hours, and theres nothin’ much to do.
(ฮเว็น ยุร ริดอิน ซิคซทีน เอาร , แอ็นด แดร์ นอทติน มัช ทู ดู)
And you don’t feel much like ridin’, you just wish the trip was through…
(แอ็นด ยู ด้อนท์ ฟีล มัช ไลค ริดอิน , ยู จัซท วิฌ เดอะ ทริพ วอส ธรู)

Here I am, on the road again.
(เฮียร ไอ แอ็ม , ออน เดอะ โรด อะเกน)
There I am, upon the stage.
(แดร์ ไอ แอ็ม , อุพอน เดอะ ซเทจ)
Here I go, playin’ star again.
(เฮียร ไอ โก , เพลย์ยิน ซทา อะเกน)
There I go, turn the page.
(แดร์ ไอ โก , เทิน เดอะ เพจ)

So you walk into this restaraunt, all strung from the road.
(โซ ยู วอค อีนทุ ดีซ restaraunt , ออล ซทรัง ฟร็อม เดอะ โรด)
You can feel the eyes upon you, as you’re shakin’ off the cold.
(ยู แค็น ฟีล ดิ ไอ อุพอน ยู , แอ็ส ยัวร์ เชคกินออฟฟ เดอะ โคลด)
You pretend it doesn’t bother you, but you just want to explode…
(ยู พริเทนด ดิท ดัสอินท บอฑเออะ ยู , บัท ยู จัซท ว็อนท ทู เอ็คซพโลด)
And most times you can’t hear him talk, other times you can.
(แอ็นด โมซท ไทม ยู แค็นท เฮีย ฮิม ทอค , อัฑเออะ ไทม ยู แค็น)
All the same old clich้s, is it woman? is it man?
(ออล เดอะ เซม โอลด clich้s , อีส ซิท วูมเอิน อีส ซิท แม็น)
And you always seem outnumbered, you don’t dare make your stand…
(แอ็นด ยู ออลเว ซีม เอาทนัมเบอะ , ยู ด้อนท์ แด เมค ยุร ซแท็นด)
Make your stand.
(เมค ยุร ซแท็นด)

Here I am, on the road again.
(เฮียร ไอ แอ็ม , ออน เดอะ โรด อะเกน)
There I am, upon the stage.
(แดร์ ไอ แอ็ม , อุพอน เดอะ ซเทจ)
Here I go, playin’ star again.
(เฮียร ไอ โก , เพลย์ยิน ซทา อะเกน)
There I go, turn the page.
(แดร์ ไอ โก , เทิน เดอะ เพจ)

Whoa-ho, Out there in the spotlight, your a million miles away.
(โว้ว โฮ , เอ้า แดร์ อิน เดอะ สปอทไลท์ , ยุร รา มีลยัน ไมล อะเว)
Every ounce of energy, you try & give away.
(เอฝริ อันซ อ็อฝ เอนเออะจิ , ยู ทไร & กิฝ อะเว)
And the sweat pours out your body, like the music that you play…
(แอ็นด เดอะ ซเว็ท โพ เอ้า ยุร บอดอิ , ไลค เดอะ มยูสิค แดท ยู พเล)
Later in the evening, as you lay awake in bed.
(เลทเออะ อิน ดิ อีฝนิง , แอ็ส ยู เล อะเวค อิน เบ็ด)
With the echoes of the amplifiers, ringin’ in your head.
(วิฑ ดิ แอคโค อ็อฝ ดิ แอมพลิไฟเออะ , ริงงิน อิน ยุร เฮ็ด)
As you smoke the days last cigarette, remembering what she said…
(แอ็ส ยู ซโมค เดอะ เด ลาซท ซิกะเรท , รัเมมเบอร์ริง ว็อท ชี เซ็ด)
What she said…
(ว็อท ชี เซ็ด)

Yeahhhh, and Here I am, on the road again.
(เย้ , แอ็นด เฮียร ไอ แอ็ม , ออน เดอะ โรด อะเกน)
There I am, upon the stage.
(แดร์ ไอ แอ็ม , อุพอน เดอะ ซเทจ)
Here I go, playin’ star again.
(เฮียร ไอ โก , เพลย์ยิน ซทา อะเกน)
And There I go, turn the page.
(แอ็นด แดร์ ไอ โก , เทิน เดอะ เพจ)
And there I go, turn that page.
(แอ็นด แดร์ ไอ โก , เทิน แดท เพจ)
There I go… Yeah yeah, there I go…
(แดร์ ไอ โก เย่ เย่ , แดร์ ไอ โก)
Yeah yeah yeah…
(เย่ เย่ เย่)
There I go… Yeah.
(แดร์ ไอ โก เย่)
Here I go… Yeah.
(เฮียร ไอ โก เย่)
There I go….. There I go…..
(แดร์ ไอ โก แดร์ ไอ โก)
And i’m gone……
(แอ็นด แอม กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turn the Page คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น