เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Alexi Murdoch

I wonder why
( ไอ วันเดอะ ฮไว)
we are the way we are
(วี อาร์ เดอะ เว วี อาร์)
yes I wonder why
(เย็ซ ซาย วันเดอะ ฮไว)
we are the way we are
(วี อาร์ เดอะ เว วี อาร์)
and why
(แอ็นด ฮไว)
we only love each from afar
(วี โอ๊นลี่ ลัฝ อีช ฟร็อม อะฟา)

this is how we are fighting
(ดีซ ซิส เฮา วี อาร์ ไฟท์ดิง)
this is how we are fighting
(ดีซ ซิส เฮา วี อาร์ ไฟท์ดิง)
time
(ไทม)
time
(ไทม)

you spend your days
(ยู ซเพ็นด ยุร เด)
watching the door
(วัทชิง เดอะ โด)
yeah you spend your whole life waiting
(เย่ ยู ซเพ็นด ยุร โฮล ไลฟ เวททิง)
but you don’t know what for
(บัท ยู ด้อนท์ โน ว็อท ฟอ)
you have everything you need right here
(ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง ยู นีด ไรท เฮียร)
still you want more
(ซทิล ยู ว็อนท โม)

oh this is how we are fighting
(โอ ดีซ ซิส เฮา วี อาร์ ไฟท์ดิง)
this is how we are fighting
(ดีซ ซิส เฮา วี อาร์ ไฟท์ดิง)
time
(ไทม)
time
(ไทม)

well I didn’t come here
(เว็ล ไอ ดิ๊นอิน คัม เฮียร)
looking for a soul
(ลุคอิง ฟอ รา โซล)
and I’m tired of watching dust
(แอ็นด แอม ไทร อ็อฝ วัทชิง ดัซท)
collecting on a bowl
(คะเลคทิง ออน อะ โบล)
I’m a spirit trying to be human
(แอม มา ซพีริท ทไรอิง ทู บี ฮยูแม็น)
I’m just a spirit trying to be human
(แอม จัซท ดา ซพีริท ทไรอิง ทู บี ฮยูแม็น)

but I’m thinking this is how we are fighting
(บัท แอม ติ้งกิง ดีซ ซิส เฮา วี อาร์ ไฟท์ดิง)
this is how we are fighting
(ดีซ ซิส เฮา วี อาร์ ไฟท์ดิง)
time
(ไทม)
time
(ไทม)

you hold on to yourself
(ยู โฮลด ออน ทู ยุรเซลฟ)
you’re afraid that you might
(ยัวร์ อัฟเรด แดท ยู ไมท)
get left behind
(เก็ท เล็ฟท บิไฮนด)

and so you hide your eyes
(แอ็นด โซ ยู ไฮด ยุร ไอ)
you’re afraid that the light
(ยัวร์ อัฟเรด แดท เดอะ ไลท)
will make you blind
(วิล เมค ยู บไลนด)

but it’s time
(บัท อิทซ ไทม)
it’s time to shine
(อิทซ ไทม ทู ไฌน)

yes it’s time to believe in what you know
(เย็ซ อิทซ ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)
time to believe in what you know
(ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)
time to believe in what you know
(ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)
and you don’t need strength to be strong
(แอ็นด ยู ด้อนท์ นีด ซทเร็งธ ทู บี ซทร็อง)
time to believe in what you know
(ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)
no you don’t need strength to be strong
(โน ยู ด้อนท์ นีด ซทเร็งธ ทู บี ซทร็อง)
time to believe in what you know
(ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)
time to believe in what you know
(ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)
time to believe in what you know
(ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)
time to believe in what you know
(ไทม ทู บิลีฝ อิน ว็อท ยู โน)

time to believe before you go
(ไทม ทู บิลีฝ บิโฟ ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Alexi Murdoch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น