เนื้อเพลง Mr. Bojangles คำอ่านไทย Robbie Williams

I knew a man Bojangles
( ไอ นยู อะ แม็น Bojangles)
And he’d dance for you
(แอ็นด ฮีด ดานซ ฟอ ยู)
In worn out shoes
(อิน โวน เอ้า ฌู)

With silver hair a ragged shirt
(วิฑ ซีลเฝอะ แฮ รา แรง เฌิท)
And baggy pants
(แอ็นด แบกกิ แพ็นท)
He would do the old soft shoe
(ฮี เวิด ดู ดิ โอลด ซ็อฟท ฌู)

He would jump so high
(ฮี เวิด จัมพ โซ ไฮ)
Jump so high
(จัมพ โซ ไฮ)
Then he lightly touch down
(เด็น ฮี ไลทลิ ทั๊ช เดาน)

He told me of the time he worked with
(ฮี โทลด มี อ็อฝ เดอะ ไทม ฮี เวิค วิฑ)
Minstrel shows travelling
(มีนซทเร็ล โฌ แทฝเวอริง)
Throughout the south
(ธรูเอาท เดอะ เซาธ)

He spoke with tears of fifteen years
(ฮี ซโพค วิฑ เทีย อ็อฝ ฟีฟทีน เยีย)
How his dog and he
(เฮา ฮิส ด็อก แอ็นด ฮี)
They would travel about.
(เด เวิด ทแรฝแอ็ล อะเบาท)

But his dog up and died
(บัท ฮิส ด็อก อัพ แอ็นด ได)
He up and died
(ฮี อัพ แอ็นด ได)
And after twenty years he still grieved
(แอ็นด อาฟเทอะ ทเวนทิ เยีย ฮี ซทิล กรีฝ)

He said ” I dance now
(ฮี เซ็ด ” ไอ ดานซ เนา)
At every chance in the Honky Tonks
(แอ็ท เอฝริ ชานซ อิน เดอะ Honky Tonks)
For my drinks and tips
(ฟอ มาย ดริงค แซน ทิพ)

But most the time I spend
(บัท โมซท เดอะ ไทม ไอ ซเพ็นด)
Behind these country bars
(บิไฮนด ฑิส คันทริ บา)
You see on I drinks a bit ”
(ยู ซี ออน นาย ดริงค ซา บิท “)

Then he shook his head
(เด็น ฮี ฌุค ฮิส เฮ็ด)
Oh lord when he shook his head
(โอ ลอด ฮเว็น ฮี ฌุค ฮิส เฮ็ด)
I could swear I heard someone say please
(ไอ เคิด ซแว ไอ เฮิด ซัมวัน เซ พลีส)

Mister Bojangles
(มีซเทอะ Bojangles)
Call him Mister Bojangles
(คอล ฮิม มีซเทอะ Bojangles)
Mister Bojangles come back and dance please
(มีซเทอะ Bojangles คัม แบ็ค แอ็นด ดานซ พลีส)

Come back and dance again Mr Bojangles
(คัม แบ็ค แอ็นด ดานซ อะเกน มีซเทอะ Bojangles)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Bojangles คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น