เนื้อเพลง Been Here All Along คำอ่านไทย Miley Cyrus

Sunrise and I lifted my head
( ซีนไลท์ แอ็นด ดาย ลิฟท มาย เฮ็ด)
Then I smile at your picture sitting next to my bed
(เด็น นาย ซไมล แอ็ท ยุร พีคเชอะ ซีททิง เน็คซท ทู มาย เบ็ด)
Sunset and you’re feeling okay
(ซันเซส แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง โอเค)
Cause you smiled at the letter that I sent you today
(คอส ยู ซไมล แอ็ท เดอะ เลทเทอะ แดท ไอ เซ็นท ยู ทุเด)
And I can’t wait ’til I see you again
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทิล ไอ ซี ยู อะเกน)
And we’ll both say remember when
(แอ็นด เว็ล โบธ เซ ริเมมเบอะ ฮเว็น)
The band played on the 4th of July
(เดอะ แบ็นด พเล ออน เดอะ 4th อ็อฝ จูไล)
And you held me on your shoulders way up high
(แอ็นด ยู เฮ็ลด มี ออน ยุร โฌลเดอะ เว อัพ ไฮ)

You’re still there for me, wherever there might be
(ยัวร์ ซทิล แดร์ ฟอ มี , ฮแวเรฝเออะ แดร์ ไมท บี)
And if an ocean lies between us
(แอ็นด อิฟ แอน โอแฌ็น ไล บีทวิน อัซ)
I’ll send a message across the sea
(แอล เซ็นด อะ เมซซิจ อัครอซ เดอะ ซี)
That you can sleep tonight, knowing it’s alright
(แดท ยู แค็น ซลีพ ทุไนท , โนอิง อิทซ ออลไร๊ท)
I believe that you were listening to my song
(ไอ บิลีฝ แดท ยู เวอ ลิเซินนิง ทู มาย ซ็อง)
You’re with me, you’ve been here all along
(ยัวร์ วิฑ มี , ยู๊ฟ บีน เฮียร ออล อะลอง)

Back then, you walked me to school
(แบ็ค เด็น , ยู วอค มี ทู ซคูล)
Told me to be careful and I followed the rules
(โทลด มี ทู บี แคฟุล แอ็นด ดาย ฟอลโล เดอะ รูล)
Fast forward, you taught me to drive
(ฟัซท ฟอเวิด , ยู ทอท มี ทู ดไรฝ)
You gave me the keys and we went for a ride
(ยู เกฝ มี เดอะ คี แซน วี เว็นท ฟอ รา ไรด)
And I can’t wait ’til I see you again
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทิล ไอ ซี ยู อะเกน)
And we both say remember when
(แอ็นด วี โบธ เซ ริเมมเบอะ ฮเว็น)
I’m holding on to moments like that
(แอม โฮลดิง ออน ทู โมเม็นท ไลค แดท)
And I know that they’re coming back
(แอ็นด ดาย โน แดท เดรว คัมอิง แบ็ค)

You’re still there for me, wherever there might be
(ยัวร์ ซทิล แดร์ ฟอ มี , ฮแวเรฝเออะ แดร์ ไมท บี)
And if an ocean lies between us
(แอ็นด อิฟ แอน โอแฌ็น ไล บีทวิน อัซ)
I’ll send a message across the sea
(แอล เซ็นด อะ เมซซิจ อัครอซ เดอะ ซี)
That you can sleep tonight, knowing it’s alright
(แดท ยู แค็น ซลีพ ทุไนท , โนอิง อิทซ ออลไร๊ท)
I believe that you were listening to my song
(ไอ บิลีฝ แดท ยู เวอ ลิเซินนิง ทู มาย ซ็อง)
You’re with me, you’ve been here all along
(ยัวร์ วิฑ มี , ยู๊ฟ บีน เฮียร ออล อะลอง)

All along the way, I keep you in my heart and in my prayers
(ออล อะลอง เดอะ เว , ไอ คีพ ยู อิน มาย ฮาท แอ็นด อิน มาย พเรเออะ)
You’ll always be the one who cares the most
(โยว ออลเว บี ดิ วัน ฮู แค เดอะ โมซท)
Counting on the day I see you running out to say
(เค๊าติง ออน เดอะ เด ไอ ซี ยู รันนิง เอ้า ทู เซ)
I missed you, I missed you
(ไอ มิซ ยู , ไอ มิซ ยู)

You’re still there for me, wherever there might be
(ยัวร์ ซทิล แดร์ ฟอ มี , ฮแวเรฝเออะ แดร์ ไมท บี)
And if an ocean lies between us
(แอ็นด อิฟ แอน โอแฌ็น ไล บีทวิน อัซ)
I’ll send a message across the sea
(แอล เซ็นด อะ เมซซิจ อัครอซ เดอะ ซี)
That you can sleep tonight, knowing it’s alright
(แดท ยู แค็น ซลีพ ทุไนท , โนอิง อิทซ ออลไร๊ท)
I believe that you were listening to my song
(ไอ บิลีฝ แดท ยู เวอ ลิเซินนิง ทู มาย ซ็อง)

You’re still there for me, wherever there might be
(ยัวร์ ซทิล แดร์ ฟอ มี , ฮแวเรฝเออะ แดร์ ไมท บี)
And if an ocean lies between us
(แอ็นด อิฟ แอน โอแฌ็น ไล บีทวิน อัซ)
I’ll send a message across the sea
(แอล เซ็นด อะ เมซซิจ อัครอซ เดอะ ซี)
That you can sleep tonight, knowing it’s alright
(แดท ยู แค็น ซลีพ ทุไนท , โนอิง อิทซ ออลไร๊ท)
I believe that you were listening to my song
(ไอ บิลีฝ แดท ยู เวอ ลิเซินนิง ทู มาย ซ็อง)
You’re with me
(ยัวร์ วิฑ มี)
Cause you’re with me, you’ve been here all along
(คอส ยัวร์ วิฑ มี , ยู๊ฟ บีน เฮียร ออล อะลอง)
You’ve been here all along
(ยู๊ฟ บีน เฮียร ออล อะลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Been Here All Along คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น