เนื้อเพลง Can’t Deny it คำอ่านไทย Fabolous

[Chorus]
( [ โครัซ ])
{Nate Dogg}
({แนตชฺ ด๊อก })
Y’all can’t deny it,
(ยอล แค็นท ดิไน อิท ,)
I’ma f***in’ rider
(แอมอา เอฟ ***อิน ไรดเออะ)
You don’t wanna f*** with me
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *** วิฑ มี)
[Yeah]
([ เย่ ])
Got skills in the trunk with me
(ก็อท ซคิล ซิน เดอะ ทรังค วิฑ มี)
[OK]
([ โอเค ])
Switchin’ lanes
(สวิทชิน เลน)
Do a buck with me
(ดู อะ บัค วิฑ มี)
[That’s right]
([ แด๊ท ไรท ])
Y’all can’t deny it
(ยอล แค็นท ดิไน อิท)
I’ma f***in’ rider
(แอมอา เอฟ ***อิน ไรดเออะ)
You don’t wanna bang with me
(ยู ด้อนท์ วอนนา แบ็ง วิฑ มี)
[Yeah]
([ เย่ ])
And you know
(แอ็นด ยู โน)
I brought my gang with me
(ไอ บรอท มาย แก็ง วิฑ มี)
[OK]
([ โอเค ])
N*ggaz trip
(เอ็น *ggaz ทริพ)
I got my thang with me
(ไอ ก็อท มาย เตง วิฑ มี)
{Fabolous}
({ฟาโบลัส })
Yo, if they want it, cowards get it
(โย , อิฟ เด ว็อนท ดิธ , เคาเอิด เก็ท ดิธ)
They still wonder how I did it
(เด ซทิล วันเดอะ เฮา ไอ ดิด ดิท)
Now y’all wit’ it, these n*ggaz
(เนา ยอล วิท ดิธ , ฑิส เอ็น *ggaz)
See how I spit it
(ซี เฮา ไอ ซพิท ดิธ)
Huh, these b****es see how I kit it
(ฮู , ฑิส บี ****es ซี เฮา ไอ คิท ดิธ)
You can hear my coupe a block away
(ยู แค็น เฮีย มาย คูเพ อะ บล็อค อะเว)
B****es be yellin’, ” Let me ride ”
(บี ****es บี เยลลิน , ” เล็ท มี ไรด “)
Like they Snoop and Dr Dre
(ไลค เด ซนูพ แอ็นด เดทเออะ ดรี)
I keep spittin’, them clips
(ไอ คีพ สปิทดิน , เฑ็ม คลิพ)
Copped on those calicos
(คอพอิ ออน โฑส แคลอิโค)
Keep sh*ttin’, with ziplocks
(คีพ ฌะ *ttin , วิฑ ziplocks)
Of that cali dro’
(อ็อฝ แดท กาลี ดีโร)
Keep hittin’, and shift blocks
(คีพ ฮิทดิน , แอ็นด ฌิฟท บล็อค)
For that cali dough
(ฟอ แดท กาลี โด)
Keep gettin’, my tip rocked
(คีพ เกดดิน , มาย ทิพ ร็อค)
By them cali h*es
(ไบ เฑ็ม กาลี เฮส *es)
It’s William Bonnie, stealin’ mamis
(อิทซ วิลเลี่ยม บอนนิ , สติลลิน มัมมี)
Dance closely, even know
(ดานซ คโลสลิ , อีเฝ็น โน)
They feel I’m limey
(เด ฟีล แอม limey)
I ain’t tryin’ to send police to ya rest
(ไอ เอน ทายอิน ทู เซ็นด โพะลีซ ทู ยา เร็ซท)
I’m tryin’ to put this, piece to ya chest
(แอม ทายอิน ทู พัท ดีซ , พีซ ทู ยา เช็ซท)
And you in piece wit’ the rest
(แอ็นด ยู อิน พีซ วิท เดอะ เร็ซท)
You can release to the press
(ยู แค็น รีลีซ ทู เดอะ พเร็ซ)
This how G’s ride
(ดีซ เฮา จีส ไรด)
From the North to the South to
(ฟร็อม เดอะ นอธ ทู เดอะ เซาธ ทู)
The East to the West, let’s go
(ดิ อีซท ทู เดอะ เว็ซท , เล็ท โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Fabolous and Nate Dogg}
({ฟาโบลัส แซน แนตชฺ ด๊อก })
Yo ma, I got you stuck off the realness
(โย มา , ไอ ก็อท ยู ซทัค ออฟฟ เดอะ เรียลเนต)
The name’s Fabolous, you heard I be
(เดอะ เนม ฟาโบลัส , ยู เฮิด ดาย บี)
In them trucks wit’ the wheels glissed
(อิน เฑ็ม ทรัค วิท เดอะ ฮวีล เก๊ต)
In VIP, with buckets of chilled Cris’
(อิน วีไอพี , วิฑ บัคเค็ท อ็อฝ ชิล คริซ)
Click, click
(คลิค , คลิค)
Who the f*** wanna feel this?
(ฮู เดอะ เอฟ *** วอนนา ฟีล ดีซ)
I still got them blocks movin’
(ไอ ซทิล ก็อท เฑ็ม บล็อค มูฝวิน)
And the system in my truck
(แอ็นด เดอะ ซีซเท็ม อิน มาย ทรัค)
That can make it feel
(แดท แค็น เมค อิท ฟีล)
Like the block’s movin’
(ไลค เดอะ บล็อค มูฝวิน)
My 6-4’s, wit’ the wheels
(มาย ซิก 4s , วิท เดอะ ฮวีล)
And the shocks movin’
(แอ็นด เดอะ ฌ็อค มูฝวิน)
Them boys in blue with the shields
(เฑ็ม บอย ซิน บลู วิฑ เดอะ ฌีลด)
And the glocks movin’
(แอ็นด เดอะ คล็อก มูฝวิน)
[You can’t deny it]
([ ยู แค็นท ดิไน อิท ])
I’m the same ol’ G
(แอม เดอะ เซม ol จี)
The Guc’ frames got the same gold G
(เดอะ Guc ฟเรม ก็อท เดอะ เซม โกลด จี)
Duke can you frame O-3
(ดยูค แค็น ยู ฟเรม โอ ที)
Cause if you see me
(คอส อิฟ ยู ซี มี)
On ya corner wit’ a 40
(ออน ยา คอเนอะ วิท ดา 40)
It ain’t gonna be named Olde E
(อิท เอน กอนนะ บี เนม Olde อี)
I might be in Chuck T’s, or the chuckers
(ไอ ไมท บี อิน ชัค Ts , ออ เดอะ chuckers)
And if you duck cheese
(แอ็นด อิฟ ยู ดั๊ค ชีส)
I’ma f*** her
(แอมอา เอฟ *** เฮอ)
Duck these motherf***er
(ดั๊ค ฑิส motherf***)
Ghetto Fabolous, n*gga
(เกทโท ฟาโบลัส , เอ็น *gga)
I ride till I die
(ไอ ไรด ทิล ไอ ได)
Hollerin’ 1-8-7 when
(ฮอร์เลอริน วัน เอ๊ก เซฝเว่น ฮเว็น)
I ride through the Stuy, fool
(ไอ ไรด ธรู เดอะ สตูย , ฟูล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Nate Dogg}
({แนตชฺ ด๊อก })
It ain’t really dat hard
(อิท เอน ริแอ็ลลิ แดซ ฮาด)
To get f***ed up
(ทู เก็ท เอฟ ***ed up)
Its really quite easy
(อิทซ ริแอ็ลลิ คไวท อีสอิ)
Just step up
(จัซท ซเท็พ อัพ)
I’ma knock him so hard
(แอมอา น็อค ฮิม โซ ฮาด)
On his b*tt
(ออน ฮิส บี *tt)
Just like he been drinkin’
(จัซท ไลค ฮี บีน ดริงคิน)
Like he drunk
(ไลค ฮี ดรังค)
The fat b**** stood up
(เดอะ แฟ็ท บี **** ซทูด อัพ)
Just stood up
(จัซท ซทูด อัพ)
She ’bout to be steamin’
(ชี เบาท ทู บี สตรีมมิน)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
You won’t hear a thang
(ยู ว็อนท เฮีย รา เตง)
Know you won’t
(โน ยู ว็อนท)
You too busy sleepin’
(ยู ทู บีสอิ สลีฟปิน)
Won’t wake up
(ว็อนท เวค อัพ)
You can’t deny it
(ยู แค็นท ดิไน อิท)

{Fabolous}
({ฟาโบลัส })
The kid pull the four out
(เดอะ คิด พุล เดอะ โฟ เอ้า)
A little quicker
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ควิกเกอร์)
You might end up
(ยู ไมท เอ็นด อัพ)
The reason, ya homies
(เดอะ รี๊ซั่น , ยา โฮมี)
Will have to pour out a little liquor
(วิล แฮ็ฝ ทู โพ เอ้า ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลีคเออะ)
Every stack that a draws
(เอฝริ ซแท็ค แดท ดา ดรอ)
Out a little thicker
(เอ้า ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทิคเกอร์)
I get brain, kick the whores out
(ไอ เก็ท บเรน , คิด เดอะ โฮ เอ้า)
A little quicker
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ควิกเกอร์)
You kids rap that’s cool
(ยู คิด แร็พ แด๊ท คูล)
But the kid’s wrapped in jewels
(บัท เดอะ คิด แร็พท อิน จูเอ็ล)
The kid clapped that tool
(เดอะ คิด แครบชฺ แดท ทูล)
Kidnap that fool, you don’t wanna
(คีดแน็พ แดท ฟูล , ยู ด้อนท์ วอนนา)
Wake up gettin’ told
(เวค อัพ เกดดิน โทลด)
That ya kids trapped at school
(แดท ยา คิด แทร๊พ แอ็ท ซคูล)
When the time’s right
(ฮเว็น เดอะ ไทม ไรท)
I’ma put this nine right
(แอมอา พัท ดีซ ไนน ไรท)
To the left side of ya head
(ทู เดอะ เล็ฟท ไซด อ็อฝ ยา เฮ็ด)
Push ya mind right
(พุฌ ยา ไมนด ไรท)
It’s still nothin’ but a G thang
(อิทซ ซทิล นอทติน บัท ดา จี เตง)
I thought you knew
(ไอ ธอท ยู นยู)
And I’m ’bout to do the numbers
(แอ็นด แอม เบาท ทู ดู เดอะ นัมเบอะ)
That they thought you do
(แดท เด ธอท ยู ดู)
Still don’t know me
(ซทิล ด้อนท์ โน มี)
Still jump in a Lex
(ซทิล จัมพ อิน อะ Lex)
The chain so icey
(เดอะ เชน โซ icey)
I got chill bumps on my neck
(ไอ ก็อท ชิล บัมพ ออน มาย เน็ค)
The NARCS heard
(เดอะ NARCS เฮิด)
How the krills pump in the jet
(เฮา เดอะ krills พัมพ อิน เดอะ เจ๊ต)
Still bumpin’ ya dex
(ซทิล บั้มปิน ยา dex)
Still dumpin’ the tec, still
(ซทิล dumpin เดอะ tec , ซทิล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Yeah
(เย่)
That’s right
(แด๊ท ไรท)
Yeah, OK
(เย่ , โอเค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[feat Nate Dogg]
([ ฟีท แนตชฺ ด๊อก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Deny it คำอ่านไทย Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น