เนื้อเพลง Key to My Heart คำอ่านไทย Craig David

Lonely hours, Lonely days,
(โลนลิ เอาร , โลนลิ เด ,)
Never meant to drive you away from me,
(เนฝเออะ เม็นท ทู ดไรฝ ยู อะเว ฟร็อม มี ,)
I shouldda listened to ya lady and what you had to say, If only…
(ไอ shouldda ลิ๊สซึ่น ทู ยา เลดิ แอ็นด ว็อท ยู แฮ็ด ทู เซ , อิฟ โอ๊นลี่)
I never knew how much you feel for somebody after you’ve let them go [let them go]
(ไอ เนฝเออะ นยู เฮา มัช ยู ฟีล ฟอ ซัมบอดี้ อาฟเทอะ ยู๊ฟ เล็ท เฑ็ม โก [ เล็ท เฑ็ม โก ])
And you find out that it’s too late to let your feelings show [feelings show]
(แอ็นด ยู ไฟนด เอ้า แดท อิทซ ทู เลท ทู เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ [ ฟีลอิง โฌ ])
And even though I’ve done u so wrong
(แอ็นด อีเฝ็น โธ แอฝ ดัน ยู โซ ร็อง)
Don’t you know, like I know, baby…
(ด้อนท์ ยู โน , ไลค ไก โน , เบบิ)

You see you’ve got the key to my heart, girl
(ยู ซี ยู๊ฟ ก็อท เดอะ คี ทู มาย ฮาท , เกิล)
Unlock me and take all my feelings apart
(อันลอค มี แอ็นด เทค ออล มาย ฟีลอิง อะพาท)
Coz when u said you had to leave, had to go away,
(คอซ ฮเว็น ยู เซ็ด ยู แฮ็ด ทู ลีฝ , แฮ็ด ทู โก อะเว ,)
You closed the door on me; you threw away the key…
(ยู คโลส เดอะ โด ออน มี ; ยู ธรู อะเว เดอะ คี)

I’m starting over; I’m feeling down,
(แอม ซทาททิง โอเฝอะ ; แอม ฟีลอิง เดาน ,)
Still can’t believe that you’re not around.
(ซทิล แค็นท บิลีฝ แดท ยัวร์ น็อท อะเรานด)
I shouldda been there for you, baby..
(ไอ shouldda บีน แดร์ ฟอ ยู , เบบิ)
But now I’m crying on this melody tonight…
(บัท เนา แอม คไรอิง ออน ดีซ เมลโอะดิ ทุไนท)

I didn’t realize that there is no other remedy to end this pain [end this pain]
(ไอ ดิ๊นอิน รีแอะไลส แดท แดร์ อีส โน อัฑเออะ เรมอิดิ ทู เอ็นด ดีซ เพน [ เอ็นด ดีซ เพน ])
But if you come back in my life then maybe I can start to live again [live again]
(บัท อิฟ ยู คัม แบ็ค อิน มาย ไลฟ เด็น เมบี ไอ แค็น ซทาท ทู ไลฝ อะเกน [ ไลฝ อะเกน ])
And even though you’re being so strong
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ยัวร์ บีอิง โซ ซทร็อง)
Don’t you know, like I know, baby…
(ด้อนท์ ยู โน , ไลค ไก โน , เบบิ)

You see you’ve got the key to my heart, key to my heart girl
(ยู ซี ยู๊ฟ ก็อท เดอะ คี ทู มาย ฮาท , คี ทู มาย ฮาท เกิล)
Unlock me and take all my feelings apart
(อันลอค มี แอ็นด เทค ออล มาย ฟีลอิง อะพาท)
Coz when u said you had to leave, had to go away,
(คอซ ฮเว็น ยู เซ็ด ยู แฮ็ด ทู ลีฝ , แฮ็ด ทู โก อะเว ,)
You closed the door on me; you threw away the key…
(ยู คโลส เดอะ โด ออน มี ; ยู ธรู อะเว เดอะ คี)

And everyday and night I’m thinking about you constantly
(แอ็นด เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท แอม ติ้งกิง อะเบาท ยู คอนสแท็นทลิ)
Now I know for sure how much you really mean to me, yeah
(เนา ไอ โน ฟอ ฌุร เฮา มัช ยู ริแอ็ลลิ มีน ทู มี , เย่)
Sometimes I get a rush and I see, how we were meant to be, lady…
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท ดา รัฌ แอ็นด ดาย ซี , เฮา วี เวอ เม็นท ทู บี , เลดิ)

You see you’ve got the key to my heart, key to my heart girl
(ยู ซี ยู๊ฟ ก็อท เดอะ คี ทู มาย ฮาท , คี ทู มาย ฮาท เกิล)
Unlock me and take all my feelings apart
(อันลอค มี แอ็นด เทค ออล มาย ฟีลอิง อะพาท)
Coz when u said you had to leave, had to go away,
(คอซ ฮเว็น ยู เซ็ด ยู แฮ็ด ทู ลีฝ , แฮ็ด ทู โก อะเว ,)
You closed the door on me; you threw away the key…
(ยู คโลส เดอะ โด ออน มี ; ยู ธรู อะเว เดอะ คี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Key to My Heart คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น