เนื้อเพลง Never Know คำอ่านไทย Jack Johnson

I hear this old story before
( ไอ เฮีย ดีซ โอลด ซโทริ บิโฟ)
If people keep appealing for the metaphors
(อิฟ พี๊เพิ่ล คีพ อเพียวลิง ฟอ เดอะ เมทอะฟอ)
Don’t leave much up to the imagination,
(ด้อนท์ ลีฝ มัช อัพ ทู ดิ อิแมจิเนฌัน ,)
So I, wanna give this imagery back
(โซ ไอ , วอนนา กิฝ ดีซ อีมอิจริ แบ็ค)
No it just aint so easy like that
(โน อิท จัซท เอน โซ อีสอิ ไลค แดท)
so, I turn the page and read the story again
(โซ , ไอ เทิน เดอะ เพจ แอ็นด เร็ด เดอะ ซโทริ อะเกน)
and again and again
(แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
It just seems the same, with a diff. name
(อิท จัซท ซีม เดอะ เซม , วิฑ อะ diff เนม)
We’re breaking every building
(เวีย บเรคคิง เอฝริ บีลดิง)
and we’re growing
(แอ็นด เวีย กโรอิง)
always guessing
(ออลเว เกรสซิง)

Never knowing
(เนฝเออะ โนอิง)
Shocking but we’re nothing
(ฌอคคิง บัท เวีย นัธอิง)
we’re just moments
(เวีย จัซท โมเม็นท)
We’re Clever but we’re clueless
(เวีย คเลฝเออะ บัท เวีย คลูเลส)
We’re just human
(เวีย จัซท ฮยูแม็น)
Amusing but confusing
(อัมยูสอิง บัท ค็อนฟยูสอิง)
Were trying but where is this all leading
(เวอ ทไรอิง บัท ฮแว อีส ดีซ ซอร์ ลีดอิง)
Never Know
(เนฝเออะ โน)

It all happened so much faster
(อิท ดอร์ แฮพเพ็น โซ มัช ฟาสเทอะ)
than you could say disaster
(แฑ็น ยู เคิด เซ ดิสาซเทอะ)
Wanna take a time lapse
(วอนนา เทค เก ไทม แล็พซ)
and look at it backwards
(แอ็นด ลุค แกท อิท แบคเวิด)
From the last one
(ฟร็อม เดอะ ลาซท วัน)
and maybe thats just the answer
(แอ็นด เมบี แด๊ท จัซท ดิ อานเซอะ)
that we’re after
(แดท เวีย อาฟเทอะ)
but after all
(บัท อาฟเทอะ ออล)
we’re just a bubble in a boiling pot
(เวีย จัซท ดา บั๊บเบิ้ล อิน อะ บอลยลิงพ็อท)
just one breath in a chain of thought
(จัซท วัน บเร็ธ อิน อะ เชน อ็อฝ ธอท)
the moments just combusting
(เดอะ โมเม็นท จัซท combustings)
feel certain but we’ll never never know
(ฟีล เซอทิน บัท เว็ล เนฝเออะ เนฝเออะ โน)
just seems the same
(จัซท ซีม เดอะ เซม)
give it a diff. name
(กิฝ อิท ดา diff เนม)
We’re beggin and we’re needing
(เวีย เบคกินแอ็นด เวีย นี๊ดดิง)
and we’re trying and we’re breathing
(แอ็นด เวีย ทไรอิง แอ็นด เวีย บรีสดิง)

Never knowing
(เนฝเออะ โนอิง)
Shocking but we’re nothing
(ฌอคคิง บัท เวีย นัธอิง)
we’re just moments
(เวีย จัซท โมเม็นท)
We’re Clever but we’re clueless
(เวีย คเลฝเออะ บัท เวีย คลูเลส)
We’re just human
(เวีย จัซท ฮยูแม็น)
Amusing but confusing
(อัมยูสอิง บัท ค็อนฟยูสอิง)
Helping, we’re builign
(เฮลพิง , เวีย builign)
and we’re growing
(แอ็นด เวีย กโรอิง)
Never Know
(เนฝเออะ โน)

Knock knock on the door to door
(น็อค น็อค ออน เดอะ โด ทู โด)
tell ya that the metaphor is better than yours
(เท็ล ยา แดท เดอะ เมทอะฟอ อีส เบทเทอะ แฑ็น ยุร)
and you can either sink or swim
(แอ็นด ยู แค็น อีเฑอะ ซิงค ออ ซวิม)
things are looking pretty grim
(ธิง แซร์ ลุคอิง พรีททิ กริม)
If you dont believe in what this one feeding
(อิฟ ยู ด้อนท์ บิลีฝ อิน ว็อท ดีซ วัน ฟรีดดิง)
Its got no feeling
(อิทซ ก็อท โน ฟีลอิง)
So I read it again
(โซ ไอ เร็ด ดิท อะเกน)
and again and again
(แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
Just seems the same
(จัซท ซีม เดอะ เซม)
too many different names
(ทู เมนอิ ดีฟเฟอะเร็นท เนม)
our hearts are strong our hands are weak
(เอ๊า ฮาท แซร์ ซทร็อง เอ๊า แฮ็นด แซร์ วีค)
We’ll always be competing never knowing
(เว็ล ออลเว บี competings เนฝเออะ โนอิง)

Never knowing
(เนฝเออะ โนอิง)
Shocking but we’re nothing
(ฌอคคิง บัท เวีย นัธอิง)
we’re just moments
(เวีย จัซท โมเม็นท)
We’re Clever but we’re clueless
(เวีย คเลฝเออะ บัท เวีย คลูเลส)
We’re just human
(เวีย จัซท ฮยูแม็น)
Amusing but confusing
(อัมยูสอิง บัท ค็อนฟยูสอิง)
But the truth is
(บัท เดอะ ทรูธ อีส)
all we got is questions
(ออล วี ก็อท อีส คเวซชัน)
We’ll Never Know
(เว็ล เนฝเออะ โน)
Never Know
(เนฝเออะ โน)
Never Know
(เนฝเออะ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Know คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น