เนื้อเพลง I Love You for Sentimental Reasons คำอ่านไทย Linda Ronstadt

I love you for sentimental reasons
( ไอ ลัฝ ยู ฟอ เซนทิเมนแท็ล รี๊ซั่น)
I hope you do believe me
(ไอ โฮพ ยู ดู บิลีฝ มี)
I’ll give you my heart
(แอล กิฝ ยู มาย ฮาท)

I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
And you alone were meant for me
(แอ็นด ยู อะโลน เวอ เม็นท ฟอ มี)
Please give your loving heart to me
(พลีส กิฝ ยุร ลัฝอิง ฮาท ทู มี)
And say we’ll never part
(แอ็นด เซ เว็ล เนฝเออะ พาท)

I think of you every morning
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยู เอฝริ มอนิง)
Dream of you every night
(ดรีม อ็อฝ ยู เอฝริ ไนท)
Darling I’m never lonely
(ดาลิง แอม เนฝเออะ โลนลิ)
Whenever you’re in sight
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ อิน ไซท)

I love you for sentimental reasons
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เซนทิเมนแท็ล รี๊ซั่น)
I hope you do believe me
(ไอ โฮพ ยู ดู บิลีฝ มี)
I’ve given you my heart
(แอฝ กีฝเอ็น ยู มาย ฮาท)

I think of you every morning
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยู เอฝริ มอนิง)
Dream of you every night
(ดรีม อ็อฝ ยู เอฝริ ไนท)
Darling I’m never lonely
(ดาลิง แอม เนฝเออะ โลนลิ)
Whenever you’re in sight
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ อิน ไซท)

I love you for sentimental reasons
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เซนทิเมนแท็ล รี๊ซั่น)
I hope you do believe me
(ไอ โฮพ ยู ดู บิลีฝ มี)
I’ve given you my heart
(แอฝ กีฝเอ็น ยู มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love You for Sentimental Reasons คำอ่านไทย Linda Ronstadt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น