เนื้อเพลง No Promises คำอ่านไทย Bryan Rice

Hey baby, when we are together, doing things that we love
( เฮ เบบิ , ฮเว็น วี อาร์ ทุเกฑเออะ , ดูอิง ธิง แดท วี ลัฝ)
Every time you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
(เอฝริ ไทม ยัวร์ เนีย ไอ ฟีล ไลค แอม อิน เฮฝเอ็น , ฟีลอิง ไฮ)
I don’t want to let go, girl
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท โก , เกิล)
I just need you to know girl
(ไอ จัซท นีด ยู ทู โน เกิล)
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา รัน อะเว , เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด ทุไนท ,)
No promises
(โน พรอมอิซ)
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
(เบบิ , เนา ไอ นีด ทู โฮลด ยู ไทท , ไอ จัซท วอนนา ได อิน ยุร อาม)
Here tonight
(เฮียร ทุไนท)
Hey baby, when we are together, doing things that we love
(เฮ เบบิ , ฮเว็น วี อาร์ ทุเกฑเออะ , ดูอิง ธิง แดท วี ลัฝ)
Every time you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
(เอฝริ ไทม ยัวร์ เนีย ไอ ฟีล ไลค แอม อิน เฮฝเอ็น , ฟีลอิง ไฮ)
I don’t want to let go, girl
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท โก , เกิล)
I just need you to know girl
(ไอ จัซท นีด ยู ทู โน เกิล)
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา รัน อะเว , เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด ทุไนท ,)
No promises
(โน พรอมอิซ)
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms…
(เบบิ , เนา ไอ นีด ทู โฮลด ยู ไทท , ไอ จัซท วอนนา ได อิน ยุร อาม)
I don’t want to run away, I want to stay forever, thru time and time
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู รัน อะเว , ไอ ว็อนท ทู ซเท เฟาะเรฝเออะ , ธรู ไทม แอ็นด ไทม)
No promises
(โน พรอมอิซ)
I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา รัน อะเว , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
No Promises
(โน พรอมอิซ)
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love
(เบบิ , เนา ไอ นีด ทู โฮลด ยู ไทท , เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ มาย ลัฝ)
No promises
(โน พรอมอิซ)
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา รัน อะเว , เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด ทุไนท ,)
No promises
(โน พรอมอิซ)
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
(เบบิ , เนา ไอ นีด ทู โฮลด ยู ไทท , ไอ จัซท วอนนา ได อิน ยุร อาม)
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา รัน อะเว , เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด ทุไนท ,)
No promises.
(โน พรอมอิซ)
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
(เบบิ , เนา ไอ นีด ทู โฮลด ยู ไทท , ไอ จัซท วอนนา ได อิน ยุร อาม)
Here tonight
(เฮียร ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Promises คำอ่านไทย Bryan Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น