เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Marillion

Everybody knows we live in a world
(เอวี่บอดี้ โน วี ไลฝ อิน อะ เวิลด)
Where they give bad names to beautiful things
(ฮแว เด กิฝ แบ็ด เนม ทู บยูทิฟุล ธิง)
Everybody knows we live in a world
(เอวี่บอดี้ โน วี ไลฝ อิน อะ เวิลด)
Where we don’t give beautiful things a second glance
(ฮแว วี ด้อนท์ กิฝ บยูทิฟุล ธิง ซา เซคอันด กลานซ)
Heaven only knows we live in a world
(เฮฝเอ็น โอ๊นลี่ โน วี ไลฝ อิน อะ เวิลด)
Where what we call beautiful is just something on sale
(ฮแว ว็อท วี คอล บยูทิฟุล อีส จัซท ซัมติง ออน เซล)
People laughing behind their hands
(พี๊เพิ่ล ลาฟอิง บิไฮนด แด แฮ็นด)
As the fragile and the sensitive are given no chance
(แอ็ส เดอะ ฟแรจอิล แอ็นด เดอะ เซนซิทิฝ อาร์ กีฝเอ็น โน ชานซ)

And the leaves turn from red to brown
(แอ็นด เดอะ ลีฝ เทิน ฟร็อม เร็ด ทู บเราน)
To be trodden down
(ทู บี trodden เดาน)
To be trodden down
(ทู บี trodden เดาน)
And the leaves turn from red to brown
(แอ็นด เดอะ ลีฝ เทิน ฟร็อม เร็ด ทู บเราน)
Fall to the ground
(ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
Fall to the ground
(ฟอล ทู เดอะ กเรานด)

We don’t have to live in a world
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไลฝ อิน อะ เวิลด)
Where we give bad names to beautiful things
(ฮแว วี กิฝ แบ็ด เนม ทู บยูทิฟุล ธิง)
We should live in a beautiful world
(วี เชิด ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล เวิลด)
We should give beautiful a second chance
(วี เชิด กิฝ บยูทิฟุล อะ เซคอันด ชานซ)

And the leaves fall from red to brown
(แอ็นด เดอะ ลีฝ ฟอล ฟร็อม เร็ด ทู บเราน)
To be trodden down
(ทู บี trodden เดาน)
Trodden down
(Trodden เดาน)
And the leaves turn green to red to brown
(แอ็นด เดอะ ลีฝ เทิน กรีน ทู เร็ด ทู บเราน)
Fall to the ground
(ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
And get kicked around
(แอ็นด เก็ท คิด อะเรานด)

You strong enough to be
(ยู ซทร็อง อินัฟ ทู บี)
Have you the courage to be
(แฮ็ฝ ยู เดอะ เคอริจ ทู บี)
Have you the faith to be
(แฮ็ฝ ยู เดอะ เฟธ ทู บี)
Honest enough to stay
(ออนเอ็ซท อินัฟ ทู ซเท)
Don’t have to be the same
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี เดอะ เซม)
Don’t have to be this way
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ดีซ เว)
C’mon and sign your name
(ซีมอน แอ็นด ไซน ยุร เนม)
You wild enough to remain beautiful?
(ยู ไวลด อินัฟ ทู ริเมน บยูทิฟุล)
Beautiful
(บยูทิฟุล)

And the leaves turn from red to brown
(แอ็นด เดอะ ลีฝ เทิน ฟร็อม เร็ด ทู บเราน)
To be trodden down
(ทู บี trodden เดาน)
Trodden down
(Trodden เดาน)
And we fall green to red to brown
(แอ็นด วี ฟอล กรีน ทู เร็ด ทู บเราน)
Fall to the ground
(ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
But we can turn it around
(บัท วี แค็น เทิน หนิด อะเรานด)

You strong enough to be
(ยู ซทร็อง อินัฟ ทู บี)
Why don’t you stand up and say
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซแท็นด อัพ แอ็นด เซ)
Give yourself a break
(กิฝ ยุรเซลฟ อะ บเรค)
They’ll laugh at you anyway
(เด๊ว ลาฟ แอ็ท ยู เอนอิเว)
So why don’t you stand up and be
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู ซแท็นด อัพ แอ็นด บี)
Beautiful
(บยูทิฟุล)

Black, white, red, gold, and brown
(บแล็ค , ฮไวท , เร็ด , โกลด , แอ็นด บเราน)
We’re stuck in this world
(เวีย ซทัค อิน ดีซ เวิลด)
Nowhere to go
(โนแวร์ ทู โก)
Turnin’ around
(เทินนิน อะเรานด)
What are you so afraid of?
(ว็อท อาร์ ยู โซ อัฟเรด อ็อฝ)
Show us what you’re made of
(โฌ อัซ ว็อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
Be yourself and be beautiful
(บี ยุรเซลฟ แอ็นด บี บยูทิฟุล)
Beautiful
(บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น