เนื้อเพลง Could It Be Any Harder คำอ่านไทย The Calling

You left me with goodbye and open arms
(ยู เล็ฟท มี วิฑ กู๊ดบาย แอ็นด โอเพ็น อาม)
A cut so deep I don’t deserve
(อะ คัท โซ ดีพ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ)
You were always invincible in my eyes
(ยู เวอ ออลเว อินฝิ๊นซิเบิ้ล อิน มาย ไอ)
the only thing against us now is time
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง อะเกนซท อัซ เนา อีส ไทม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Could it be any harder to say goodbye and without you,
(เคิด ดิท บี เอนอิ อาณ์เดอ ทู เซ กู๊ดบาย แอ็นด วิเฑาท ยู ,)
Could it be any harder to watch you go, to face what’s true
(เคิด ดิท บี เอนอิ อาณ์เดอ ทู ว็อช ยู โก , ทู เฟซ ว็อท ทรู)
If I only had one more day
(อิฟ ฟาย โอ๊นลี่ แฮ็ด วัน โม เด)

I lie down and blind myself with laughter
(ไอ ไล เดาน แอ็นด บไลนด ไมเซลฟ วิฑ ลาฟเทอะ)
A quick fix of hope is what I’m needing
(อะ ควิค ฟิคซ อ็อฝ โฮพ อีส ว็อท แอม นี๊ดดิง)
And now i wish that i could turn back the hours
(แอ็นด เนา ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด เทิน แบ็ค เดอะ เอาร)
But i know i just don’t have the power
(บัท ไอ โน ไอ จัซท ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’d jump at the chance
(อาย จัมพ แอ็ท เดอะ ชานซ)
We’d drink and we’d dance
(เว็ด ดริงค แอ็นด เว็ด ดานซ)
And I’d listen close to your every word,
(แอ็นด อาย ลิ๊สซึ่น คโลส ทู ยุร เอฝริ เวิด ,)
As if its your last, I know its your last,
(แอ็ส อิฟ อิทซ ยุร ลาซท , ไอ โน อิทซ ยุร ลาซท ,)
Cause today, oh, you’re gone
(คอส ทุเด , โอ , ยัวร์ กอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Like sand on my feet
(ไลค แซ็นด ออน มาย ฟีท)
The smell of sweet perfume
(เดอะ ซเม็ล อ็อฝ สวี้ท เพอฟยูม)
You stick to me forever,baby
(ยู ซทิค ทู มี เฟาะเรฝเออะ , เบบิ)
and I wish you didn’t go,
(แอ็นด ดาย วิฌ ยู ดิ๊นอิน โก ,)
I wish you didn’t go
(ไอ วิฌ ยู ดิ๊นอิน โก)
I wish you didn’t go away
(ไอ วิฌ ยู ดิ๊นอิน โก อะเว)
To touch you again,
(ทู ทั๊ช ยู อะเกน ,)
With life in your hands
(วิฑ ไลฟ อิน ยุร แฮ็นด)
It couldn’t be any harder
(อิท คูดซึ่น บี เอนอิ อาณ์เดอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Could It Be Any Harder คำอ่านไทย The Calling

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น