เนื้อเพลง Can You Stop The Rain คำอ่านไทย Peabo Bryson

Ooh…ooh…ooh…
( อู้ อู้ อู้)
Girl
(เกิล)

Here?s another morning without you
(เฮียร เอส แอะนัธเออะ มอนิง วิเฑาท ยู)
Here?s another day, will I get through
(เฮียร เอส แอะนัธเออะ เด , วิล ไอ เก็ท ธรู)
Without breaking down
(วิเฑาท บเรคคิง เดาน)
Haven?t seen the sun since you?ve been gone
(เฮเฝน ที ซีน เดอะ ซัน ซินซ ยู ve บีน กอน)
Like my heart I lost it when you left me
(ไลค มาย ฮาท ไอ ล็อซท ดิธ ฮเว็น ยู เล็ฟท มี)
And it can?t be found
(แอ็นด ดิท แค็น ที บี เฟานด)

How can I go on
(เฮา แค็น นาย โก ออน)
Baby, I?ve been living on memories
(เบบิ , ไอ ve บีน ลีฝอิง ออน เมรโมรี)
Of you and me
(อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
All the love we made
(ออล เดอะ ลัฝ วี เมด)
All those tender nights
(ออล โฑส เทนเดอะ ไนท)
And those endless days, they?re all here inside
(แอ็นด โฑส เอ็นเล็ซ เด , เด รี ออล เฮียร อีนไซด)

Baby, can you stop the rain from falling
(เบบิ , แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง)
Won?t you chase my clouds away
(ว็อน ที ยู เชซ มาย คเลาด อะเว)
I?d give anything to see the sun again
(ไอ ดี กิฝ เอนอิธิง ทู ซี เดอะ ซัน อะเกน)
Only you can stop these tears from falling
(โอ๊นลี่ ยู แค็น ซท็อพ ฑิส เทีย ฟร็อม ฟ๊อลิง)
I can?t face another day
(ไอ แค็น ที เฟซ แอะนัธเออะ เด)
Baby, can you stop
(เบบิ , แค็น ยู ซท็อพ)
Can you stop the rain, oh, oh
(แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน , โอ , โอ)

Everywhere I go I hear you there
(เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ เฮีย ยู แดร์)
Following my footsteps like a shadow
(ฟอลโละอิง มาย ฟุทเสต็ป ไลค เก แฌดโอ)
Of my broken heart
(อ็อฝ มาย บโรเค็น ฮาท)
Sometimes it?s a pair of passing eyes
(ซัมไทม์ ซิท เอส ซา แพ อ็อฝ พาซซิง ไอ)
Or it?s just the way someone is talking
(ออ อิท เอส จัซท เดอะ เว ซัมวัน อีส ทอคอิง)
And there you are
(แอ็นด แดร์ ยู อาร์)

Am I all alone
(แอ็ม ไอ ออล อะโลน)
Don?t ever wake up and reach for me
(ด็อน ที เอฝเออะ เวค อัพ แอ็นด รีช ฟอ มี)
Where I used to be [Used to be]
(ฮแว ไอ ยูซ ทู บี [ ยูซ ทู บี ])
Is there any chance
(อีส แดร์ เอนอิ ชานซ)
I just can?t believe you?re not lonely too
(ไอ จัซท แค็น ที บิลีฝ ยู รี น็อท โลนลิ ทู)
Just for me and you
(จัซท ฟอ มี แอ็นด ยู)

Baby, can you stop the rain from falling
(เบบิ , แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง)
Won?t you chase my clouds away
(ว็อน ที ยู เชซ มาย คเลาด อะเว)
I?d give anything to see the sun again
(ไอ ดี กิฝ เอนอิธิง ทู ซี เดอะ ซัน อะเกน)
Only you can stop these tears from falling
(โอ๊นลี่ ยู แค็น ซท็อพ ฑิส เทีย ฟร็อม ฟ๊อลิง)
I can?t face another day
(ไอ แค็น ที เฟซ แอะนัธเออะ เด)
Baby, can you stop
(เบบิ , แค็น ยู ซท็อพ)
Can you stop the rain, oh, oh
(แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน , โอ , โอ)

If you are here for only one night
(อิฟ ยู อาร์ เฮียร ฟอ โอ๊นลี่ วัน ไนท)
Baby, I know you remember
(เบบิ , ไอ โน ยู ริเมมเบอะ)
?Cause loving you once wasn?t time enough
(คอส ลัฝอิง ยู วันซ wasn ที ไทม อินัฟ)
I know we can make it together, together
(ไอ โน วี แค็น เมค อิท ทุเกฑเออะ , ทุเกฑเออะ)

Baby, stop the rain
(เบบิ , ซท็อพ เดอะ เรน)
Won?t you chase the clouds away
(ว็อน ที ยู เชซ เดอะ คเลาด อะเว)
I?d give anything to see the sun again
(ไอ ดี กิฝ เอนอิธิง ทู ซี เดอะ ซัน อะเกน)
Only you can stop these tears of mine from falling
(โอ๊นลี่ ยู แค็น ซท็อพ ฑิส เทีย อ็อฝ ไมน ฟร็อม ฟ๊อลิง)
I can?t face another day
(ไอ แค็น ที เฟซ แอะนัธเออะ เด)
Baby, can you stop
(เบบิ , แค็น ยู ซท็อพ)
Can you, can you stop the rain
(แค็น ยู , แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน)

Can you stop the rain, yeah
(แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน , เย่)
Oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ)
How can I live without you, baby
(เฮา แค็น นาย ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ)
I?ve gotta let you go, yeah
(ไอ ve กอททะ เล็ท ยู โก , เย่)
Chase my clouds away
(เชซ มาย คเลาด อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can You Stop The Rain คำอ่านไทย Peabo Bryson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น