เนื้อเพลง She Wants to Move คำอ่านไทย N.E.R.D.

[Dog Barking]
( [ ด็อก บารกคิง ])

Shake it up
(เฌค อิท อัพ)
Shake it up girl
(เฌค อิท อัพ เกิล)
Shake it up
(เฌค อิท อัพ)
Peace
(พีซ)
Hey!
(เฮ !)
Shake it up
(เฌค อิท อัพ)
Shake it up
(เฌค อิท อัพ)

She makes me think of lightning and skys [her name]
(ชี เมค มี ธิงค อ็อฝ ไลทนิง แอ็นด ซไค [ เฮอ เนม ])
[she’s sexy]
([ ชี เซคซิ ])
How else is god supposed to write [her name]
(เฮา เอ็ลซ อีส ก็อด ซัพโพส ทู ไรท [ เฮอ เนม ])
[she’s sexy]
([ ชี เซคซิ ])
Move
(มูฝ)
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
But your hogging her, your guarding her
(บัท ยุร hoggings เฮอ , ยุร guardings เฮอ)
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
But your hogging her, your guarding her
(บัท ยุร hoggings เฮอ , ยุร guardings เฮอ)
Damn
(แด็ม)

Mister, look at your girl
(มีซเทอะ , ลุค แกท ยุร เกิล)
She loves it [look at her]
(ชี ลัฝ ซิท [ ลุค แกท เฮอ ])
I can see it in her eye
(ไอ แค็น ซี อิท อิน เฮอ ไอ)
She, hopes this lasts forever
(ชี , โฮพ ดีซ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Hey
(เฮ)

Her offbeat dance makes me fantasize [her curves]
(เฮอ offbeat ดานซ เมค มี แฟนทาซาย[ เฮอ เคิฝ ])
[she’s sexy]
([ ชี เซคซิ ])
Her ass is a spaceship I want to ride [her ass]
(เฮอ อาซ ซิส ซา สเปรสชิพ ไอ ว็อนท ทู ไรด [ เฮอ อาซ ])
[she’s sexy]
([ ชี เซคซิ ])
Move
(มูฝ)
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
But your hogging her, your guarding her
(บัท ยุร hoggings เฮอ , ยุร guardings เฮอ)
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
But your hogging her, your guarding her
(บัท ยุร hoggings เฮอ , ยุร guardings เฮอ)
Beat it!
(บีท ดิธ !)

Mister, look at your girl
(มีซเทอะ , ลุค แกท ยุร เกิล)
She loves it [I know you love it girl]
(ชี ลัฝ ซิท [ ไอ โน ยู ลัฝ อิท เกิล ])
I can see it in her eye
(ไอ แค็น ซี อิท อิน เฮอ ไอ)
She, hopes this lasts forever [hey]
(ชี , โฮพ ดีซ ลาซท เฟาะเรฝเออะ [ เฮ ])
Hey
(เฮ)

Yea
(เย)
This is your part girl
(ดีซ ซิส ยุร พาท เกิล)
This is your part girl!
(ดีซ ซิส ยุร พาท เกิล !)

Move
(มูฝ)
She wants to move [come on]
(ชี ว็อนท ทู มูฝ [ คัมมอน ])
Move [OW]
(มูฝ [ เอ้า ])
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
Man move [man]
(แม็น มูฝ [ แม็น ])
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
Move
(มูฝ)
She wants to move
(ชี ว็อนท ทู มูฝ)
But your hogging her, your guarding her
(บัท ยุร hoggings เฮอ , ยุร guardings เฮอ)
Beat it!
(บีท ดิธ !)

Mister, look at your girl [damn]
(มีซเทอะ , ลุค แกท ยุร เกิล [ แด็ม ])
She loves it [check it out]
(ชี ลัฝ ซิท [ เช็ค อิท เอ้า ])
She, hopes this lasts forever
(ชี , โฮพ ดีซ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Hey
(เฮ)
Come on
(คัมมอน)
Mister look at your girl [look at your girl]
(มีซเทอะ ลุค แกท ยุร เกิล [ ลุค แกท ยุร เกิล ])
She loves it [she wants me]
(ชี ลัฝ ซิท [ ชี ว็อนท มี ])
I can see it in her eye
(ไอ แค็น ซี อิท อิน เฮอ ไอ)
She, hopes this lasts forever
(ชี , โฮพ ดีซ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Hey
(เฮ)
Somebody give her some water in here
(ซัมบอดี้ กิฝ เฮอ ซัม วอเทอะ อิน เฮียร)
Hot
(ฮ็อท)
Now why you, why you
(เนา ฮไว ยู , ฮไว ยู)
Hot ya’ll
(ฮ็อท ยอล)
Hey
(เฮ)
Oooooh
(อูฮู)
Yeaa
(เย้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Wants to Move คำอ่านไทย N.E.R.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น