เนื้อเพลง Amazing Grace (My Chains Are Gone) คำอ่านไทย Chris Tomlin

Amazing grace
( อะเมสอิง กเรซ)
How sweet the sound
(เฮา สวี้ท เดอะ เซานด)
That saved a wretch like me
(แดท เซฝ อะ เร็ช ไลค มี)
I once was lost, but now I’m found
(ไอ วันซ วอส ล็อซท , บัท เนา แอม เฟานด)
Was blind, but now I see
(วอส บไลนด , บัท เนา ไอ ซี)
Twas grace that taught my heart to fear
(เทหวาดสฺ กเรซ แดท ทอท มาย ฮาท ทู เฟีย)
And grace my fears relieved
(แอ็นด กเรซ มาย เฟีย ริลีฝ)
How precious did that grace appear
(เฮา พเรฌอัซ ดิด แดท กเรซ แอ็พเพีย)
The hour I first believed
(เดอะ เอาร ไอ เฟิซท บิลีฝ)
My chains are gone
(มาย เชน แซร์ กอน)
I’ve been set free
(แอฝ บีน เซ็ท ฟรี)
My God, my Savior has ransomed me
(มาย ก็อด , มาย เซฝเยอะ แฮ็ส แรนซัม มี)
And like a flood His mercy reigns
(แอ็นด ไลค เก ฟลัด ฮิส เมอซิ เรน)
Unending love, Amazing grace
(อะเนนดิง ลัฝ , อะเมสอิง กเรซ)

The Lord has promised good to me
(เดอะ ลอด แฮ็ส พรอมอิซ เกิด ทู มี)
His word my hope secures
(ฮิส เวิด มาย โฮพ ซิคยูร)
He will my shield and portion be
(ฮี วิล มาย ฌีลด แอ็นด โพฌัน บี)
As long as life endures
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ไลฟ เอ็นดยูร)

The earth shall soon dissolve like snow
(ดิ เอิธ แฌ็ล ซูน ดิสอลฝ ไลค ซโน)
The sun forbear to shine
(เดอะ ซัน ฟอแบ ทู ไฌน)
But God, Who called me here below
(บัท ก็อด , ฮู คอล มี เฮียร บิโล)
Will be forever mine
(วิล บี เฟาะเรฝเออะ ไมน)
Will be forever mine
(วิล บี เฟาะเรฝเออะ ไมน)
You are forever mine
(ยู อาร์ เฟาะเรฝเออะ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazing Grace (My Chains Are Gone) คำอ่านไทย Chris Tomlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น