เนื้อเพลง My Boy คำอ่านไทย Elvis Presley

You’re sleeping son, I know
( ยัวร์ ซลีพพิง ซัน , ไอ โน)
But, really, this can’t wait
(บัท , ริแอ็ลลิ , ดีซ แค็นท เวท)
I wanted to explain
(ไอ ว็อนท ทู เอ็คซพเลน)
Before it gets too late
(บิโฟ อิท เก็ท ทู เลท)
For your mother and me
(ฟอ ยุร ม๊าเธ่อร์ แอ็นด มี)
Love has finally died
(ลัฝ แฮ็ส ไฟแน็ลลิ ได)
This is no happy home
(ดีซ ซิส โน แฮพพิ โฮม)
But God knows how I’ve tried
(บัท ก็อด โน เฮา แอฝ ทไร)

Because you’re all I have, my boy
(บิคอส ยัวร์ ออล ไอ แฮ็ฝ , มาย บอย)
You are my life, my pride, my joy
(ยู อาร์ มาย ไลฟ , มาย พไรด , มาย จอย)
And if I stay, I stay because of you, my boy
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซเท , ไอ ซเท บิคอส อ็อฝ ยู , มาย บอย)

I know it’s hard to understand
(ไอ โน อิทซ ฮาด ทู อันเดิซแทนด)
Why did we ever start?
(ฮไว ดิด วี เอฝเออะ ซทาท)
We’re more like strangers now
(เวีย โม ไลค ซทเรนเจอะ เนา)
Each acting out a part
(อีช แอคทิง เอ้า ดา พาท)
I have laughed, I have cried
(ไอ แฮ็ฝ ลาฟ , ไอ แฮ็ฝ คไร)
I have lost every game
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท เอฝริ เกม)
Taken all I can take
(เทคเอ็น ออล ไอ แค็น เทค)
But I’ll stay just the same
(บัท แอล ซเท จัซท เดอะ เซม)

Because you’re all I have, my boy
(บิคอส ยัวร์ ออล ไอ แฮ็ฝ , มาย บอย)
You are my life, my pride, my joy
(ยู อาร์ มาย ไลฟ , มาย พไรด , มาย จอย)
And if I stay, I stay because of you, my boy
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซเท , ไอ ซเท บิคอส อ็อฝ ยู , มาย บอย)
Sleep on, you haven’t heard a word
(ซลีพ ออน , ยู แฮฟเวน เฮิด อะ เวิด)

Perhaps it’s just as well
(พแร็พซ อิทซ จัซท แอ็ส เว็ล)
Why spoil your little dreams
(ฮไว ซพอยล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม)
Why put you through the hell
(ฮไว พัท ยู ธรู เดอะ เฮ็ล)
Life is no fairytale
(ไลฟ อีส โน แฟรี่เทล)
As one day you will know
(แอ็ส วัน เด ยู วิล โน)
But now you’re just a child
(บัท เนา ยัวร์ จัซท ดา ไชล)
I’ll stay her and watch you grow
(แอล ซเท เฮอ แอ็นด ว็อช ยู กโร)

Because you’re all I have, my boy
(บิคอส ยัวร์ ออล ไอ แฮ็ฝ , มาย บอย)
You are my life, my pride, my joy
(ยู อาร์ มาย ไลฟ , มาย พไรด , มาย จอย)
And if I stay, I stay because of you, my boy
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซเท , ไอ ซเท บิคอส อ็อฝ ยู , มาย บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Boy คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น