เนื้อเพลง Cold Water คำอ่านไทย Damien Rice

Cold, cold water surrounds me now
( โคลด , โคลด วอเทอะ ซะเรานด มี เนา)
And all I’ve got is your hand
(แอ็นด ออล แอฝ ก็อท อีส ยุร แฮ็นด)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Or am I lost?
(ออ แอ็ม ไอ ล็อซท)

Love one’s daughter
(ลัฝ วัน ดอเทอะ)
Allow me that
(แอ็ลเลา มี แดท)
And I can’t let go of your hand
(แอ็นด ดาย แค็นท เล็ท โก อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Or am I lost?
(ออ แอ็ม ไอ ล็อซท)
[chanting] Cold, cold water surrounds me now
([ chantings ] โคลด , โคลด วอเทอะ ซะเรานด มี เนา)
And all I’ve got is your hand
(แอ็นด ออล แอฝ ก็อท อีส ยุร แฮ็นด)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Lord, can you hear me now?
(ลอด , แค็น ยู เฮีย มี เนา)
Or am I lost?
(ออ แอ็ม ไอ ล็อซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold Water คำอ่านไทย Damien Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น