เนื้อเพลง Hook คำอ่านไทย Blues Traveler

It doesn’t matter what I say
( อิท ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ไอ เซ)
So long as I sing with inflection
(โซ ล็อง แอ็ส ซาย ซิง วิฑ อินฟเลคฌัน)
That makes you feel that I’ll convey
(แดท เมค ยู ฟีล แดท แอล ค็อนเฝ)
Some inner truth of vast reflection
(ซัม อีนเนอะ ทรูธ อ็อฝ ฝัซท ริฟเคลฌัน)
But I’ve said nothing so far
(บัท แอฝ เซ็ด นัธอิง โซ ฟา)
And I can keep it up for as long as it takes
(แอ็นด ดาย แค็น คีพ อิท อัพ ฟอ แอ็ส ล็อง แอ็ส ซิท เทค)
And it don’t matter who you are
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ แมทเทอะ ฮู ยู อาร์)
If I’m doing my job then it’s your resolve that breaks
(อิฟ แอม ดูอิง มาย โจบ เด็น อิทซ ยุร ริสอลฝ แดท บเรค)

Because the hook brings you back
(บิคอส เดอะ ฮุค บริง ยู แบ็ค)
I ain’t tellin’ you no lie
(ไอ เอน เทลลิน ยู โน ไล)
The hook brings you back
(เดอะ ฮุค บริง ยู แบ็ค)
On that you can rely
(ออน แดท ยู แค็น ริไล)

There is something amiss
(แดร์ อีส ซัมติง อะมีซ)
I am being insincere
(ไอ แอ็ม บีอิง อินซินเซีย)
In fact I don’t mean any of this
(อิน แฟ็คท ไอ ด้อนท์ มีน เอนอิ อ็อฝ ดีซ)
Still my confession draws you near
(ซทิล มาย ค็อนเฟฌอัน ดรอ ยู เนีย)
To confuse the issue I refer
(ทู ค็อนฟยูส ดิ อีฌยุ ไอ ริเฟอ)
To familiar heroes from long ago
(ทู ฟะมีลเยอะ อีโร ฟร็อม ล็อง อะโก)
No matter how much Peter loved her
(โน แมทเทอะ เฮา มัช พีเทอะ ลัฝ เฮอ)
What made the Pan refuse to grow
(ว็อท เมด เดอะ แพน เรฟยุซ ทู กโร)

Was that the hook brings you back
(วอส แดท เดอะ ฮุค บริง ยู แบ็ค)
I ain’t tellin’ you no lie
(ไอ เอน เทลลิน ยู โน ไล)
The hook brings you back
(เดอะ ฮุค บริง ยู แบ็ค)
On that you can rely
(ออน แดท ยู แค็น ริไล)

S*ck it in s*ck it in
(เอส *ck อิท อิน เอส *ck อิท อิน)
If you’re Rin Tin Tin or Anne Boleyn
(อิฟ ยัวร์ Rin ทิน ทิน ออ เอน Boleyn)
Make a desperate move or else you’ll win
(เมค เก เดซเพอะริท มูฝ ออ เอ็ลซ โยว วิน)
And then begin
(แอ็นด เด็น บีกีน)
To see
(ทู ซี)
What you’re doing to me this MTV is not for free
(ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี ดีซ เอ็มทีวี อีส น็อท ฟอ ฟรี)
It’s so PC it’s killing me
(อิทซ โซ พีซี อิทซ คีลลิง มี)
So desperately I sing to thee
(โซ เดซเพอะริทลิ ไอ ซิง ทู ฑี)
Of love
(อ็อฝ ลัฝ)
Sure but also rage and hate and pain and fear of self
(ฌุร บัท ออลโซ เรจ แอ็นด เฮท แอ็นด เพน แอ็นด เฟีย อ็อฝ เซ็ลฟ)
And I can’t keep these feelings on the shelf
(แอ็นด ดาย แค็นท คีพ ฑิส ฟีลอิง ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
I’ve tried well no in fact I lied
(แอฝ ทไร เว็ล โน อิน แฟ็คท ไอ ไล)
Could be financial suicide but I’ve got too much pride inside
(เคิด บี ฟิแนนแฌ็ล ซยูอิไซด บัท แอฝ ก็อท ทู มัช พไรด อีนไซด)
To hide or slide
(ทู ไฮด ออ ซไลด)
I’ll do as I decide and let it ride until I’ve died
(แอล ดู แอ็ส ซาย ดิไซด แอ็นด เล็ท ดิธ ไรด อันทีล แอฝ ได)
And only then shall I abide this tide
(แอ็นด โอ๊นลี่ เด็น แฌ็ล ไอ อะไบด ดีซ ไทด)
Of catchy little tunes
(อ็อฝ แคชอิ ลิ๊ทเทิ่ล ทยูน)
Of hip three minute ditties
(อ็อฝ ฮิพ ธรี มินยูท ditties)
I wanna burst all your balloons
(ไอ วอนนา เบิซท ดอร์ ยุร แบ็ลลูน)
I wanna burn all of your cities
(ไอ วอนนา เบิน ออล อ็อฝ ยุร ซิดีสฺ)
To the ground I’ve found
(ทู เดอะ กเรานด แอฝ เฟานด)
I will not mess around
(ไอ วิล น็อท เมซ อะเรานด)
Unless I play then hey
(อันเลซ ซาย พเล เด็น เฮ)
I will go on all day hear what I say
(ไอ วิล โก ออน ออล เด เฮีย ว็อท ไอ เซ)
I have a prayer to pray
(ไอ แฮ็ฝ อะ พเรเออะ ทู พเร)
That’s really all this was
(แด๊ท ริแอ็ลลิ ออล ดีซ วอส)
And when I’m feeling stuck and need a buck
(แอ็นด ฮเว็น แอม ฟีลอิง ซทัค แอ็นด นีด อะ บัค)
I don’t rely on luck because…
(ไอ ด้อนท์ ริไล ออน ลัค บิคอส)

The hook brings you back
(เดอะ ฮุค บริง ยู แบ็ค)
I ain’t tellin you no lie
(ไอ เอน เทลลิน ยู โน ไล)
The hook…
(เดอะ ฮุค)
On that you can rely
(ออน แดท ยู แค็น ริไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hook คำอ่านไทย Blues Traveler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น