เนื้อเพลง Helpless when She Smiles คำอ่านไทย Backstreet Boys

[AJ]
( [ AJ ])
She keeps her secrets
(ชี คีพ เฮอ ซีคเร็ท)
In her eyes
(อิน เฮอ ไอ)
She wraps the truth
(ชี แร็พ เดอะ ทรูธ)
Inside her lies
(อีนไซด เฮอ ไล)
Just when I can’t say
(จัซท ฮเว็น นาย แค็นท เซ)
What she’s done to me
(ว็อท ชี ดัน ทู มี)
She comes to me
(ชี คัม ทู มี)
And leads me back to paradise
(แอ็นด เล็ด มี แบ็ค ทู แพระไดส)

She’s so hard to hold
(ชี โซ ฮาด ทู โฮลด)
But I can’t let go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m a house of cards
(แอม มา เฮาซ อ็อฝ คาด)
in a hurricane
(อิน อะ เฮอริเคน)
A reckless ride
(อะ เรคเล็ซ ไรด)
In the pouring rain
(อิน เดอะ ช เรน)
She cuts me and the pain
(ชี คัท มี แอ็นด เดอะ เพน)
Is all I wanna feel
(อีส ซอร์ ไอ วอนนา ฟีล)
She tears away just like a child
(ชี เทีย อะเว จัซท ไลค เก ไชล)
She drives me crazy
(ชี ดไรฝ มี คเรสิ)
Drives me wild
(ดไรฝ มี ไวลด)
But I’m helpless when she smiles
(บัท แอม เฮลพเล็ซ ฮเว็น ชี ซไมล)

[Howie]
([ Howie ])
She smiles
(ชี ซไมล)

[Brian]
([ ไบรเอน ])
Maybe I’d fight if I could
(เมบี อาย ไฟท อิฟ ฟาย เคิด)
It hurts so bad
(อิท เฮิท โซ แบ็ด)
But feels so good
(บัท ฟีล โซ เกิด)
She opens up just like
(ชี โอเพ็น อัพ จัซท ไลค)
A rose to me
(อะ โรส ทู มี)
When she’s close to me
(ฮเว็น ชี คโลส ทู มี)
Anything she’d ask me to
(เอนอิธิง ชี อาซค มี ทู)
I would
(ไอ เวิด)

It’s out of control
(อิทซ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
But I can’t let go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท โก)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

When she looks at me
(ฮเว็น ชี ลุค แอ็ท มี)
I get so weak
(ไอ เก็ท โซ วีค)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Helpless when She Smiles คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น