เนื้อเพลง All or Nothing คำอ่านไทย Westlife

I know when he’s been on your mind
( ไอ โน ฮเว็น อีส บีน ออน ยุร ไมนด)
That distant look is in your eyes
(แดท ดีซแท็นท ลุค อีส ซิน ยุร ไอ)
I thought with time you’d realize it’s over, over
(ไอ ธอท วิฑ ไทม ยูต รีแอะไลส อิทซ โอเฝอะ , โอเฝอะ)
It’s not the way I choose to live
(อิทซ น็อท เดอะ เว ไอ ชูส ทู ไลฝ)
Bit something somewhere’s gotta give
(บิท ซัมติง ซัมแวร์ กอททะ กิฝ)
As sharing in this relationship gets older, older
(แอ็ส ชาร์ริง อิน ดีซ ริเลฌันฌิพ เก็ท โอลเดอะ , โอลเดอะ)

You know I’d fight for you but how could I fight someone who isn’t even there
(ยู โน อาย ไฟท ฟอ ยู บัท เฮา เคิด ดาย ไฟท ซัมวัน ฮู อีสซึ่น อีเฝ็น แดร์)
I’ve had the rest of you now I want the best of you I don’t care if that’s not
(แอฝ แฮ็ด เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยู เนา ไอ ว็อนท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู ไอ ด้อนท์ แค อิฟ แด๊ท น็อท)
fair
(แฟ)

Cuz I want it all
(คัซ ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
There’s nowhere left to fall
(แดร์ โนแวร์ เล็ฟท ทู ฟอล)
When you reach the bottom it’s now or never
(ฮเว็น ยู รีช เดอะ บอตตัม อิทซ เนา ออ เนฝเออะ)
Is it all
(อีส ซิท ออล)
Or are we just friends
(ออ อาร์ วี จัซท ฟเร็นด)
Is this how it ends
(อีส ดีซ เฮา อิท เอ็นด)
With a simple telephone call
(วิฑ อะ ซิ๊มเพิ่ล เทลอิโฟน คอล)
You leave me here with nothing at all
(ยู ลีฝ มี เฮียร วิฑ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

There are time it seems to me
(แดร์ อาร์ ไทม อิท ซีม ทู มี)
I’m sharing you with memories
(แอม ชาร์ริง ยู วิฑ เมรโมรี)
I feel it in my heart but I don’t show it, show it
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาท บัท ไอ ด้อนท์ โฌ อิท , โฌ อิท)
Then there’s times you look at me
(เด็น แดร์ ไทม ยู ลุค แกท มี)
As though I’m all that you cN see
(แอ็ส โธ แอม ออล แดท ยู cN ซี)
Those times I don’t believe it’s right I know it, know it
(โฑส ไทม ซาย ด้อนท์ บิลีฝ อิทซ ไรท ไอ โน อิท , โน อิท)

Don’t make me promises baby you never did know how to keep them well
(ด้อนท์ เมค มี พรอมอิซ เบบิ ยู เนฝเออะ ดิด โน เฮา ทู คีพ เฑ็ม เว็ล)
I had the rest of you now I want the best of you it’s time to show and tell
(ไอ แฮ็ด เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยู เนา ไอ ว็อนท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู อิทซ ไทม ทู โฌ แอ็นด เท็ล)

Cuz I want it all
(คัซ ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
There’s nowhere left to fall
(แดร์ โนแวร์ เล็ฟท ทู ฟอล)
When you reach the bottom it’s now or never
(ฮเว็น ยู รีช เดอะ บอตตัม อิทซ เนา ออ เนฝเออะ)
Is it all
(อีส ซิท ออล)
Or are we just friends
(ออ อาร์ วี จัซท ฟเร็นด)
Is this how it ends
(อีส ดีซ เฮา อิท เอ็นด)
With a simple telephone call
(วิฑ อะ ซิ๊มเพิ่ล เทลอิโฟน คอล)
You leave me here with nothing at all
(ยู ลีฝ มี เฮียร วิฑ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Cuz you and I
(คัซ ยู แอ็นด ดาย)
Could lose it all if you’ve got no more room
(เคิด ลูส อิท ดอร์ อิฟ ยู๊ฟ ก็อท โน โม รุม)
No more inside for me in your life
(โน โม อีนไซด ฟอ มี อิน ยุร ไลฟ)

Cuz I want it all
(คัซ ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์)
Or Nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
There’s nowhere left to fall
(แดร์ โนแวร์ เล็ฟท ทู ฟอล)
It’s now or never
(อิทซ เนา ออ เนฝเออะ)

Is it all
(อีส ซิท ออล)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
When you reach the bottom it’s now or never
(ฮเว็น ยู รีช เดอะ บอตตัม อิทซ เนา ออ เนฝเออะ)
Is it all
(อีส ซิท ออล)
Or are we just friends
(ออ อาร์ วี จัซท ฟเร็นด)
Is this how it ends
(อีส ดีซ เฮา อิท เอ็นด)
With a simple telephone call
(วิฑ อะ ซิ๊มเพิ่ล เทลอิโฟน คอล)
You leave me here with nothing
(ยู ลีฝ มี เฮียร วิฑ นัธอิง)

Cuz you and I
(คัซ ยู แอ็นด ดาย)
Could lose it all if you’ve got no more room
(เคิด ลูส อิท ดอร์ อิฟ ยู๊ฟ ก็อท โน โม รุม)
No more inside for me in your life
(โน โม อีนไซด ฟอ มี อิน ยุร ไลฟ)

Cuz I want it all
(คัซ ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
There’s nowhere left to fall
(แดร์ โนแวร์ เล็ฟท ทู ฟอล)
It’s now or never
(อิทซ เนา ออ เนฝเออะ)

Is it all
(อีส ซิท ออล)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
When you reach the bottom it’s now or never
(ฮเว็น ยู รีช เดอะ บอตตัม อิทซ เนา ออ เนฝเออะ)
Is it all
(อีส ซิท ออล)
Or are we just friends
(ออ อาร์ วี จัซท ฟเร็นด)
Is this how it ends
(อีส ดีซ เฮา อิท เอ็นด)
With a simple telephone call
(วิฑ อะ ซิ๊มเพิ่ล เทลอิโฟน คอล)
You leave me here with nothing at all
(ยู ลีฝ มี เฮียร วิฑ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All or Nothing คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น