เนื้อเพลง I’ll Be Gone คำอ่านไทย Linkin Park

Like shining oil, this night is dripping down
( ไลค ชายนิง ออยล , ดีซ ไนท อีส ดรีพพิง เดาน)
Stars are slipping down, glistening
(ซทา แซร์ สลิพปิง เดาน , กริสซินนิ่ง)
And I’m trying not to think what I’m leaving now
(แอ็นด แอม ทไรอิง น็อท ทู ธิงค ว็อท แอม ลีฝอิงส เนา)
No deceiving now, it’s time you let me know.
(โน ดิซีฟวิง เนา , อิทซ ไทม ยู เล็ท มี โน)
Let me know
(เล็ท มี โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When the lights go out and we open our eyes,
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอ้า แอ็นด วี โอเพ็น เอ๊า ไอ ,)
out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone.
(เอ้า แดร์ อิน เดอะ ไซเล็นซ , แอล บี กอน , แอล บี กอน)
Let the sun fade out and another one rise
(เล็ท เดอะ ซัน เฝด เอ้า แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ไรส)
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone.
(ไคลบบิง ธรู ทุมอโร , แอล บี กอน , แอล บี กอน)

This in between us is getting thinner now
(ดีซ ซิน บีทวิน อัซ ซิส เกดดดิ้ง ธีนเนอะ เนา)
into winter now, bitter sweet
(อีนทุ วีนเทอะ เนา , บีทเทอะ สวี้ท)
across that horizon this sun is setting down
(อัครอซ แดท ฮอไร๊ซั่น ดีซ ซัน อีส เซททิง เดาน)
You’re forgetting now, its time you let me go, let me go
(ยัวร์ โฟเก็ททิง เนา , อิทซ ไทม ยู เล็ท มี โก , เล็ท มี โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When the lights go out and we open our eyes,
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอ้า แอ็นด วี โอเพ็น เอ๊า ไอ ,)
out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone.
(เอ้า แดร์ อิน เดอะ ไซเล็นซ , แอล บี กอน , แอล บี กอน)
Let the sun fade out and another one rise
(เล็ท เดอะ ซัน เฝด เอ้า แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ไรส)
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone.
(ไคลบบิง ธรู ทุมอโร , แอล บี กอน , แอล บี กอน)

[Bridge]
([ บริจ ])
And tell them I couldn’t help myself
(แอ็นด เท็ล เฑ็ม ไอ คูดซึ่น เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
And tell them I was alone
(แอ็นด เท็ล เฑ็ม ไอ วอส อะโลน)
Oh, tell me I am the only one
(โอ , เท็ล มี ไอ แอ็ม ดิ โอ๊นลี่ วัน)
and there’s nothing left to stop me.
(แอ็นด แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู ซท็อพ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When the lights go out and we open our eyes,
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอ้า แอ็นด วี โอเพ็น เอ๊า ไอ ,)
out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone.
(เอ้า แดร์ อิน เดอะ ไซเล็นซ , แอล บี กอน , แอล บี กอน)
Let the sun fade out and another one rise
(เล็ท เดอะ ซัน เฝด เอ้า แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ไรส)
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone.
(ไคลบบิง ธรู ทุมอโร , แอล บี กอน , แอล บี กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Gone คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น