เนื้อเพลง Your Call คำอ่านไทย Secondhand Serenade

Waiting for your call, I’m sick, call I’m angry
( เวททิง ฟอ ยุร คอล , แอม ซิค , คอล แอม แองกริ)
Call I’m desperate for your voice
(คอล แอม เดซเพอะริท ฟอ ยุร ฝอยซ)
Listening to the song we used to sing
(ลิเซินนิง ทู เดอะ ซ็อง วี ยูซ ทู ซิง)
In the car, do you remember
(อิน เดอะ คา , ดู ยู ริเมมเบอะ)
B*tterfly, Early Summer
(บี *tterfly , เออลิ ซัมเมอะ)
It’s playing on repeat, Just like when we would meet
(อิทซ พเลนิ่ง ออน ริพีท , จัซท ไลค ฮเว็น วี เวิด มีท)
Like when we would meet
(ไลค ฮเว็น วี เวิด มีท)

Cause I was born to tell you I love you
(คอส ไอ วอส บอน ทู เท็ล ยู ไอ ลัฝ ยู)
And I am torn to do what I have to, to make you mine
(แอ็นด ดาย แอ็ม โทน ทู ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู , ทู เมค ยู ไมน)
Stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี ทุไนท)

Stripped and pollished, I am new, I am fresh
(สตริปชฺ แอ็นด pollished , ไอ แอ็ม นยู , ไอ แอ็ม ฟเร็ฌ)
I am feeling so ambitious, you and me, flesh to flesh
(ไอ แอ็ม ฟีลอิง โซ แอ็มบีฌอัซ , ยู แอ็นด มี , ฟเล็ฌ ทู ฟเล็ฌ)
Cause every breath that you will take
(คอส เอฝริ บเร็ธ แดท ยู วิล เทค)
When you are sitting next to me
(ฮเว็น ยู อาร์ ซีททิง เน็คซท ทู มี)
Will bring life into my deepest hopes, What’s your fantasy?
(วิล บริง ไลฟ อีนทุ มาย ดีเปท โฮพ , ว็อท ยุร แฟนทะซิ)
[What’s your, what’s your…]
([ ว็อท ยุร , ว็อท ยุร ])

Cause I was born to tell you I love you
(คอส ไอ วอส บอน ทู เท็ล ยู ไอ ลัฝ ยู)
And I am torn to do what I have to, to make you mine
(แอ็นด ดาย แอ็ม โทน ทู ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู , ทู เมค ยู ไมน)
Stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี ทุไนท)

And I’m tired of being all alone, and this solitary moment makes me want to come back home
(แอ็นด แอม ไทร อ็อฝ บีอิง ออล อะโลน , แอ็นด ดีซ ซอลอิเทริ โมเม็นท เมค มี ว็อนท ทู คัม แบ็ค โฮม)
[X4]
([ X4 ])
[I know everything you wanted isn’t anything you have]
([ ไอ โน เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท อีสซึ่น เอนอิธิง ยู แฮ็ฝ ])

Cause I was born to tell you I love you
(คอส ไอ วอส บอน ทู เท็ล ยู ไอ ลัฝ ยู)
And I am torn to do what I have to, to make you mine
(แอ็นด ดาย แอ็ม โทน ทู ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู , ทู เมค ยู ไมน)
Stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี ทุไนท)

Cause I was born to tell you I love you
(คอส ไอ วอส บอน ทู เท็ล ยู ไอ ลัฝ ยู)
And I am torn to do what I have to, to make you mine
(แอ็นด ดาย แอ็ม โทน ทู ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู , ทู เมค ยู ไมน)
Stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี ทุไนท)
[I know everything you wanted isn’t anything you have]
([ ไอ โน เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท อีสซึ่น เอนอิธิง ยู แฮ็ฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Call คำอ่านไทย Secondhand Serenade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น